เลเวล 5 XP 550
50 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา