Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Deo
Deo is coming out on Friday 31th of May!
26 Μαΐου 2013 - Liman3D

Dear friends,


It was a busy week for us as we spent our efforts polishing the final Deo version. Our promise was to make Deo available in the Spring of 2013 - we fulfilled this promise! I have the pleasure to announce that Deo will be available for purchase on Friday 31th of May at http://liman3d.com/deohome.html

The full Deo version is coming translated in seven languages with full controller support, running flawlessly on Windows Xp, Vista, 7 and 8.

Many thanks to everyone for all the suggestions and thoughts which we found very valuable to make Deo a better game!

Have a great Sunday!