เลเวล 31 XP 6,646
154 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 32
เหรียญตรา