Úroveň 15 XP 2,001
199 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky