เลเวล 9 XP 917
83 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา