Ежице
Antosha   Nizhniy Novgorod, Nizhegorod, Russian Federation
 
 
➜ Silver 1 : ✔
➜ Silver 2 : ✔
➜ Silver 3 : ✔
➜ Silver 4 : ✔
➜ Silver Elite : ✔
➜ Silver Elite Master : ✔
➜ Gold Nova 1 : ✔
➜ Gold Nova 2 : ✔
➜ Gold Nova 3 : ✔
➜ Gold Nova Master : ✔
➜ Master Guardian :
➜ Master Guardian 2 :
➜ Master Guardian Elite :
➜ Distinguished Master Guardian :
➜ Legendary Eagle :
➜ Legendary Eagle Master :
➜ Supreme Master First Class :
➜ The Global Elite :
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive
Trưng bày thành tựu
4,515
Thành tựu
11
Trò chơi toàn vẹn
73%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

1,173 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
460 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg04
218 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg04
.Amega 28 Thg03 @ 2:52am 
+rep sasi:heartris:
能 YAkyzzza 能 12 Thg03 @ 10:52am 
+rep Шараёб
.Dosiv 10 Thg03 @ 4:27am 
+rep найс френд
Кил Кирил =) 3 Thg03 @ 6:46am 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-s1ze9 31 Thg01 @ 5:33am 
На месте +rep
bismork 22 Thg9, 2018 @ 11:04am 
сын шалавы