Få betalt på Steam  >>  Betalningsinformation - FAQ
Kontaktuppgifter
F. Kan jag använda speciella tecken som bara finns i mitt lokala språk när jag fyller i pappersarbetet?
S. Nej, använd inte speciella tecken som inte finns i det engelska språket.
F. Kan jag skicka in mina artiklar till Steam Workshop innan jag anger kontaktuppgifter?
S. Nej. Du kommer inte kunna slutföra delningen av intäkter för artiklar i Steam Workshop innan du gett oss giltiga kontakt-, bank- och skatteuppgifter.
F. Kan jag ange ett alias/smeknamn?
S. Nej. Du måste ange ditt riktiga för- och efternamn när du går med. Ange inte ett alias eller smeknamn när du fyller i uppgifterna.
F. Vad skall jag ange som mitt företags juridiska namn?
S. Namnet du angav måste vara den juridiska person som äger eller har rättigheter till artikeln, och är den juridiska person som kommer skriva på Steams abonnentavtal och de ytterligare Workshop-villkoren. Det företagsnamn du anger här måste stämma överens med namnet som skrivits på officiella dokument med din bank och på amerikanska IRS skattedokument eller utländska skattedokument, när det förekommer.
F. Vad skall jag ange som mitt företags juridiska namn om jag är den ensamma ägaren?
S. Ange inte ditt affärsnamn eller "mottagliga namn" eller alias/smeknamn. Ange hela ditt juridiska namn. Namnet du anger här måste stämma överens med namnet som står skrivet i officiella dokument hos din bank och på amerikanska skatteverkets dokument eller utländska skattedokument när det förekommer.
F. Jag har angett mitt namn felaktigt. Vad gör jag?
S. Så länge din artikel inte accepterats för försäljning inom Steam Workshop, kan du ändra ditt för- och efternamn i kontaktuppgifterna.
F. Jag ändrade mitt juridiska namn (samt bank- och skatteuppgifter). Hur utför jag denna ändring i mitt workshop-konto?
S. Vi kan för tillfället inte ändra namn i Steam Workshop.
F. Var ändrar jag min adress?
S. Du kan ändra din adress genom ditt Steam Workshop-konto. Notera att om du ändrar ditt uppehållsland, kommer du behöva göra om skatteintervjun för att bestämma den nya graden av källskatt baserat på dina nya förhållanden.
F. Kan jag slutföra pappersarbetet som ett partnerskap?
S. Om du har ett partnerskap registrerat i USA eller om ditt partnerskap existerar utanför USA och partnerskapet skattar på partnerskapsnivå, så går det. Däremot, om ditt partnerskap existerar utanför USA, och partnerskapet skattar på individuella partner(s) gentemot partnerskapsnivån, så går det inte. På grund av svårigheterna att skaffa giltig skattedokumentation kan vi inte acceptera partnerskap utanför USA som en juridisk person inom Workshop.
F. Varför visas mina kontaktuppgifter som ofullständiga? Jag har angett den information som krävs.
S. Vänligen verifiera att du angett hela ditt namn samt adress i den här sektionen.
F. Finns det vissa länder/regioner, entiteter eller individer som Valve inte kan göra affärer med?
S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) av USA:s finansdepartement administrerar och upprätthåller sanktioner för ekonomi och handel grundade på amerikansk utrikespolitik och nationella säkerhetsmål mot listade utländska länder och regimer, terrorister, internationella narkotikahandlare, parter delaktiga i aktiviteter relaterade till spridning av massförstörelsevapen, och andra hot mot USA:s nationella säkerhet, utrikespolitik eller ekonomi. OFAC publicerar listor över sådana parter (Specially Designated Nationals List) med vilka Valve, ett amerikanskt företag, förbjuds från att göra affärer med. Dessutom, administrerar OFAC handelssanktioner och embargoprogram mot specifika länder (sanktionerade länder), som gör att olicensierade transaktioner med delaktighet från embargoländer förbjuds eller begränsas. Många, men inte alla, av begränsningarna som OFAC medför påtvingas även av andra länder förutom USA.

Valve gör ej affärer med eller på annat sätt deltar i eller underlättar transaktioner som involverar individer eller enheter som utsätts av sanktioner eller andra tillämpliga handelskontrollrestriktioner. Detta inkluderar, men begränsas ej till parter listade i listorna Specially Designated Nationals (SDN) och Foreign Sanctions Evaders (FSE) som upprätthålls av USA:s finansdepartement. Dessutom, gör vi ej affärer med eller på annat sätt deltar i eller underlättar transaktioner med individer eller enheter i sanktionerade länder inklusive Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, och Syrien.
Bankkontouppgifter
F. Finns det några tecken som jag inte får / borde ange i mina bankuppgifter?
S. Du borde endast använda engelska tecken, siffror och mellanrum när du anger din bankdata. Ange inte bindestreck eller mellanslag i konto-, SWIFT- eller IBAN-fälten. Andra tecken kan accepteras men kommer troligtvis orsaka problem när vi behandlar din utbetalning.
F. Kan jag skicka in mina artiklar till Steam Workshop innan jag angett giltiga bankuppgifter?
S. Nej. Du kommer inte kunna slutföra delningen av intäkter för artiklar i Steam Workshop innan du gett oss giltiga kontakt-, bank- och skatteuppgifter.
F. Måste jag ange bankuppgifter även fast jag inte vill ta emot delade intäkter för min/mina artiklar?
S. Ja, du måste ange giltiga bankuppgifter oavsett om din artikel är en betald artikel eller gratisartikel.
F. Jag får felmeddelandet "Kontoinnehavarens namn måste matcha namnet du har angett på Steam". Vad gör jag?
S. Bankkontoinnehavarens namn som angavs i sektionen för bankuppgifter stämmer inte överens med det juridiska namn som angetts i sektionen för "kontaktuppgifter". Vi kräver att samma juridiska namn anges i sektionerna för kontakt-, bank- och skatteinformation. Variationer i namnet (Herr J Smith istället för Joseph Smith) kommer inte accepteras. Ibland hjälper det att kopiera och klistra in namnet i skärmen över bankdata-posten. Notera att detta innebär att du inte kan använda någon annans bankkonto för att ta emot din betalning.
F. Hur ändrar jag mina bankuppgifter?
S. Du kan ändra dina bankuppgifter genom att följa denna länk: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
F. Varför ser jag en URL som inte är från Valve när jag anger bankuppgifter?
S. Vi använder WorldPay, en tredjeparts utbetalningstillhandahållare för att göra månadsenliga utbetalningar till dig. Sidan med bankuppgifter är en mall som WorldPay tillhandahåller.
F. Kan jag ta emot utbetalningar till mitt PayPal-konto eller andra liknande icke-bankkonton.
S. Nej. Utbetalningar kan endast tas emot genom överföringar mellan banker.
F. Betalar ni ut i andra valutor än amerikanska dollar?
S. Vi betalar endast ut i amerikanska dollar (USD). Om ditt bankkonto hålls i någon annan valuta, kommer konverteringen till din lokala valuta att skötas av din bank när utbetalningen tas emot. Kontrollera med din bank att de kan ta emot USD; en del banker accepterar inte USD. Om din bank inte accepterar USD kommer du behöva förse bankinformation för en bank som accepterar USD för att kunna motta betalningar.
F. Vad är en SWIFT-kod?
S. En SWIFT-kod är en unik identifikationskod för en specifik bank i enlighet med standarder som godkänts av International Organization for Standardization (ISO) Dessa koder används ofta vid transaktioner mellan banker, delvis vid internationella överföringar, och även vid utbyte av övriga meddelanden mellan banker.

Du kan söka efter din SWIFT-kod genom att använda din banks namn, stad eller postnummer. Om du inte vet hur och inte kan hitta din banks SWIFT-kod, var god kontakta din bank för att få reda på den.

När du anger din SWIFT-kod, ange inga mellanrum.
F. Vad är ett clearingnummer?
S. Det är en niosiffrig bankkod som identifierar en USA-baserad finansinstitution. Du kan begära detta nummer från din bank eller så kan du vanligtvis hitta det vid botten av din check.

Skriv inte in några mellanrum när du skriver in clearingnumret.
F. Vad är ett IBAN-nummer?
S. International Bank Account Number (IBAN) är en internationell standard för att identifiera bankkonton. Den används oftast inom Europa. Se länken nedan för ett IBAN-valideringsverktyg för att försäkra dig om att du har uppgett ett giltigt IBAN.

IBAN-Validerare

Ditt IBAN-nummer får inte innehålla bindesstreck eller mellanrum.
F. Vad menas med Bank-land?
S. Bank-land är där din specifika bank ligger och inte där deras högkvarter är.
F. Var anger jag min affärsförbundna banks uppgifter?
S. Var vänlig komplettera banksektionen med din mottagande banks information eftersom vi inte behöver mellanhandsbanken för att slutföra en överföring.
F. Kan jag ange ett FFB- (for further benefit) eller FFC- (for further credit) konto?
S. Nej, ditt bankkontos uppgifter måste stå direkt i ditt namn. Vi kan inte behandla utbetalningar som kräver ytterligare instruktioner för att slutföras.
F. Är det möjligt att använda ett gemensamt konto?
S. Betalningsmottagarens namn på bankkontot måste stämma överens med namnet i den workshop-medverkandes sektion för kontaktuppgifter. Generellt kommer ett delat konto ha flera namn och därför inte fungera.
F. Kan jag dela upp betalningar för min försäljning?
S. Nej. Vi kan bara betala en betalningsmottagare per workshop-konto.
F. Finns det en sista dag i månaden för bankkontoändringar?
S. Notera att vi utför utbetalningar den 30:e varje månad och det krävs ledtid för att förbereda utbetalningarna. För att försäkra att dina bankändringar accepteras i systemet i tid innan utbetalning bör du slutföra bankändringar innan den 20:e den månaden.
F. Varför visas mina bankuppgifter som ofullständiga? Jag har angett den information som krävs.
S. En administratör från Valve måste godkänna dina bankuppgifter innan de visas som fullständiga. Detta kan ta upp till en vecka.
Skatteuppgifter – Skatteintervju
F. Kan jag skicka in mina artiklar till workshoppen innan jag anger giltiga skatteuppgifter?
S. Nej. Du kommer inte kunna slutföra delningen av intäkter för artiklar i Steam Workshop innan du gett oss giltiga kontakt-, bank- och skatteuppgifter.
F. Kan jag välja att inte slutföra skatteintervjun och låta källskatt appliceras?
S. Nej. Alla medverkande måste slutföra skatteintervjun även om du vill välja att källskatt applicerades.
F. Hur förser jag Valve med de skatteuppgifter som krävs?
S. Som en del av anslutningsprocessen för Steam Workshop kommer du få en länk för att påbörja skatteintervjun. Skatteintervjun tar 5-10 minuter och kommer fråga dig en rad frågor för att guida dig igenom slutförandet av ett av skatteformulären (W-9 eller W-8BEN). Du kan även komma åt skatteintervjun genom att följa denna länk: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo.
F. Vad måste jag ha tillgängligt innan jag genomför skatteintervjun?
S. Vi kräver att alla medverkande förser oss med giltig skattebetalaridentifikation för att lyda USAs regelverk för skatterapportering. För medverkande i USA, är ditt TIN antingen ett Employer Identification Number (EIN), eller ett Social Security Number (SSN). För medverkande utanför USA, krävs ett amerikanskt TIN eller utländskt TIN för att ha rätt till skatteavtalsfördelar.
F. Varför ser jag en URL som inte är från Valve när jag klickar på länken för att påbörja skatteintervjun?
S. Vi använder en tjänst kallad TaxIdentity som tillhandahålls av tredjepartsföretaget Lilaham för att genomföra skatteintervjun.
F. Kan jag spara en bit in i skatteintervjun och fortsätta senare?
S. Nej. Du kan inte spara under intervjun eftersom den behöver slutföras i samma session. Intervjun tar 5-10 minuter.
F. Kan jag använda ett annat namn än det jag angav i kontaktuppgifterna för att ta skatteintervjun?
S. Nej. Skatteintervjun måste vara i samma namn som namnet du angav i kontaktuppgifterna. Om du angav ett annat namn som inte stämmer överens med namnet du angav i kontaktuppgifterna, kommer din skatteintervju automatiskt att ogiltigförklaras och du kommer inte kunna skicka in artiklar genom Workshop.
F. Varför får jag inte en omedelbar validering av mitt TIN?
S. Ditt TIN valideras av Internal Revenue Service (IRS). Processen kan komma att försenas av driftavbrott i IRS databas. Dessutom kan nyligen utfärdade TINs ta upp till 30 dagar att behandlas eftersom IRS måste uppdatera databasen som vi jämför med.
F. Vad händer om jag genomför en ny skatteintervju?
S. Den föregående skatteintervjun kommer att raderas även fast skatteuppgifterna kan ha verifierats och giltigförklarats. Skatteintervjun bör endast tas på nytt om ändringar har skett sedan du tog den (t.ex om du flyttade till ett annat land) eller om det finns ytterligare information som ett amerikanskt eller utländkst TIN som ursprungligen utelämnats.
F. Jag har just flyttat. Måste jag genomföra skatteintervjun igen?
S. Om du har flyttat inom samma land du angav i den ursprungliga skatteintervjun behöver du inte genomföra den på nytt. Om du har flyttat till ett annat land måste du genomföra den på nytt.
Skatteuppgifter – Källskatt
F. Hur mycket källskatt kommer att dras av från mina betalningar?
S. Vid slutet av skatteintervjun kommer procentandelen för skatteavdrag ges till dig. Avdragsgraden kan vara mellan 0% till 30% avdrag på källinkomst i USA grundat på uppgifterna du angav i skatteintervjun. Om din avdragsgrad är 30% och ditt uppehållsland har ett skatteavtal med USA, kanske du vill ta om skatteintervjun och ange ett amerikanskt eller utländskt TIN för att minska avdragsgraden. Länder som har skatteavtal med USA kan ses här:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
F. Vad händer om det inte finns någon inkomstskatteavtal mellan mitt hemland och USA?
S. Vi kommer krävas av IRS att undanhålla 30% av betalningen för din inkomstandel och remittera dessa avgifter till IRS. Det kan vara bra att rådgöra med din skatterådgivare på huruvida du kan få ersättning för dessa avgifter som utländsk skattekredit på din deklaration.
F. Om jag uppdaterar mina skatteuppgifter att inkludera ett amerikanskt eller utländskt TIN och minskar mina skatteprocent, kommer Valve att återbetala tidigare belopp som har undanhållits?
S. Nej. Valve återbetalar inte källskatt när det finns en procentändring som utlöses av att tillhandahålla ett TIN, eftersom Valve redan skulle ha återfört den skatten till IRS. Du kommer behöva rådfråga en skattespecialist att förstå om/hur du kommer att kunna ta igen dessa medel.
Skattinformation – Amerikanska TIN
F. Varför behöver jag skaffa ett individuellt skattebetalaridentifikationsnummer (ITIN)?
S. Generellt omfattas en utländsk person av amerikansk skatt på sina amerikanska inkomster. De flesta typer av amerikanska inkomster som en utländsk person får är föremål för en amerikansk skattesats på 30%. En reducerad skattestats, inklusive skattebefrielse, kan tillämpas om det finns ett skatteavtal mellan den utländska personens bostadsland och USA. För att utnyttja förmåner enligt skatteavtalet måste du fylla i ett formulär W-8BEN som kräver att du erhåller antingen ett utländskt TIN eller ett amerikanskt TIN. Länder som har skatteavtal med USA kan ses här:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Om ditt uppehållsland är Slovakien, kommer du behöva ange ett amerikanskt TIN i slutförandet av formuläret W-8BEN för att ta del av skatteavtalsfördelar och applicera en förskonad avdragsgrad. Ett utländskt TIN räcker inte.
F. Kräver ansökan om ett Taxpayer Identification Number (TIN) att jag lämnar in en amerikansk deklaration?
S. Att ansöka om ett ITIN för att dra fördel av de fördelar som kommer från skatteavtalet kräver inte att du lämnar in en amerikansk deklaration.
F. Vilka typer av amerikanska TIN:s (Taxpayer Identification Number) finns det?
S. För personer som inte är amerikanska medborgare kan ett TIN vara ett Employer Identification Number (EIN) för individer och företag eller ett Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) för individer.
F. Kan jag ansöka om ett EIN eller ITIN om jag är en individ?
S. Ja, en individ kan ansöka om antingen EIN eller ITIN.
F. Hur får jag ett amerikanskt TIN?
S. Ett Employer Identification Number (EIN) för individer (du behöver indikera om du är ensamföretagare) och företag kan fås över telefon genom att ringa (267) 941-1099. Det är inte ett avgiftsfritt nummer och långdistansavgifter kan tillkomma. Ett EIN kan även fås genom att fylla i “Form SS-4, Application for Employer Identification Number” via fax vilket tar ungefär fyra arbetsdagar och via e-post vilket tar ungefär fyra veckor. Mer information om blankett SS-4 finns tillgängligt på amerikanska skatteverket IRS hemsida.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
F. Hur lång tid tar det för IRS att utfärda ett Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?
S. Det kan ta några månader eller längre att få ett ITIN.
Skatteuppgifter – Redovisning
F. Vilka rapporter tillhandahåller ni för skatteändamål?
S. Amerikanska medverkande får royalties intjänade under det föregående skatteåret rapporterade i formulär 1099-MISC. Vi utfärdar dessa årliga formulär senast 31 januari varje år.

Icke-amerikanska medverkande kommer få sin amerikanska källinkomst rapporterad årligen med IRS formulär 1042-S. Vi utfärdar dessa årliga formulär den 15:e mars eller tidigare varje år, och det är en informationsrapport om dina royaltyer och de belopp som dragits av under föregående skatteår.
Utbetalningar
F. Varför har jag inte fått betalningarna än?
S. Du måste förse oss med all ifylld bank- och skatteinformation innan vi kan göra en utbetalning till dig. Vänligen försäkra dig om att båda delarna är komplett ifyllda och verifierade.

Eftersom vi använder WorldPay, en tredjepartsleverantör av betalningar, kan beskrivningen på din betalning vara "WorldPay" eller "Valve Corporation". Kontrollera att du har fått betalningar från någon av dessa.

Om du kollat efter och fortfarande inte ser en betalning från antingen WorldPay eller Valve Corporation kan du skicka ett e-postmeddelande till oss så vi kommer spåra betalningen. Notera att denna process kan ta några dagar innan vi kan ge dig en uppdatering. Om din betalning misslyckas och skickades tillbaka till oss, kommer vi meddela dig anledningen varför betalningen misslyckades så du kan rätta till det. När det rättats till, kommer det inkluderas i nästa månads betalningsutskick. Vi kan inte utfärda betalningar som inte stämmer överens med betalningscykeln.
F. Finns det en minimumsumma jag måste tjäna innan jag kan ta emot en betalning?
S. Ja. Det finns kostnader kopplade till att utföra varje individuell utbetalning samt potentiella bankavgifter som kan tas ut på dig när du tar emot pengar som förhindrar att utbetalningar av mindre pengasummor kan ske. Därför måste vi hålla inne din betalning tills ett minimalt utbetalningsbelopp på 100 dollar tjänats in.
F. Hur ofta kommer ni att betala mig?
S. Vi betalar ut den pengar den 30:e månaden efter försäljning. Till exempel, vi betalar dig för februari månads försäljning den 30:e mars. Det kan ta några affärsdagar för betalningen att skickas till ditt bankkonto. I det fallet kan du se betalningen till ditt bankkonto under de första dagarna i april, om exemplet ovan följs.
F. Vilken betalningsmetod använder ni?
S. Vi kommer att göra dina betalningar via en elektronisk överföring, som är en bank-till-bank överföring. Vi erbjuder för tillfället inga andra betalningsmetoder - försäkra dig om att du kan ta emot inbetalningar på det här sättet. Valve har inte möjlighet att bidra med ytterligare dokumentation för att hjälpa dig ta emot dina pengar.
F. Jag måste förse min bank med ytterligare dokumentation med avseende på betalningarnas syfte. Hur ska jag göra?
S. Du kan komma åt de villkor som du skrivit på genom ditt workshop-konto. Logga in på Steam, gå till workshop, välj "Dina Workshop-filer" och sedan "Juridiska villkor". Här har du tillgång till abonnentavtalet och avtalet för din workshop-intäktsdelning.
F. Vem/vilka är WorldPay och varför ser jag inbetalningar från dem?
S. Vi använder en extern betalningsförmedlare för att göra våra månatliga utbetalningar. Det är möjligt att det kan stå WorldPay i samband med din mottagna inbetalning från Steam.

WorldPays registrerade adress är:

The Walbrook Building,
25 Walbrook,
London,
EC4N 8AF
United Kingdom
F. Kan ni dela upp er inbetalning på fler än ett bankkonto?
S. Nej, betalningar är direkt kopplade mellan medverkande och konto. Uppdelningar eller ytterligare betalningar som behövs är ditt ansvar och vi kan inte behandla ytterligare betalningar för en medverkande.
F. Jag hann inte ändra min bankinformation i tid till denna betalningscykel. Kan ni utfärda betalningen igen fast till mitt nya bankkonto?
S. Vi gör utbetalningar en gång i månaden. Om din utbetalning kommer tillbaka till oss av någon anledning så kommer den att inkluderas i nästa månads utbetalnings-batch. Vi kan inte göra utbetalningar utanför denna cykel.
F. Jag är inte redo för att ta emot betalningar från Steam. Kan ni hålla inne betalningarna åt oss?
S. När din/dina artiklar släppts, när du har gett oss giltiga bank- och skatteuppgifter, och din/dina artiklar har försäljningar, kommer vi betala dig. Vi kan inte hålla inne pengar för dig.
Försäljningsredovisning
F. Var kan jag se en nedbrytning för mina försäljningar? Datapunkter som antal enheter, försäljningsintäkter etc. per mina olika artiklar?
S. Så fort du har innehåll som accepterats i en betald och kurerad Workshop kommer du att se en länk till "Visa dina intäkter" från sidan "Mina Workshop-filer". Om du inte har något innehåll som accepterats ännu är detta ett perfekt tillfälle att börja!