canomano02
Can   Turkey
 
 
Private profile + 0 level insta block :csgogun:
herro there :steamhappy::steammocking::dealwithit:

ATATÜRK'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Currently Online
Achievement Showcase
731
Achievements
16%
Avg. Game Completion Rate
Greetings
•●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ About Me ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●•
:csgocross: Nick: canomano02
:csgocross: Name: Can
:csgocross: Country: Turkey
:csgocross: Languages: Turkish, English (learning German)

•●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Equipments ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●•
:csgox: Mouse: Razer deathadder chroma
:csgox: Keyboard: Razer blackwidow tournament edition 2014
:csgox: Headphones: HyperX Cloud
:csgox: Laptop: HP envy dv6 7200-et Specs and price [www.teknosa.com] (DONT RECCOMEND THIS PC TO ANYONE)

ew Jun 13 @ 4:34am 
YARRRAK GİBİ AMK BU NEY SİKERİM CEDİİNİZİ :D AĞLA AMK DRİVE OYUYNU :d:AS:DaSd
Ma'Vi Yboct Apr 28 @ 1:10pm 
oha reis
George Soros Jan 20 @ 12:56pm 
YARRRAK GİBİ AMK BU NEY SİKERİM CEDİİNİZİ :D AĞLA AMK DRİVE OYUYNU :d:AS:DaSd
Sheyh Arman El-hakim Dec 15, 2017 @ 8:05am 
Erlik’in molozları bitmişte yerkürenin üstünden gafil beşerler almaya çıkmış gibi bir halin var. Frenk alametleri ile yanıp tutuşan bir çift mahlukat görmüş gibisin. Gobi çölü gibi donuk suratınla kim bilir kafanda ne melunluklar dönüyor.

ÇİTA KORN Dec 4, 2017 @ 8:38am 
Dikkat et bebeğim
ew Nov 16, 2017 @ 12:08pm 
sa