Úroveň 9 XP 977
23 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky