Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Metro Exodus
7 tác phẩm mới tuần này
SOULCALIBUR VI
12 tác phẩm mới tuần này
Dear Esther
4 ảnh chụp mới tuần này
Borderlands 2
6 tác phẩm mới tuần này