กลุ่ม STEAM
Adventure Terraria Server Project A.T.S.P.
กลุ่ม STEAM
Adventure Terraria Server Project A.T.S.P.
18
อยู่ในเกม
154
ออนไลน์
ก่อตั้ง
8 เมษายน 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Germany 
เกี่ยวกับ Adventure Terraria Server Project

Adventure Terraria Server Project

Server is closed forever

Looking for an adventure? Look no further!
We're a community Terraria server, dedicated to its players and their enjoyment of the game!
 • Survival/PVE aspects, we prefer the nicer kind of gameplay
 • Server Side Characters (SSC). All characters are stored on the server. We do not tolerate hacked characters or items.
 • Professionally hosted, online 24/7, no Hamachi or other software required; simply enter the IP to begin
 • Fresh map every week at Saturday. Don't worry! You can take your items AND your house with you to the next world! Also, do not miss the unleashed hell when the life of one of our worlds nears its end!
 • Also, take part in our unique custom dungeon system! Accept the challenge and beat our Portal Dungeon, Water Temple and Rat Lab!
 • Events and custom environments every so often to add a little extra fun
 • Advanced Circuits support which allows you to integrate fancy automation in your builds. You may also build really evil traps aswell!
 • Anti-grief/cheat plugins and rules to maximize enjoyment on the server
 • Mature, adult and friendly staff who can provide fast and effective assistance
Note that character inventories are Server Sided, meaning you will not be able to transfer items from other servers or singleplayer to us. All items must be acquired from our server only. We do not tolerate spawning items in any manner and punishment will be immediate and severe.
Fair play is important to us

Server IP: yamahi.eu
Port: 7878
Website[yamahi.eu]

Other Information
More information can be found on our forums and website. For troubleshooting our forums are a great place to start, many of your questions have very likely already been answered.

Hope to see you soon on our server!

Server Details
 • Terraria IP and Port: yamahi.eu:7878
 • Discord Chat[s.yamahi.eu]
 • Visit our website[yamahi.eu] and forum for detailed information
 • Please do not forget to read our rules[s.yamahi.eu] before joining

We have a variety of modded and customized plugins on the server, join and check out our unique features!

A.T.S.P. - Website[yamahi.eu]
Beginners Guide[s.yamahi.eu]
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
The end after 12 years...
Server updated to 1.4.4.3... kinda...
110 ความเห็น
Julian Tonka Jahari 10 พ.ค. 2021 @ 11:14pm 
balls man
ChooseyNine 2 เม.ย. 2020 @ 1:29pm 
how do you join server
jeddead 17 ก.ย. 2019 @ 11:20am 
hi
Trimperer 18 พ.ค. 2019 @ 3:31pm 
i miss the old spawn
Kanashi 1 เม.ย. 2018 @ 2:04pm 
@Angharingkambig What does it say when you try to join
bellogoat 31 มี.ค. 2018 @ 12:45pm 
help i cant join this server :(
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
18
อยู่ในเกม
154
ออนไลน์
100 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
8 เมษายน 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Germany 
เกมที่เกี่ยวข้อง