1.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Gem Monster
Galaxy
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 30 Thg04, 2017 @ 9:14am
(0)
Laser gun
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Run like anything
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Soft whip
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
High winds
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Trickster
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Devastate
6 trong 6, sê-ri 1