เลเวล 8 XP 800
100 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา