Covinator
Nick   California, United States
 
 
I once spent over nine hundred hours trying to get good at a dumb video game.
Rời mạng
Trò chơi yêu thích
250
Giờ đã chơi

Hoạt động gần đây

250 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11
308 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg11
< >
Bình luận
El muchacho de los ojos tristes 21 Thg01, 2018 @ 12:36pm 
Pretty cool guy known him for like 10 years
Best and Most Having of Perform 16 Thg07, 2012 @ 1:49pm 
NOW ME!
Malaris 15 Thg07, 2012 @ 12:13am 
STILL FIRST
Malaris 15 Thg07, 2012 @ 12:13am 
FIRST!
Best and Most Having of Perform 13 Thg07, 2012 @ 11:18pm 
SECOND!
Malaris 16 Thg08, 2009 @ 3:19am 
FIRST!