เลเวล 7 XP 730
70 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา