Úroveň 6 XP 683
17 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky