Uncharted Waters Online

Uncharted Waters Online

Uncharted Waters Online > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
It says theres an error
it says there is an errer when i try to start it from the launcher steam opens what do i do
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Migrate your account first, that would be nice. And then download the new client from our new overlords at OGPlanet.
you work at OGPlanet or did you experince the same prob
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Uncharted Waters Online > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος