เลเวล 5 XP 520
80 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา