Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Counter-Strike: Global Offensive
396 tác phẩm mới tuần này
Persona 3 Portable
2 hướng dẫn mới tuần này
Cats Hidden in Bali
4 hướng dẫn mới tuần này
Session: Skate Sim
1 hướng dẫn mới tuần này