Jon$a
Olli   Norway
 
 
¿pɐɯ ǝq oʇ ɟɟǝɥ noʎ ʎɥʍ 'ǝɯɐɓ ɐ ʎluo s,ʇI

Kullenne Aug 15 @ 5:37am 
Add me! Very important!
ChrisE Gamdom.com Aug 15 @ 4:49am 
sjinga bingqa
Granigra Jul 13 @ 11:49pm 
add me, its important
Bygdefinッ Jul 13 @ 12:58pm 
add me too mate
Bar Jul 4 @ 10:37am 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
André Jun 12 @ 12:27pm 
dum