เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Beginner's Guide to Pineapple Smash Crew
โดย Doone
This is an introductory guide to the gameplay and features of Pineapple Smash Crew. This awesome little indie game is easily 2012's most overlooked and under-rated title. To help new players really get into the fun, I've composed this handy little guide....