Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Draw a Stickman: EPIC

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 42
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

A Good Start

Collect your first puzzle piece
63.8%


Stormy Nights

Draw your first lightning cloud
48.4%


Monster Slayer

Slay your first Armakillo
41.4%


Stick-Explorer

Unlock 3 levels
38.0%


Rainy Day

Rain on every flower in Stickenstein's Monster
34.5%


Pencil Master

Draw with every pencil
28.8%


Friend of Frith

Complete Cuddle Bunny Peak without killing any bunnies
20.7%


Stick-Adventurer

Unlock 6 levels
14.8%


Fire Bug

Draw 100 fires
14.6%


King Penguin

Unleash king penguin to destroy the ice fortress on Penguin Prison Break
13.1%


Treasure Hunter

Discover the secret chest in Volcanic Valley
12.0%


Thorough

Open 100 containers
7.7%


Stick-Pacifist

Disable the tentacles without slaying the armakillo
7.5%


Stick-Voyager

Unlock 9 levels
7.4%


Back Door

Create a back door into the ice fortress on Penguin Prison Break
7.2%


Stick-Daredevil

Take damage without dying 100 times
6.6%


Blast-Off!

Fire your stickman out of a cannon
6.1%


Troll Wrangler

Get the spiders to web up the troll
6.0%


Quick Draw Vengeance

Defeat Zarp
5.6%


Stick-Avenger

Slay all the armakillos in The Battle of Stickopolis
5.4%


Cowabunga Dude

Get Stickenstein's Monster to ride the raft
4.7%


Where Are My Dragons?

Hatch all of the dragons in Dragon Omelet
4.5%


Epic Stickman

Unlock every level
4.4%


Hungry Lil' Critter

Get a bunny to grow to its maximum size
4.0%


Pumpkin Master

Defeat Grave Decisions with all jack-o'-lanterns lit
3.8%


Bucket List

Defeat Buckets n' Bunnies without drawing any rain clouds
3.5%


Lumberjack

Chop down 50 trees
3.5%


Puzzle Master

Collect all of the puzzle pieces
3.4%


Very Thorough

Open 500 containers
3.3%


Winter Lad

3.3%


Be Creative

Find every letter on the secret puzzle level
3.3%


Every Day

Defeat the dragon and unlock the chest on the puzzle level
3.2%


Customs Inspector

Open every container on Pirate's Plunder
3.2%


Sconce Boss

Light every torch in Zarp's Fortress
3.2%


Hypnotist

Defeat Grave Decisions with all zombies hypnotized
3.2%


Lava Lad

3.1%


Pirate Lad

3.1%


Anti-Hypnotist

Defeat Grave Decisions without hypnotizing any zombies
2.9%


Color Buddy

Find all of the color buddies hidden throughout Epic!
2.9%


Bee Lad

2.8%


Pyromaniac

Draw 1000 fires
2.5%


Paul Bunyan

Chop down 500 trees
2.3%