Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Say Hello to My Little Friend
от Zed-K
Easiest way to get the achievement...
Hard Times DLC Walkthrough
от Zed-K
Full video guide...
Rochard - Collectibles & Upgrade Guide
от Plasma SKX
in All 16 videos i will take you through each level finding all gold collectibles and upgrades http://steamcommunity.com/groups/ntagameguides...
Rochard on Linux
от mxup
Get Rochard running on Linux...
Rochard Achievement Guide
от nabisco33
This video should help you get some achievements...