Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
A Hat in Time
9 tác phẩm mới tuần này
The Evil Within 2
2 tác phẩm mới tuần này
Wallpaper Engine
52 tác phẩm mới tuần này
Middle-earth™: Shadow of War™
1 tác phẩm mới tuần này