Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Total War: WARHAMMER III
18 tác phẩm mới tuần này
RimWorld
561 vật phẩm workshop mới tuần này