Sum1NamedN8 | trade.tf
Nathan Umali   American Canyon, California, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 15 ngày trước
< >
Bình luận
Mr. Onii-chan 21 Thg12, 2014 @ 9:37pm 
He give me this knife ty for you :) ahahaha, {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}
Nova 9 Thg07, 2013 @ 8:24am 
but i havent played portal
Nova 9 Thg07, 2013 @ 8:24am 
i have portal 2 and portal ps3
Bloo 23 Thg03, 2012 @ 4:15pm 
Did you know that if you bought portal 2 on ps3, you get it free on steam thru code?
cool yo 30 Thg06, 2011 @ 6:20pm 
HEY U THERE
Sum1NamedN8 | trade.tf 8 Thg06, 2011 @ 3:43pm 
find me at roblox.com . USER: npu123