Resonance > Yleiset keskustelut > Aiheen tiedot
JailDesigner 22. tammi, 2013 14.35
VSync problem
How can i fix the vsync problem? Thanks