Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Draw a Stickman: EPIC

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 52
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
62.6%

A Good Start

Collect your first puzzle piece
47.9%

Stormy Nights

Draw your first lightning cloud
41.0%

Monster Slayer

Slay your first Armakillo
37.8%

Stick-Explorer

Unlock 3 levels
34.4%

Rainy Day

Rain on every flower in Stickenstein's Monster
28.8%

Pencil Master

Draw with every pencil
20.8%

Friend of Frith

Complete Cuddle Bunny Peak without killing any bunnies
15.2%

Stick-Adventurer

Unlock 6 levels
15.2%

Fire Bug

Draw 100 fires
13.1%

King Penguin

Unleash king penguin to destroy the ice fortress on Penguin Prison Break
12.3%

Treasure Hunter

Discover the secret chest in Volcanic Valley
8.1%

Thorough

Open 100 containers
7.7%

Stick-Voyager

Unlock 9 levels
7.5%

Stick-Pacifist

Disable the tentacles without slaying the armakillo
7.3%

Back Door

Create a back door into the ice fortress on Penguin Prison Break
6.7%

Stick-Daredevil

Take damage without dying 100 times
6.3%

Blast-Off!

Fire your stickman out of a cannon
6.2%

Troll Wrangler

Get the spiders to web up the troll
5.8%

Quick Draw Vengeance

Defeat Zarp
5.6%

Stick-Avenger

Slay all the armakillos in The Battle of Stickopolis
4.9%

Cowabunga Dude

Get Stickenstein's Monster to ride the raft
4.6%

Where Are My Dragons?

Hatch all of the dragons in Dragon Omelet
4.6%

Epic Stickman

Unlock every level
4.1%

Hungry Lil' Critter

Get a bunny to grow to its maximum size
4.0%

Pumpkin Master

Defeat Grave Decisions with all jack-o'-lanterns lit
3.7%

Lumberjack

Chop down 50 trees
3.7%

Bucket List

Defeat Buckets n' Bunnies without drawing any rain clouds
3.6%

Very Thorough

Open 500 containers
3.6%

Puzzle Master

Collect all of the puzzle pieces
3.5%

Be Creative

Find every letter on the secret puzzle level
3.5%

Winter Lad

3.4%

Hypnotist

Defeat Grave Decisions with all zombies hypnotized
3.4%

Every Day

Defeat the dragon and unlock the chest on the puzzle level
3.3%

Pirate Lad

3.3%

Customs Inspector

Open every container on Pirate's Plunder
3.3%

Lava Lad

3.3%

Sconce Boss

Light every torch in Zarp's Fortress
3.1%

Anti-Hypnotist

Defeat Grave Decisions without hypnotizing any zombies
3.1%

Color Buddy

Find all of the color buddies hidden throughout Epic!
3.0%

Bee Lad

2.7%

Pyromaniac

Draw 1000 fires
2.4%

Paul Bunyan

Chop down 500 trees
0.5%

Troll Hunter

DLC Only: Defeat both trolls in The Troll Returns
0.5%

Fright Club

DLC Only: Have Stickenstein beat up 5 zombies in Maze the Dead
0.5%

A Clue

DLC Only: Collect your first map piece
0.5%

The Path is Clear

DLC Only: Collect all 9 map pieces
0.4%

Risky Buzziness

DLC Only: Beat Mine Your Own Beeswax without raining on any flowers
0.4%

Fork in the Road

DLC Only: Take the shortcut in It's Getting Hot in Here
0.4%

Orcrist

DLC Only: Defeat every goblin in Pirate's Booty Boneyard
0.4%

Rabbit Wrangling

DLC Only: Herd a bunny to Bunny Island in Deja Phew
0.4%

Heartless

DLC Only: Poor bunnies... (Deja Phew)
0.4%

Dragon Momma's Hoard

DLC Only: Unlock all the chests in The Dragon's Treasure