Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Deo
Deo is coming out on Friday 31th of May!
26 Μαΐου 2013 - Liman3D

Dear friends,


It was a busy week for us as we spent our efforts polishing the final Deo version. Our promise was to make Deo available in the Spring of 2013 - we fulfilled this promise! I have the pleasure to announce that Deo will be available for purchase on Friday 31th of May at http://liman3d.com/deohome.html

The full Deo version is coming translated in seven languages with full controller support, running flawlessly on Windows Xp, Vista, 7 and 8.

Many thanks to everyone for all the suggestions and thoughts which we found very valuable to make Deo a better game!

Have a great Sunday!