เลเวล 7 XP 700
100 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา