Úroveň 6 XP 685
15 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky