เลเวล 21 XP 3,450
150 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา