᠌ ᠌ ᠌᠌
Austria
 
 
If you want to add me
- Be at least Steam level 10
- No VAC- or gamebans
Currently Offline
Last Online 8 hrs, 17 mins ago
Artwork Showcase
⁣ ⁣
411 187
Screenshot Showcase
󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡
155 44
¯\_(ツ)_/¯
ᴘᴄ sᴘᴇᴄs


ᴄᴘᴜ: ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ ɪ7 6700ᴋ
ɢᴘᴜ: ᴍsɪ ɴᴠɪᴅɪᴀ ɢᴇғᴏʀᴄᴇ ɢᴛx 1070 8ɢʙ ɢᴀᴍɪɴɢ x
ʀᴀᴍ: ɢsᴋɪʟʟ ʀɢʙ 32ɢʙ ᴅᴅʀ4 3000ᴍʜᴢ
ᴍᴏʙᴏ: ᴀsᴜs ᴢ170 ᴘʀᴏ ɢᴀᴍɪɴɢ
ᴘᴏᴡᴇʀ sᴜᴘᴘʟʏ: ʙᴇ ǫᴜɪᴇᴛ ᴘᴜʀᴇ ᴘᴏᴡᴇʀ 9 650ᴡ
ɴᴢxᴛ ᴋʀᴀᴋᴇɴ x52
500ɢʙ sᴀᴍsᴜɴɢ ssᴅ 850 ᴇᴠᴏ
500ɢʙ sᴀᴍsᴜɴɢ ssᴅ 850 ᴇᴠᴏ
250ɢʙ ᴍ.2 ssᴅ sᴀᴍsᴜɴɢ 960 ᴇᴠᴏ
120ɢʙ sᴀᴍsᴜɴɢ ssᴅ 750 ᴇᴠᴏ

ᴇǫᴜɪᴘᴍᴇɴᴛ


sᴄʀᴇᴇɴ 1: ʙᴇɴǫ xʟ2411 24" 144ʜᴢ
sᴄʀᴇᴇɴ 2: ʙᴇɴǫ ʀʟ2455ʜᴍ 24" 60ʜᴢ
sᴄʀᴇᴇɴ 3: sᴀᴍsᴜɴɢ 27" ᴄᴜʀᴠᴇᴅ 60ʜᴢ
sᴄʀᴇᴇɴ 4: sᴀᴍsᴜɴɢ 27" ᴄᴜʀᴠᴇᴅ 60ʜᴢ
ᴍᴏᴜsᴇ : ғɪɴᴀʟ-ᴍᴏᴜsᴇ ᴜʟᴛʀᴀʟɪɢʜᴛ ᴘʀᴏ
ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ: ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴋ95 ʀɢʙ ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ
ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ 1: ʟᴏɢɪᴛᴇᴄʜ ɢ933 ᴡʜɪᴛᴇ
ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ 2: ʜʏᴘᴇʀ x ᴄʟᴏᴜᴅ 2
ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ 3: ʙᴇʏᴇʀᴅʏɴᴀᴍɪᴄ ᴄᴜsᴛᴏᴍ ᴏɴᴇ ᴘʀᴏ
ᴍᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ 1: ʀᴏᴄᴄᴀᴅ ᴛᴀɪᴛᴏ ᴋɪɴɢ sɪᴢᴇ
ᴍᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ 2: ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴄʜ9000108 - ᴡᴡ ᴍᴍ300 ᴇxᴛᴇɴᴅᴇᴅ

.| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴛɪᴛs.
Achievement Showcase
109,769
Achievements
31
Perfect Games
83%
Avg. Game Completion Rate
Workshop Showcase
Song: Konomi Suzuki - THERE IS A REASON
Picture: https://pl.pinterest.com/pin/806988826954929406/
7,488 ratings
Created by - WhiteDevil2k
Favorite Guide
Created by - Cryptix, Luki, ABI TALENT, Aevoa, and The Odd Fox
6,772 ratings
This guide explains how to upload GIF and PNG files as Steam screenshots. This guide is also the quickest method for uploading custom screenshots.
Favorite Group
This group collects user with STEAM-Level 350 or higher.
186
Members
33
In-Game
71
Online
0
In Chat

Recent Activity

28 hrs on record
last played on Mar 20
1,314 hrs on record
last played on Mar 10
baobab Mar 18 @ 6:25am 
Have a nice day!:steammocking:
Ellie Bishop Mar 15 @ 7:07am 
:wavetree::TreepileHeart: 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥!! :TreepileHeart: 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘣𝘪𝘴𝘩𝘰𝘱!! :TreepileHeart::wavetree:
ダークソルジャー Mar 14 @ 2:40pm 
   :mind_rose::mind_rose::mind_rose:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:mind_rose::mind_rose::mind_rose:
:mind_rose::redbow::redbow::heartred::heartred::thecrown::heartred::heartred::redbow::redbow::mind_rose:
:mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::ai_flare::heartred::ai_flare::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
:mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::ai_flare::ai_flare::Speech_Love::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
   :mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::Kirito::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
      :mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
         :mind_rose::redbow::heartred::redbow::mind_rose:
            :mind_rose::redbow::mind_rose:
               :mind_rose:
🎄 ✣ 🏓 ✣ 👳 ✣ 👔 ✣ 📗 ✣ 🌽 ✣ 🍖 ✣ 🍧 ✣ 💗 ✣ 🚙
[COMPUTER JARGON] The Dark Arts
📀 ✣ 💎 ✣ 🌋 ✣ 🐊 ✣ 🐝 ✣ 🎫 ✣ ⚡ ✣ 🌳 ✣ 🍇 ✣ 💄
Profanity is the one language all programmers know best.
🥞 ✣ 🎽 ✣ 💃 ✣ 👽 ✣ 🐠 ✣ 🥒 ✣ 👔 ✣ 🎁 ✣ 💛 ✣ 🌸
ダークソルジャー Feb 16 @ 12:24pm 
   :mind_rose::mind_rose::mind_rose:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:mind_rose::mind_rose::mind_rose:
:mind_rose::redbow::redbow::heartred::heartred::thecrown::heartred::heartred::redbow::redbow::mind_rose:
:mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::ai_flare::heartred::ai_flare::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
:mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::ai_flare::ai_flare::Speech_Love::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
   :mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::Kirito::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
      :mind_rose::redbow::heartred::ai_flare::heartred::redbow::mind_rose:
         :mind_rose::redbow::heartred::redbow::mind_rose:
            :mind_rose::redbow::mind_rose:
               :mind_rose:
Ceibock Feb 14 @ 1:42pm 
    ___,,...,,__ /`''/`i
 |``~--,...~```   `` * |
 i ヽ      :;
 \ 彡      ミ
 〉  ︵ . ︵  ミ
 彡  ``  人 ```  ミ
 彡:        ミ
,︵I:    つ::❤::⌒  ミ
r,_,.::::       ミ
 ヽ川:::::::     ;;
  ゞ..;;;;;;;__,.╰╯::::::╰╯::::*

Hαρρу Vαℓєηтιηє'ѕ Dαу! :orwell_relationship: