Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Hammerwatch

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 40
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Mass murder

Kill 2,500 enemies in the campaign
39.8%


Affluent

Get 10,000 coins in the campaign
38.4%


The Queen

Kill the Queen on medium difficulty without having any crutches enabled
19.4%


The Grisly Combination

Solve it like it was E1M4
15.4%


The Knight

Kill the Knight on medium difficulty without having any crutches enabled
11.9%


Rich

Get 100,000 coins in the campaign
10.6%


Harvesting

Find the first easter egg
8.7%


The Lich

Kill the Lich on medium difficulty without having any crutches enabled
7.6%


The Dragon

Kill the Dragon on medium difficulty without having any crutches enabled
5.9%


Midway

Air-walk between the start and the end!
5.2%


The Heist

Find the second easter egg
4.6%


Massacre

Kill 25,000 enemies in the campaign
4.6%


Combo Killer!

Get combo kills until you reach 200
4.2%


Earth & Void

Find the third easter egg
3.6%


The Hard Queen

Kill the Queen on hard difficulty without having any crutches enabled
2.5%


Doomed Space Marine

Find the fourth easter egg
1.8%


Survivalist

Survive the castle collapsing
1.7%


The Hard Knight

Kill the Knight on hard difficulty without having any crutches enabled
1.4%


Worse than Ghost and Goblins

Fail, where they fail: http://www.youtube.com/watch?v=-IAVCdu_DDs#t=467
1.1%


Xmas 2013

Collect 24 presents over any amount of games.
1.1%


The Hard Lich

Kill the Lich on hard difficulty without having any crutches enabled
1.0%


The Hard Dragon

Kill the Dragon on hard difficulty without having any crutches enabled
0.8%


Combo Master!

Get combo kills until you reach 1000
0.7%


The Dune Sharks

Kill the Dune Sharks on medium difficulty without having any crutches enabled
0.3%


Crystal Lich

Kill the Crystal Lich in the survival level on medium difficulty without having any crutches enabled
0.3%


Desert Zone...

...is far away from the Green Hill Zone
0.2%


Hard Crystal Lich

Kill the Crystal Lich in the survival level on hard difficulty without having any crutches enabled
0.2%


Daniel the Traveler

A fun cross achievement with: http://store.steampowered.com/app/252210/
0.2%


Do it like Jones

It was better in the movie
0.2%


Millionaire

Get 1,000,000 coins in the campaign
0.2%


Serious Pickup

Seriously?! That's what I got?
0.1%


Temple of the Sun

Complete the Temple campaign
0.1%


Full House

Beat both the Castle Hammerwatch and the Temple of the Sun campaigns
0.1%


Pyramid of Fear

Enter and exit the Pyramid of Fear
0.1%


Genocide

Kill 250,000 enemies in the campaign
0.1%


The Frost Sorcerer

Kill Krilith on medium difficulty without having any crutches enabled
0.1%


The Sun Guardian

Kill Sha'Rand on medium difficulty without having any crutches enabled
0.1%


The Hard Sun Guardian

Kill Sha'Rand on hard difficulty without having any crutches enabled
0%


The Hard Dune Sharks

Kill the Dune Sharks on hard difficulty without having any crutches enabled
0%


The Hard Frost Sorcerer

Kill Krilith on hard difficulty without having any crutches enabled
0%