In the fight between heroes and villains, will you choose to save the world or conquer it? The hunt for the Chaos Emeralds is on and battle lines have been drawn between Hero and Dark.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане