การได้รับเงินบน Steam  >>  คำถามที่พบบ่อยจากข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลติดต่อ
ถาม: ฉันสามารถใช้ตัวอักษรพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาท้องถิ่นของฉันในการกรอกเอกสารให้สมบูรณ์ได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ถาม: ฉันสามารถส่งผลงานเวิร์กชอปบน Steam ของฉันก่อนที่ฉันจะให้ข้อมูลติดต่อได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถเสร็จสิ้นการแบ่งจ่ายรายได้จากผลงานเวิร์กชอปบน Steam ได้ก่อนที่จะให้ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลธนาคาร และข้อมูลภาษีที่ถูกต้องให้กับเรา
ถาม: ฉันสามารถกรอกนามแฝงหรือชื่อเล่นได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ คุณต้องกรอกชื่อและนามสกุลของคุณตามกฎหมายขณะที่กำลังลงทะเบียน ห้ามกรอกนามแฝงหรือชื่อเล่นในขั้นตอนการกรอกข้อมูล
ถาม: ฉันควรกรอกชื่อตามกฎหมายของบริษัทของฉันอย่างไร?
ตอบ: ชื่อที่คุณกรอกต้องเป็นชื่อเฉพาะตามกฎหมายซึ่งเป็นเจ้าของเกมหรือมีสิทธิ์อย่างถูกต้องกับไอเท็ม และเป็นชื่อเฉพาะตามกฎหมายที่จะใช้ลงนามในข้อตกลงการสมัครสมาชิกของ Steam และเวิร์กชอปเพิ่มเติม ชื่อบริษัทที่คุณได้กรอกไว้ที่นี่ต้องตรงกันกับชื่อที่คุณได้เขียนไว้ในเอกสารอย่างเป็นทางการกับธนาคารของคุณและบนเอกสารภาษี IRS ของสหรัฐอเมริกาหรือเอกสารภาษีต่างด้าว (หากมี)
ถาม: ฉันควรกรอกชื่อตามกฎหมายของบริษัทของฉันอย่างไร หากฉันทำกิจการเจ้าของคนเดียว?
ตอบ: ห้ามกรอกชื่อประเภทธุรกิจ (“DBA”) หรือ “ชื่อที่ไม่เป็นทางการ” หรือ ชื่อแทน/ชื่อเล่น กรุณากรอกชื่อเต็มตามกฎหมายของคุณ ชื่อที่คุณกรอกต้องตรงกับชื่อที่เขียนไว้ในเอกสารอย่างเป็นทางการกับธนาคารของคุณและบนเอกสารภาษี IRS ของสหรัฐอเมริกาหรือเอกสารภาษีต่างด้าว (หากมี)
ถาม: ฉันกรอกชื่อของฉันไม่ถูกต้อง ฉันควรทำอย่างไร?
ตอบ: ตราบใดที่ไอเท็มของคุณยังไม่ได้รับการยอมรับสำหรับการขายภายในเวิร์กชอป Steam คุณจะสามารถเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในข้อมูลการติดต่อได้
ถาม: ฉันเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายของฉัน (และข้อมูลธนาคารและภาษี) ฉันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ในบัญชีเวิร์กชอปของฉันได้อย่างไร?
ตอบ: ในขณะนี้พวกเรายังไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อในเวิร์กชอปบน Steam ได้
ถาม: ฉันจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของฉันได้ตรงไหน?
ตอบ: คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่ของคุณผ่านบัญชีเวิร์กชอปบน Steam ของคุณได้ โปรดจำไว้ว่าหากคุณกำลังเปลี่ยนประเทศที่คุณอยู่อาศัย คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้านภาษีอีกครั้งเพื่อกำหนดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของคุณโดยขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ใหม่ของคุณ
ถาม: ฉันสามารถจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนโดยเป็นห้างหุ้นส่วนได้หรือไม่?
ตอบ: หากคุณมีห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา หรือหากห้างหุ้นส่วนของคุณตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและจ่ายภาษีในระดับห้างหุ้นส่วน คำตอบคือได้ แต่หากห้างหุ้นส่วนของคุณตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและจ่ายภาษีเป็นรายบุคคลแทนที่จะจ่ายเป็นระดับห้างหุ้นส่วน คำตอบคือไม่ได้ เนื่องด้วยความซับซ้อนในการได้รับเอกสารด้านภาษีอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เราไม่สามารถรองรับห้างหุ้นส่วนนอกสหรัฐอเมริกาเหล่านั้นเป็นนิติบุคคลภายในเวิร์กชอปได้
ถาม: ทำไมข้อมูลการติดต่อของฉันแสดงเป็นไม่สมบูรณ์? ทั้งที่ฉันได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้ว
ตอบ: โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กรอกชื่อเต็มและที่อยู่ของคุณในหมวดนี้แล้ว
ถาม: มีบางประเทศ ภูมิภาค องค์กร หรือบุคคล ที่ Valve ไม่สามารถดำเนินธุรกิจด้วยได้หรือไม่?
ตอบ: สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาบริหารจัดการและบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการค้าตามนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ และตามเป้าหมายความมั่นคงแห่งชาติกับประเทศและระบอบการปกครองเป้าหมายในต่างประเทศ, ผู้ก่อการร้าย, ขบวนการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ, บุคคลที่ทำงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูง และภัยคุกคามอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ นโยบายการต่างประเทศ หรือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา OFAC เผยแพร่บัญชีรายชื่อของบุคคลกลุ่มดังกล่าว (บัญชีรายชื่อสัญชาติที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะ) กับผู้ที่ Valve ต้องห้ามทำธุรกิจด้วยในฐานะที่เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ OFAC ยังบริหารจัดการการลงโทษทางการค้าและโครงการห้ามส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่เฉพาะเจาะจง (ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร) โดยให้ธุรกรรมที่ไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกห้ามส่งออกส่งค้าถูกห้ามหรือจำกัด ข้อจำกัดส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดของข้อกำหนด OFAC ยังได้ถูกบังคับใช้ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

Valve จะไม่ทำธุรกิจ หรือมีส่วนร่วม หรือส่งเสริมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษหรือข้อจำกัดควบคุมทางการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อสัญชาติที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะ (SDN) และบัญชีรายชื่อผู้หลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษในต่างประเทศ (FSE) ที่ถูกดูแลโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เราจะไม่ทำธุรกิจ หรือมีส่วนร่วม หรือส่งเสริมธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งได้แก่ ไครเมีย, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน และซีเรีย
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ถาม: มีตัวอักษรที่ฉันไม่สามารถใช้ หรือไม่ควรกรอกในข้อมูลธนาคารของฉันหรือไม่?
ตอบ: คุณควรกรอกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และวรรคเท่านั้นเมื่อกรอกข้อมูลธนาคารของคุณ ห้ามกรอกยติภังค์ (-) หรือวรรคในช่องบัญชี SWIFT หรือ IBAN สัญลักษณ์พิเศษอื่นอาจยอมรับได้ แต่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเมื่อเราประมวลผลค่าตอบแทนของคุณ
ถาม: ฉันสามารถส่งไอเท็มของฉันในเวิร์กชอปบน Steam ก่อนที่จะให้ข้อมูลธนาคารที่ถูกต้องได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถสรุปการแบ่งรายได้ของไอเท็มในเวิร์กชอปบน Steam ก่อนที่จะคุณจะให้ข้อมูลธนาคารและภาษีที่ถูกต้องได้
ถาม: ฉันจะต้องให้ข้อมูลธนาคาร แม้ว่าฉันไม่ต้องการที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ของไอเท็ม?
ตอบ: ใช่ คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ธนาคารที่ถูกต้อง โดยไม่คำนึงว่าไอเท็มของคุณนั้นเป็นไอเท็มที่ชำระเงินหรือไอเท็มฟรี
ถาม: ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ชื่อผู้ถือบัญชึธนาคารต้องตรงกับชื่อที่คุณได้กรอกไว้บน Steam” ฉันจะทำอย่างไร?
ตอบ: ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกกรอกในหมวดข้อมูลธนาคารไม่ตรงกับชื่อตามกฎหมายในหมวด "ข้อมูลการติดต่อ" ซึ่งเรากำหนดไว้ว่าชื่อตามกฎหมายในข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลธนาคาร และข้อมูลภาษีจะต้องตรงกัน ความแตกต่างใดก็ตาม (Mr J Smith เทียบกับ Joseph Smith) จะไม่ผ่านการยอมรับ ชื่อนั้นจำเป็นต้องตรงกันทั้งหมด บางครั้งการคัดลอกชื่อแล้วนำมาวางในหน้ารับข้อมูลธนาคารก็เป็นประโยชน์ โปรดจำไว้ว่า นี่หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นเพื่อรับค่าตอบแทนของคุณได้
ถาม: ฉันจะเปลี่ยนข้อมูลธนาคารของฉันได้อย่างไร?
ตอบ: คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลธนาคารของคุณได้โดยคลิกบนลิงก์ดังต่อไปนี้: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
ถาม: เหตุใดฉันจึงเห็น URL ที่ไม่ใช่ของ Valve ขณะที่ฉันกำลังกรอกข้อมูลธนาคาร?
ตอบ: เราใช้ WorldPay ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชำระเงินภายนอกเพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับคุณ หน้าข้อมูลธนาคารเป็นโครงแบบที่จัดเตรียมให้โดย WorldPay
ถาม: ฉันสามารถรับเงินตอบแทนโดยใช้บัญชี PayPal ของฉันหรือใช้บัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ ค่าตอบแทนสามารถรับได้ผ่านการโอนเงินแบบธนาคารต่อธนาคารเท่านั้น
ถาม: คุณสามารถจ่ายเงินเป็นสกุลอื่นนอกจากดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่?
ตอบ: เราจ่ายเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น หากบัญชีธนาคารของคุณถือเป็นสกุลเงินอื่นอยู่ การแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของคุณจะดำเนินการโดยธนาคารของคุณเมื่อคุณได้รับเงินตอบแทน กรุณาตรวจสอบกับธนาคารของคุณให้แน่ใจว่าธนาคารนั้นสามารถรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้ เนื่องจากบางธนาคารไม่รับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หากธนาคารของคุณไม่ยอมรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ คุณจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลธนาคารกับธนาคารที่จะยอมรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้คุณสามารถรับเงินตอบแทนได้
ถาม: อะไรคือรหัส SWIFT?
ตอบ: รหัส SWIFT คือรหัสยืนยันตัวตนเฉพาะของแต่ละธนาคาร ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) รหัสเหล่านี้จะถูกใช้เมื่อมีการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะในการโอนเงินระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างธนาคาร

คุณสามารถค้นหารหัส SWIFT ของคุณจากชื่อธนาคาร เมือง หรือรหัสไปรษณีย์ ถ้าไม่ทราบหรือไม่สามารถหารหัสได้กรุณาติดต่อธนาคารของคุณเพื่อรับรหัส

เมื่อคุณกรอกรหัส SWIFT ของคุณ กรุณาอย่าเว้นวรรค
ถาม: รหัสธนาคารคืออะไร?
ตอบ: รหัสธนาคารเป็นเลขรหัสธนาคารเก้าหลักซึ่งระบุตัวตนสถาบันการเงินที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถร้องขอหมายเลขนี้ได้จากธนาคารของคุณ หรือโดยปกติแล้วคุณสามารถพบหมายเลขนี้ได้ที่ด้านล่างของใบสั่งจ่ายเช็คของคุณ

เมื่อคุณกรอกรหัสธนาคารของคุณ กรุณาอย่าเว้นวรรค
ถาม: หมายเลข IBAN คืออะไร?
ตอบ: เลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ (IBAN) คือมาตรฐานสากลสำหรับการระบุยืนยันบัญชีธนาคาร ซึ่งโดยปกติมักใช้กันมากในยุโรป เปิดดูลิงก์ด้านล่างสำหรับเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของ IBAN เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ส่ง IBAN ที่ถูกต้องให้กับเรา

IBAN Validator

เมื่อคุณกรอกหมายเลข IBAN ของคุณ กรุณาอย่ากรอกยัติภังค์ (-) หรือเว้นวรรค
ถาม: ประเทศของธนาคารคืออะไร?
ตอบ: ประเทศของธนาคาร คือสถานที่ซึ่งสาขาธนาคารของคุณตั้งอยู่ และไม่ใช่สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคาร
ถาม: ฉันจะกรอกข้อมูลธนาคารตัวแทนต่างประเทศของฉันได้ที่ไหน?
ตอบ: กรุณากรอกหมวดธนาคารให้ครบถ้วนด้วยข้อมูลธนาคารสำหรับรับเงินของคุณ เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องใช้ธนาคารตัวแทนต่างประเทศเพื่อดำเนินการโอนเงิน
ถาม: ฉันสามารถกรอกบัญชี FFB (For Further Benefit) หรือ FFC (For Further Credit) ได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณจำเป็นต้องใช้ชื่อของคุณโดยตรง เราไม่สามารถประมวลผลค่าตอบแทนที่ต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้
ถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้บัญชีร่วม?
ตอบ: ชื่อผู้รับเงินบนบัญชีธนาคารต้องตรงกันกับชื่อผู้มีส่วนร่วมบนเวิร์กชอปในหมวดข้อมูลการติดต่อ โดยปกติแล้วการใช้บัญชีร่วมจะมีชื่ออื่นเพิ่มเติม ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานได้
ถาม: ฉันสามารถแบ่งส่วนค่าตอบแทนจากการขายของฉันได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ เราสามารถจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินหนึ่งคนต่อบัญชีเวิร์กชอปเท่านั้น
ถาม: มีการจำกัดเวลาการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในแต่ละเดือนหรือไม่?
ตอบ: โปรดจำไว้ว่าเราจ่ายค่าตอบแทนในวันที่ 30 ของเดือน และต้องใช้เวลาจัดเตรียมค่าตอบแทน เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางธนาคารของคุณผ่านการยอมรับในระบบทันเวลาการจ่ายค่าตอบแทน กรุณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถาม: ทำไมข้อมูลธนาคารฉันแสดงเป็นไม่สมบูรณ์? ทั้งที่ฉันได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้ว
ตอบ: ผู้ดูแล Valve จำเป็นต้องอนุมัติข้อมูลธนาคารของคุณก่อนที่ข้อมูลนั้นจะแสดงเป็นสมบูรณ์ ซึ่งอาจใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์
ข้อมูลภาษี – การสัมภาษณ์ด้านภาษี
ถาม: ฉันสามารถส่งไอเท็มของฉันในเวิร์กชอปบน Steam ก่อนที่จะให้ข้อมูลภาษีที่ถูกต้องได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถสรุปการแบ่งรายได้ของไอเท็มในเวิร์กชอปบน Steam ก่อนที่จะคุณจะให้ข้อมูลธนาคารและภาษีที่ถูกต้องได้
ถาม: ฉันสามารถเลือกที่จะยกเลิกการสัมภาษณ์ด้านภาษี และเลือกการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลยได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ ผู้มีส่วนร่วมทุกคนจำเป็นต้องเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ด้านภาษี แม้ว่าคุณต้องการที่จะเลือกการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ถาม: ฉันจะสามารถให้ข้อมูลภาษีที่จำเป็นกับ Valve ได้อย่างไร?
ตอบ: ในขั้นตอนการลงทะเบียนเวิร์กชอปบน Steam คุณจะได้รับลิงก์เพื่อเริ่มการสัมภาษณ์ด้านภาษี การสัมภาษณ์ด้านภาษีจะใช้เวลา 5-10 นาที และจะถามคุณด้วยคำถามต่อเนื่องเพื่อช่วยนำทางคุณในการกรอกแบบฟอร์มภาษีให้ครบถ้วน (W-9 หรือ W-8BEN) คุณยังสามารถเข้าถึงการสัมภาษณ์ด้านภาษีได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
ถาม: ฉันจำเป็นต้องจัดเตรียมอะไรให้พร้อมบ้างก่อนที่จะรับการสัมภาษณ์ด้านภาษี?
ตอบ: เราจำเป็นต้องให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนจัดเตรียมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องตามกฎระเบียบรายงานภาษีของสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้มีส่วนร่วมในสหรัฐอเมริกา หมายเลข TIN ของคุณอาจเป็นหมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) หรือหมายเลขประกันสังคม (SSN) สำหรับผู้มีส่วนร่วมนอกสหรัฐอเมริกา หมายเลข U.S. TIN หรือหมายเลข TIN ต่างด้าวจำเป็นต้องใช้เพื่อรับผลประโยชน์ตามสนธิสัญญา
ถาม: เหตุใดฉันจึงเห็น URL ที่ไม่ใช่ของ Valve เมื่อฉันคลิกลิงก์เพื่อเริ่มการสัมภาษณ์ด้านภาษี?
ตอบ: เราใช้บริการที่ชื่อว่า TaxIdentity ที่จัดเตรียมให้โดยบริษัทภายนอกที่ชื่อว่า Lilaham เพื่อจัดการการสัมภาษณ์ด้านภาษี
ถาม: ฉันสามารถละเว้นขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้านภาษีแล้วดำเนินการภายหลังได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ คุณไม่สามารถละเว้นขั้นตอนได้ และการสัมภาษณ์ด้านภาษีจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในครั้งเดียว การสัมภาษณ์ด้านภาษีใช้เวลา 5-10 นาที
ถาม: ฉันสามารถใช้ชื่อที่ต่างไปจากที่ฉันเคยแจ้งไว้ในข้อมูลบริษัทเพื่อรับการสัมภาษณ์ด้านภาษีได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ การสัมภาษณ์ด้านภาษีจำเป็นต้องใช้ชื่อเดียวกันกับที่แจ้งไว้ในข้อมูลบริษัท หากคุณระบุชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับชื่อที่ระบุไว้ในข้อมูลการติดต่อ การสัมภาษณ์ด้านภาษีของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่สามารถที่จะเสนอไอเท็มที่ผ่านเวิร์กชอปได้
ถาม: เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับการตรวจสอบ TIN ของฉันในทันที?
ตอบ: TIN ถูกตรวจสอบโดยสำนักงานสรรพากร (IRS) กระบวนการนี้อาจประสบปัญหาการขาดช่วงของฐานข้อมูล IRS ซึ่งทำให้กระบวนการล่าช้าลงได้ และนอกจากนี้ TIN ที่ประสบปัญหามาก่อนหน้านี้อาจใช้เวลาดำเนินการถึง 30 วัน เนื่องจาก IRS ต้องอัปเดตฐานข้อมูลที่เราใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบ
ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันดำเนินการสัมภาษณ์ด้านภาษีอีกครั้ง?
ตอบ: การสัมภาษณ์ด้านภาษีครั้งก่อนจะถูกลบแม้ว่าข้อมูลภาษีนั้นอาจจะผ่านการยืนยันและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว การสัมภาษณ์ด้านภาษีควรจะดำเนินการอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านสภาวะแวดล้อม (ซึ่งคือ คุณย้ายที่อยู่ไปประเทศอื่น) หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น เช่น หมายเลข U.S. TIN หรือหมายเลข TIN ต่างด้าวที่เลิกใช้ไปแล้ว
ถาม: ฉันเพิ่งจะย้ายที่อยู่ไป ฉันจำเป็นต้องดำเนินการสัมภาษณ์ด้านภาษีอีกครั้งหรือไม่?
ตอบ: หากคุณย้ายที่อยู่ภายในประเทศเดียวกันกับที่แจ้งไว้ในการสัมภาษณ์ด้านภาษีครั้งก่อน คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการสัมภาษณ์ด้านภาษีอีกครั้ง แต่หากคุณย้ายที่อยู่ไปประเทศอื่น คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการสัมภาษณ์ด้านภาษีอีกครั้ง
ข้อมูลภาษี – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ถาม: ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากค่าตอบแทนของฉันเท่าไร?
ตอบ: จากผลสรุปของการสัมภาษณ์ด้านภาษี คุณจะทราบอัตรา % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งอาจอยู่ในช่วงระหว่าง 0% ถึง 30% ณ ที่จ่ายของแหล่งเงินได้ในสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณแจ้งระหว่างการสัมภาษณ์ด้านภาษี หากอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของคุณเป็น 30% และคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่มีสนธิสัญญาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกา คุณอาจจะต้องการดำเนินการสัมภาษณ์ด้านภาษีใหม่อีกครั้ง และแจ้งหมายเลข U.S. TIN หรือหมายเลข TIN ต่างด้าวเพื่อลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเทศที่มีสนธิสัญญาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาสามารถตรวจดูได้ที่นี่:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีสนธิสัญญาภาษีเงินได้ระหว่างประเทศที่ฉันอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกา ?
ตอบ: เราได้ถูกกำหนดโดย IRS ให้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอัตรา 30% ของส่วนแบ่งค่าตอบแทนของคุณและจัดส่งภาษีเหล่านี้ให้กับ IRS คุณอาจต้องการปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณว่าคุณจะสามารถขอคืนภาษีเหล่านี้เป็นเครดิตภาษีต่างด้าวเมื่อมีการคืนภาษีของคุณได้หรือไม่
ถาม: หากฉันอัปเดตการสัมภาษณ์ด้านภาษีของฉันเพื่อแนบหมายเลข US TIN หรือหมายเลข TIN ต่างด้าว (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) และลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของฉัน Valve จะคืนเงินจำนวนก่อนหน้านี้ที่ได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจากเงินตอบแทนของฉันหรือไม่?
ตอบ: ไม่ Valve จะไม่คืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหลังจากให้หมายเลข TIN เนื่องจาก Valve ได้ส่งเงินภาษีเหล่านั้นให้ IRS ไปแล้ว คุณจำเป็นจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจในวิธีการว่าคุณจะสามารถหักลบเงินภาษีเหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไร
ข้อมูลภาษี – US TIN
ถาม: ทำไมฉันถึงจำเป็นต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคลทั่วไป (ITIN)?
ตอบ: โดยทั่วไป บุคคลต่างด้าวมีหน้าที่เสียภาษีให้กับสหรัฐอเมริกาเมื่อมีแหล่งเงินได้ในสหรัฐอเมริกา ประเภทของแหล่งเงินได้ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ที่บุคคลต่างด้าวได้รับจะต้องเสียภาษีให้สหรัฐอเมริกาในอัตรา 30% การลดหย่อนหรือการยกเว้นอาจนำมาปรับใช้หากมีสนธิสัญญาทางภาษีระหว่างประเทศที่พำนักของบุคคลต่างด้าวกับสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้สนธิสัญญาทางภาษี คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN ซึ่งคุณจำเป็นต้องมีหมายเลข TIN ต่างด้าวหรือหมายเลข US TIN ประเทศที่มีการทำสนธิสัญญาทางภาษีกับสหรัฐอเมริกาสามารถดูได้ที่นี่:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

หากประเทศที่คุณอาศัยอยู่คือ สโลวาเกีย คุณจำเป็นจะต้องจัดเตรียม US TIN ให้กับเราเพื่อกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN ให้ครบถ้วนสำหรับผลประโยชน์ในสนธิสัญญาด้านภาษี และเพื่อนำมาปรับใช้ในการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งหมายเลข TIN ต่างด้าวนั้นไม่เพียงพอสำหรับข้อมูลที่จำเป็น
ถาม: ในการร้องขอ TIN ฉันจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีของสหรัฐหรือไม่?
ตอบ: คุณไม่จำเป็นจะต้องยื่นผลตอบแทนภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการแจ้ง ITIN (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) เพื่อรับผลประโยชน์บนข้อตกลงภาษี
ถาม: มี US TIN ประเภทอะไรบ้าง?
ตอบ: สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐ TIN อาจเป็นหมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) สำหรับบุคคลทั่วไป และสถานประกอบการ หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคลทั่วไป (ITIN) สำหรับบุคลลทั่วไปเท่านั้น
ถาม: หากฉันเป็นบุคคลทั่วไป ฉันสามารถเลือกที่จะร้องขอ EIN หรือ ITIN ได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ บุคคลทั่วไปสามารถทำการร้องขอ EIN หรือ ITIN ได้
ถาม: ฉันจะรับ US TIN ได้อย่างไร?
ตอบ: หมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) สำหรับบุคคลทั่วไป (คุณจำเป็นต้องแสดงตัวว่าคุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว) และสถานประกอบการสามารถขอรับได้โดยการโทรศัพท์ไปยังหมายเลข (267) 941-1099 นี่ไม่ใช่หมายเลขที่ไม่เสียค่าบริการและอาจถูกคิดอัตราค่าโทรทางไกล คุณยังสามารถขอรับ EIN ได้โดยการยื่น "แบบฟอร์ม SS-4 คำร้องขอหมายเลขประจำตัวนายจ้าง" ทางโทรสารซึ่งจะใช้เวลาประมาณสี่วันทำการและทางจดหมายซึ่งจะใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม SS-4 สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ IRS

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
ถาม: นานแค่ไหนที่ IRS จะออกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลทั่วไป (ITIN)?
ตอบ: อาจจะใช้เวลา 2-3 เดือนขึ้นไปในการรอรับ ITIN
ข้อมูลภาษี – การรายงาน
ถาม: รายงานอะไรที่คุณจัดเตรียมให้สำหรับจุดประสงค์ด้านภาษี?
ตอบ: ผู้มีส่วนร่วมในสหรัฐอเมริกาจะมีเงินส่วนแบ่งที่ได้รับในรอบปีภาษีที่ผ่านมาเป็นรายงานในแบบฟอร์ม 1099-MISC เราส่งแบบฟอร์มรายปีเหล่านี้ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี

ผู้มีส่วนร่วมนอกสหรัฐอเมริกาจะมีรายรับจากแหล่งเงินได้ในสหรัฐอเมริกาแสดงเป็นรายงานรายปีในแบบฟอร์ม IRS 1042-S เราส่งแบบฟอร์มรายปีเหล่านี้ภายในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี และแบบฟอร์มเหล่านี้เป็นการแจ้งข้อมูลเงินส่วนแบ่งของคุณและจำนวนเงินใดก็ตามที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
เงินตอบแทน
ถาม: ทำไมฉันถึงยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน?
ตอบ: คุณต้องส่งข้อมูลธนาคารและข้อมูลภาษีให้กับเราอย่างครบถ้วนก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งสองนั้นครบถ้วนและยืนยันข้อมูลแล้ว

เนื่องจากเราใช้ WorldPay ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก ดังนั้นป้ายคำอธิบายบนค่าตอบแทนของคุณจึงอาจจะเขียนเป็น “WorldPay” หรือ “Valve Corporation” กรุณาตรวจดูว่าคุณได้รับค่าตอบแทนจากแหล่งเหล่านี้

หากคุณได้ตรวจดูแล้วและยังคงไม่เห็นค่าตอบแทนจากทั้ง WorldPay และ Valve Corporation กรุณาอีเมลหาเราและเราจะทำการตรวจติดตามค่าตอบแทนนั้น โปรดจำไว้ว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายวันก่อนที่้เราจะสามารถส่งข้อมูลอัปเดตให้คุณได้ หากการจ่ายค่าตอบแทนของคุณล้มเหลวและเงินคืนกลับมาหาเรา เราจะแจ้งคุณถึงเหตุผลที่การจ่ายค่าตอบแทนนั้นล้มเหลวทำให้คุณสามารถแก้ไขสาเหตุได้ เมื่อคุณได้แก้ไขแล้ว เงินส่วนนี้จะถูกนำไปรวมกับยอดค่าตอบแทนรายเดือนรอบถัดไป เราไม่สามารถทำการจ่ายค่าตอบแทนนอกรอบได้
ถาม: มีรายได้ขั้นต่ำที่ฉันต้องได้รับก่อนที่ฉันจะสามารถรับเงินส่วนแบ่งหรือไม่?
ตอบ: มี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินส่วนแบ่งแต่ละรายการ ดังเช่นธนาคารที่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับคุณเมื่อคุณรับเงินที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยก่อนจะรับได้ ดังนั้นเราอาจจะเก็บเงินตอบแทนของคุณไว้จนกว่าคุณจะได้รับถึงขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ
ถาม: วงรอบที่คุณจะการจ่ายเงินให้ฉันเป็นอย่างไร?
ตอบ: เราจ่ายเงินตอบแทนในวันที่ 30 ของเดือนถัดไปจากยอดขาย ตัวอย่างเช่น เราจะจ่ายเงินสำหรับยอดขายของเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่ 30 มีนาคม ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามวันทำการเพื่อให้เงินตอบแทนส่งไปถึงบัญชีธนาคารของคุณ ในกรณีนี้ คุณอาจเห็นเงินตอบแทนเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณในช่วงต้นเดือนเมษายน ตามตัวอย่างดังกล่าว
ถาม: คุณจะใช้วิธีชำระเงินแบบไหน?
ตอบ: เราจะทำการส่งค่าตอบแทนให้คุณโดยการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการโอนเงินแบบธนาคารต่อธนาคาร เรายังไม่มีวิธีชำระเงินแบบอื่นในขณะนี้ - กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับค่าตอบแทนด้วยวิธีนี้ได้ Valve ไม่สามารถมอบเอกสารอื่นเพิ่มเติมให้กับคุณเพื่อช่วยเหลือให้คุณได้รับเงินของคุณได้
ถาม: ฉันจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้กับธนาคารของฉันเนื่องด้วยจุดประสงค์เกี่ยวกับค่าตอบแทน ฉันควรทำอย่างไร?
ตอบ: คุณสามารถเข้าถึงข้อตกลงที่คุณได้ลงนามผ่านบัญชีเวิร์กชอปของคุณได้ โดยเข้าสู่ระบบ Steam ไปยังหน้าเวิร์กชอป เลือก ‘ไฟล์เวิร์กชอปของคุณ’ แล้วไปยัง “ข้อตกลงทางกฎหมาย” ซึ่งที่นี่คุณสามารถเข้าถึงข้อตกลงการสมัครสมาชิกและข้อตกลงการแบ่งรายได้เวิร์กชอปของคุณได้
ถาม: WorldPay คืออะไร และเหตุใดฉันจึงเห็นเป็นค่าตอบแทนจาก WorldPay?
ตอบ: เราใช้ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอกเพื่อดำเนินการชำระเงินรายเดือนของเรา ซึ่งเป็นไปได้ที่คุณอาจเห็น WorldPay เป็นป้ายคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนรายรับจาก Steam ของคุณ

ที่อยู่ลงทะเบียนสำหรับ WorldPay คือ:

The Walbrook Building,
25 Walbrook,
London,
EC4N 8AF
United Kingdom
ถาม: ฉันสามารถแบ่งส่วนค่าตอบแทนของฉันไปยังบัญชีธนาคารมากกว่าหนึ่งบัญชีได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ เงินตอบแทนนั้นเชื่อมโยงกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้มีส่วนร่วมและบัญชี การแบ่งส่วนเงินตอบแทนหรือเงินตอบแทนอื่นใดที่จำเป็นต้องดำเนินการนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งเราไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินตอบแทนแบบหลายส่วนให้กับผู้มีส่วนร่วมรายเดียวได้
ถาม: ฉันเปลี่ยนแปลงข้อมูลธนาคารไม่ทันเวลาของการตัดรอบค่าตอบแทนรอบนี้ คุณสามารถออกค่าตอบแทนใหม่อีกครั้งไปยังบัญชีธนาคารใหม่ของฉันได้หรือไม่?
ตอบ: เราทำการจ่ายค่าตอบแทนหนึ่งครั้งต่อเดือน หากค่าตอบแทนของคุณถูกส่งกลับมาหาเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะรวมค่าตอบแทนไปยังรอบค่าตอบแทนของเดือนถัดไป เราไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนนอกรอบได้
ถาม: ฉันยังไม่พร้อมที่จะรับเงินตอบแทนจาก Steam คุณสามารถเก็บเงินไว้ให้เราก่อนได้หรือไม่?
ตอบ: เมื่อผลงานของคุณวางจำหน่าย และมอบข้อมูลภาษีและธนาคารที่ถูกต้องให้กับเราแล้ว โดยเมื่อเกมของคุณถูกซื้อ เราจะจ่ายเงินให้คุณ เราไม่สามารถเก็บเงินไว้ให้กับคุณได้
การรายงานการขาย
ถาม: ฉันสามารถดูการแจกแจงยอดขายของฉันได้จากที่ใด? จุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวนหน่วย ยอดขายเป็นเงินดอลลาร์ ฯลฯ แยกตามผลงานของฉัน?
ตอบ: เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ผ่านการอนุมัติเพื่อรับเงินจากเวิร์กชอปที่ดูแลอยู่ คุณจะเห็นลิงก์ไปยัง "ดูรายได้ของคุณ" จากหน้า "ไฟล์เวิร์กชอปของฉัน" ของคุณ หากคุณยังไม่มีเนื้อหาใดที่ผ่านการอนุมัติ นี่เป็นช่วงเวลาอันดีที่จะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วม!