Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
NieR Replicant ver.1.22474487139...
13,894 ảnh chụp mới tuần này
Raft
6 tác phẩm mới tuần này
Outlast
2 tác phẩm mới tuần này
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
62 tác phẩm mới tuần này