Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
41 από 41 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Σεπ στις 9:31

Harmony's Last Reward

Obtain all achievements.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2018 στις 20:47

Ultimate Cold Open

Clear the prologue.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2018 στις 12:36

A Very Special Class Trial

Clear Chapter 1.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Μαρ 2018 στις 11:22

Sweeps Week

Clear Chapter 2.
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαρ 2018 στις 11:12

Graveyard Slot

Clear Chapter 3.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Μαρ 2018 στις 15:55

Virtual Remake

Clear Chapter 4.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2018 στις 14:41

Signing Off

Clear Chapter 5.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ 2018 στις 14:48

Goodbye Studio Audience

Clear Chapter 6.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2018 στις 12:51

One Man's Trash...

Unlock new areas inside the academy.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Μαρ 2018 στις 17:54

Reach Out and Touch Wraith

Conduct the seance.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2018 στις 18:33

You Have to See It For Yourself

Enter the Virtual World.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Μαρ 2018 στις 20:04

The Truth Is Out There

Learn the truth of the outside world.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2018 στις 19:10

Class Trial of the Century

Attend the final class trial.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Αυγ στις 13:51

True Discipline Come from Within

Achieve the maximum level.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ 2018 στις 15:24

Bond. True Bond.

Achieve the highest level bond with someone.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Αυγ στις 13:49

You Need to Diversify Yo Bonds.

Achieve the highest level bond with everyone.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Σεπ στις 16:55

We're More Like Present Protectors

Collect every present.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2018 στις 23:36

Just According to Ronpa

Refute an argument.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Μαρ 2018 στις 15:14

Master Silencer

Shoot down over 500 white noise.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2018 στις 0:25

From a Certain Point of View

Present false evidence.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2018 στις 23:36

Veni Vidi Vici

Perform a V-Refute, V-Agree, and V-Lie.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2018 στις 0:50

So What's Wrong with Taking the Back Streets?

Take an alternate route during the Nonstop Debate.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2018 στις 14:20

You'll Never Know If You Don't Go

Take every alternate route in a Nonstop Debate.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2018 στις 11:04

Giving It Up at the Hotel Kumasutra

Use the Love Key to spend the night with a student.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2018 στις 20:54

Hidden Challenge

Find a hidden Monokuma.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ 2018 στις 8:28

Monokuma Wrangler

Find every hidden Monokuma.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Αυγ στις 13:26

King of Redecorating

Slap around objects at least 1,000 times.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2018 στις 10:59

No Stopping This Outlaw

Achieved an S-Rank on Mean difficulty in OUTLAW RUN.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2018 στις 11:20

Fisher King

Achieved an S-Rank on Mean difficulty in SALMON FISHING.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2018 στις 11:29

Monolithic Achievement

Achieved an S-Rank on Mean difficulty in TREASURE HUNTER! MONOLITH.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ 2018 στις 15:42

Lucky Number Seven

Get all 7s on the MonoMono Slots.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2018 στις 10:59

Casino Royale with Cheese

Own more than 10,000 casino coins.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Σεπ στις 9:31

A Bright Future Awaits Us

Reach the true ending in "Love Across the Universe."
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Αυγ στις 8:54

New Kid on Campus

Complete the Ultimate Talent Development Plan with one student.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Αυγ στις 22:11

Passing Is Optional, Finishing is Mandatory

Clear the final exam of the Ultimate Talent Development Plan.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Σεπ στις 16:50

Masterful Development

Complete the Ultimate Talent Development Plan with every student, regardless of rarity.
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Αυγ στις 9:55

The First of Many

Defeat the first boss of Despair Dungeon: Monokuma's Test.
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Αυγ στις 11:48

Reaching the Summit

Clear Despair Dungeon: Monokuma's Test.
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Αυγ στις 15:15

Overcoming True Fear

Defeat the hidden boss in Despair Dungeon: Monokuma's Test.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Σεπ στις 10:58

That's All, Folks!

Obtain all the Ultimate cards.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Σεπ στις 18:29

V3 Complete

Unlock the entire gallery.