Úroveň 10 XP 1,053
147 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky