Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Team Fortress 2
244 tác phẩm mới tuần này
Counter-Strike: Global Offensive
415 tác phẩm mới tuần này
DARK SOULS™ III
22 tác phẩm mới tuần này
The Binding of Isaac: Rebirth
6 hướng dẫn mới tuần này