Úroveň 25 XP 4,620
180 XP pro dosažení 26. úrovně
Odznaky