เลเวล 21 XP 3,444
156 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา