Zarabianie na Steam  >>  Informacje o płatnościach - FAQ
Dane kontaktowe
P. Czy mogę użyć znaków specjalnych z mojego języka przy wypełnianiu dokumentów?
O. Nie, użycie znaków specjalnych z języka innego niż angielski jest zabronione.
P. Czy mogę przesłać przedmioty do Warsztatu Steam bez podania informacji kontaktowych?
O. Nie. Nie będziesz w stanie sfinalizować podziału przychodów za przedmioty z Warsztatu Steam, dopóki nie podasz właściwych danych kontaktowych, bankowych oraz podatkowych.
P. Czy mogę użyć nicku lub pseudonimu?
O. Nie. Przy zakładaniu konta musisz podać swoje prawdziwe imię i nazwisko. Nie podawaj nicku lub pseudonimu podczas uzupełniania informacji.
P. Co mam wpisać w polu nazwy prawnej firmy?
O. Wpisywana nazwa musi być podmiotem prawnym, który posiada wszystkie prawa do wydania gry oraz będzie podpisywał Umowę użytkownika Steam oraz Dodatkowe warunki Warsztatu Steam. Wpisywana nazwa musi zgadzać się z nazwą zapisaną w twoich dokumentach bankowych, Urzędu Skarbowego USA (IRS) i zagranicznych dokumentach podatkowych, jeśli są dostępne.
P. Co mam wpisać w polu nazwy prawnej firmy, jeśli jestem jej jedynym właścicielem?
O. Nie wolno wpisywać swojej nazwy handlowej, „przyjaznej nazwy” ani nicków. Podaj swoje pełne imię i nazwisko. Wpisywane dane muszą zgadzać się z imieniem i nazwiskiem zapisanym w twojej dokumentacji bankowej, dokumentacji podatkowej Urzędu Podatkowego USA (IRS) i zagranicznej, jeśli ma to zastosowanie.
P. Moje imię zawiera błąd. Co mam zrobić?
O. Dopóki twój przedmiot nie zostanie zaakceptowany do sprzedaży w Warsztacie Steam, możesz zmienić zarówno swoje imię, jak i nazwisko w informacjach kontaktowych.
P. Zmianie uległa moja nazwa prawna (oraz informacje bankowe i podatkowe). Jak mam przenieść zmiany do konta w warsztacie?
O. Obecnie nie istnieje możliwość zmiany imienia w Warsztacie Steam.
P. Gdzie mogę zmienić swój adres?
O. Możesz zmienić swój adres poprzez konto Warsztatu Steam. Pamiętaj jednak, że w przypadku zmiany kraju zamieszkania musisz ponownie przejść przez proces rozpoznania podatkowego, aby określić nowe wskaźniki podatkowe zależne od twojego miejsca zamieszkania.
P. Czy mogę wypełnić dokumentację, należąc do spółki?
O. Tak, jeśli spółka jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych lub gdy funkcjonuje poza terytorium Stanów Zjednoczonych i jest opodatkowana na poziomie spółki. Nie jest to natomiast możliwe, jeśli spółka jest zarejestrowana poza terytorium Stanów Zjednoczonych i jest opodatkowana na poziomie wspólników. Ze względu na trudności z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji podatkowej nie możemy uznawać takich spółek spoza Stanów Zjednoczonych za podmioty prawne w warsztacie.
P. Dlaczego moje dane kontaktowe nie są wyświetlane w pełni po wpisaniu wszystkich wymaganych danych?
O. Upewnij się, że wpisano pełne imię i nazwisko oraz adres w tej sekcji.
P. Czy są jakieś kraje/regiony, podmioty lub jednostki, z którymi Valve nie może prowadzić interesów?
O. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departamentu Skarbu USA administruje i egzekwuje ekonomiczne i handlowe sankcje w oparciu o amerykańską politykę zagraniczną i cele bezpieczeństwa narodowego skierowane przeciwko konkretnym krajom i reżimom, terrorystom, międzynarodowym handlarzom narkotyków, osobom zaangażowanym w rozpowszechnianie broni masowego rażenia i innym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej lub ekonomii Stanów Zjednoczonych. OFAC publikuje listy takich podmiotów (Specially Designated National List), z którymi Valve, jako firma amerykańska, ma zakaz współpracy gospodarczej. Dodatkowo OFAC administruje sankcjami handlowymi i programami embargo przeciwko określonym krajom (Sanctioned Countries) i transakcje, w których stronami są kraje podlegające embargo, są zabronione lub ograniczone. Wiele z ograniczeń narzucanych przez OFAC, ale nie wszystkie, są również narzucane przez kraje inne niż USA.

Valve nie angażuje się ani nie prowadzi współpracy gospodarczej czy inicjuje transakcji z osobami lub podmiotami, które podlegają sankcjom lub innym podobnym ograniczeniom handlowym. W tym, ale nie tylko, z podmiotami wymienionymi na listach Specially Designated Nationals (SDN) i Foreign Sanctions Evaders (FSE), które są tworzone przez Departament Skarbu USA. Dodatkowo nie współpracujemy ani nie przeprowadzamy transakcji z osobami, ani podmiotami w krajach objętymi sankcjami, w tym na Krymie, Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie i Syrii.
Informacje bankowe
P. Czy istnieją jakieś znaki, których nie można lub nie powinno się wpisywać w danych banku?
O. Podczas wypełniania informacji o banku powinny zostać użyte tylko angielskie litery, cyfry i odstępy. Nie wpisuj myślników lub odstępów w polach konta, SWIFT lub IBAN. Inne znaki są dozwolone, ale mogą spowodować problemy podczas przesyłania wypłat.
P. Czy mogę dodawać swoje przedmioty w Warsztacie Steam przed podaniem prawidłowych danych bankowych?
O. Nie. Nie będziesz w stanie sfinalizować podziału przychodów za przedmioty z Warsztatu Steam, dopóki nie podasz właściwych danych kontaktowych, bankowych oraz podatkowych.
P. Czy muszę podać informacje bankowe nawet gdy nie chcę otrzymywać przychodu za udostępnione przedmioty?
O. Tak, musisz podać swoje dane bankowe nawet gdy twój przedmiot jest darmowy.
P. Otrzymuję błąd o treści „Wystąpił błąd przy zapisywaniu szczegółowych danych twojego konta bankowego. Nazwa właściciela konta bankowego musi być taka sama jak nazwa podana w Steam”. Co mam zrobić?
O. Nazwa posiadacza konta bankowego wprowadzona w rubryce informacji bankowych nie jest identyczna z nazwą prawną wprowadzoną w rubryce “Informacje kontaktowe”. Wymagamy takiej samej nazwy prawnej wprowadzonej w rubrykach informacji kontaktowych, informacji bankowych oraz informacji podatkowych. Jakiekolwiek inne formy (Pan J. Kowalski zamiast Jan Kowalski) nie będą akceptowane. Podczas wypełniania informacji dotyczących banku przydatne może się okazać przepisanie imiona i nazwiska metodą kopiuj-wklej. Informujemy, że nie wolno używać cudzego konta do otrzymywania wypłat.
P. Jak zmienić swoje dane bankowe?
O. Możesz zmienić swoje dane bankowe, klikając w poniższy link: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
P. Dlaczego wyświetla mi się link do strony spoza Valve podczas wypełniania danych banku?
O. Używamy WorldPay, zewnętrznej firmy płatniczej, dzięki której możemy co miesiąc przesyłać ci wypłatę. Strona danych banku jest szablonem przygotowanym przez WorldPay.
P. Czy mogę otrzymywać wypłatę na moje konto PayPal lub inne niebankowe?
O. Nie. Wypłaty mogą być otrzymywane tylko poprzez przelewy międzybankowe.
P. Czy płacicie w walutach innych niż dolary amerykańskie?
O. Płacimy tylko w dolarach amerykańskich. Jeśli twoje konto jest prowadzone w innej walucie, przeliczenie zostanie dokonane przez twój bank przy odbiorze przelewu. Prosimy upewnić się, że na konto można dokonywać przelewów w dolarach amerykańskich - niektóre banki nie akceptują takich transakcji. Jeśli jest tak w twoim przypadku, w celu otrzymania zapłaty niezbędne będzie podanie szczegółów konta, które takie przelewy obsługuje.
P. Co to jest kod SWIFT?
O. Kod SWIFT to unikalny numer identyfikacyjny przypisywany dla konkretnego banku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Te kody są potrzebne podczas przelewania pieniędzy przez różne banki, zwłaszcza w międzynarodowych przelewach bankowych, a także do wymiany innych wiadomości pomiędzy bankami.

Możesz znaleźć swój kod SWIFT, używając nazwy banku, miasta lub kodu pocztowego. Jeżeli nie możesz znaleźć kodu SWIFT swojego banku, skontaktuj się ze swoim bankiem, aby go uzyskać.

Podczas wpisywania kodu SWIFT nie używaj spacji.
P. Co to jest numer rozliczeniowy?
O. Jest to dziewięciocyfrowy kod identyfikujący instytucję finansową z USA. Możesz zapytać o ten numer w banku lub poszukać go na dole kwitu.

Podczas wpisywania numeru routingowego nie używaj spacji.
P. Czym jest numer IBAN?
O. International Bank Account Number (IBAN, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) jest międzynarodowym standardem służącym do identyfikacji konta bankowego zazwyczaj stosowanym w Europie. Pod linkiem znajdującym się poniżej znajdziesz narzędzie weryfikacyjne, które sprawdzi, czy został podany prawidłowy kod IBAN.

Walidator IBAN

Podczas wpisywania numeru IBAN nie używaj myślników lub spacji.
P. Co oznacza Kraj banku?
O. Kraj banku to miejsce, w którym znajduje się konkretny oddział twojego banku, a nie jego siedziba.
P. Gdzie mam podać dane swojego banku korespondenta?
O. W sekcji danych bankowych należy podać dane swojego banku. Nie potrzebujemy danych banków korespondentów, aby dokonać przelewu.
P. Czy mogę podać numer konta FFB/FFC („w celu dalszego przelewu na rachunek”)?
O. Nie. Należy podać dane i numer własnego konta (bez kont pośrednich). Nie jesteśmy w stanie wykonywać przelewów, które wymagają dodatkowych informacji.
P. Czy jest możliwe użycie wspólnego rachunku bankowego?
O. Nazwa odbiorcy w danych konta bankowego musi zgadzać się z nazwą twórcy z warsztatu, która figuruje w sekcji „Informacje kontaktowe”. Wspólne rachunki zazwyczaj nie mogą być wykorzystane, gdyż zawierają dodatkowe dane.
P. Czy mogę rozdzielić płatności za sprzedaż?
O. Nie. Pieniądze są wypłacane tylko jednej osobie przypisanej do konta warsztatu.
P. Do którego dnia miesiąca można zmieniać dane konta?
O. Pieniądze z transakcji zostają wysłane do 30. dnia danego miesiąca i wymaga to wcześniejszych przygotowań. Aby mieć pewność, że system przyjmie zmiany, zanim pieniądze zostaną wysłane, należy ich dokonywać przed 20 danego miesiąca.
P. Dlaczego moje dane bankowe wyświetlają się jako niepełne po podaniu wszystkich wymaganych danych?
O. Administrator Valve musi zatwierdzić twoje dane bankowe, zanim będą one wyświetlane jako pełne. Może to potrwać do tygodnia.
Informacje podatkowe - ankieta podatkowa
P. Czy mogę dodawać przedmioty do warsztatu zanim podam prawdziwe informacje podatkowe?
O. Nie. Nie będziesz w stanie sfinalizować podziału przychodów za przedmioty z Warsztatu Steam, dopóki nie podasz właściwych danych kontaktowych, bankowych oraz podatkowych.
P. Czy mogę zrezygnować z wypełnienia ankiety podatkowej i wybrać podatek u źródła?
O. Nie. Nawet jeśli chcesz wybrać podatek u źródła, to tak jak wszyscy twórcy, musisz wypełnić ankietę podatkową.
P. W jaki sposób mogę przekazać informacje podatkowe Valve?
O. W ramach procesu dołączania do Warsztatu Steam wysłany zostanie link do ankiety podatkowej. Wypełnienie jej zajmuje 5-10 minut. W tym czasie zadawana jest seria pytań, które pozwolą wypełnić formularz podatkowy (W-9 lub W-8BEN). Ankietę podatkową można również znaleźć, klikając na ten link https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo.
P. Co potrzebuję przygotować przed przystąpieniem do wypełnia ankiety podatkowej?
O. Wymagamy od wszystkich współautorów podania prawidłowego numeru identyfikacji podatnika (TIN), aby wszystko było zgodne z regulacjami podatkowymi w USA. Dla współautorów z USA numerem TIN będzie Employer Identification Number (EIN) lub Social Security Number (SSN). Dla współautorów spoza USA wymagany jest amerykański lub zagraniczny TIN, aby mogli czerpać korzyści płynące z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
P. Dlaczego po kliknięciu w link prowadzący do ankiety podatkowej ukazał mi się adres URL nienależący do Valve?
O. Korzystamy z serwisu o nazwie Tax Identity prowadzonego przez firmę Lilaham w celu przeprowadzania ankiet podatkowych.
P. Czy mogę zapisać niedokończoną ankietę podatkową i skończyć później?
O. Nie. Nie możesz zapisać niedokończonej ankiety podatkowej, musi ona być uzupełniona za jednym podejściem. Ta czynność trwa od 5 do 10 minut.
P. Czy mogę użyć nazwy innej niż podanej w informacjach kontaktowych, aby wypełnić ankietę podatkową?
O. Nie. Ankieta podatkowa musi posiadać tą samą nazwę, co nazwa podana w informacji o firmie. Jeśli wprowadzona nazwa nie jest identyczna z nazwą wprowadzoną w informacjach kontaktowych, twoja ankieta podatkowa zostanie automatycznie unieważniona i nie będzie można wysłać przedmiotów do warsztatu.
P. Dlaczego weryfikacja mojego numeru TIN nie jest natychmiastowa?
O. Numer TIN jest weryfikowany przez amerykański urząd skarbowy (IRS). Proces ten może być opóźniony przez przerwy w działaniu bazy danych IRS. Dodatkowo ostatnio przydzielone numery TIN mogą pozostać nieaktywne do 30 dni, ponieważ tyle czasu zajmuje aktualizacja bazy danych IRS, z której korzystamy przy weryfikacji.
P. Co się stanie, gdy ponownie uzupełnię ankietę podatkową?
O. Poprzednia ankieta podatkowa zostanie usunięta nawet jeśli była zweryfikowana i zatwierdzona. Ankieta powinna zostać ponownie wypełniona tylko w przypadku zmiany informacji (np. zmiany kraju zamieszkania) lub ich uzupełnienia, np. podania amerykańskiego lub zagranicznego numeru TIN, który został wcześniej pominięty.
P. Jestem tuż po przeprowadzce. Czy muszę ponownie wypełniać ankietę podatkową?
O. Jeśli twoja przeprowadzka odbyła się w granicach państwa, które podano w pierwotnej ankiecie podatkowej, nie ma potrzeby jej ponownego wypełniania. Jeśli przeprowadzka miała miejsce do innego państwa, wtedy należy ponownie uzupełnić ankietę podatkową.
Informacje podatkowe - podatki u źródła
P. Ile wyniesie mój podatek u źródła?
O. Po wypełnieniu ankiety podatkowej podana zostanie % wartość podatku u źródła. W przypadku dochodu ze źródła w Stanach Zjednoczonych może się ona wahać od 0% do 30%. Jeśli po wypełnieniu ankiety twój podatek u źródła wyniósł 30%, a twój kraj posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, wypełnij ją ponownie, podając swój numer TIN (zagraniczny bądź amerykański), aby zmniejszyć tę wartość. Listę krajów, które podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, można znaleźć tutaj:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
P. Co się stanie, jeśli nie ma porozumienia w sprawie podatku dochodowego pomiędzy moim krajem zamieszkania a Stanami Zjednoczonymi?
O. Będziemy musieli potrącić 30% dochodu i przekazać ten podatek do Urzędu Podatkowego USA. Skonsultuj się ze swoim doradcą prawnym, aby upewnić się, czy możesz otrzymać tą kwotę w postaci zwrotu podatkowego.
P. Czy w przypadku zaktualizowania kwestionariusza podatkowego o lokalny lub amerykański numer identyfikacji podatkowej (TIN) i zmniejszeniu stawki podatku u źródła Valve zwróci różnicę w kwocie wstrzymaną z moich wypłat?
O. Nie, Valve nie zwróci żadnych różnic w kwocie podatku, jeśli zmiana stawki podatkowej wynika z załączenia numeru TIN. Skontaktuj się z doradcą podatkowym, by dowiedzieć się, czy (oraz w jaki sposób) odzyskanie tych środków będzie możliwe.
Informacje podatkowe - Amerykańskie numery identyfikacji podatkowej TIN
P. Dlaczego potrzebuję indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej (ITIN)?
O. W większości przypadków osoby spoza Stanów Zjednoczonych podlegają opodatkowaniu - według stawek USA - przychodów, jakie uzyskały w USA. Najczęściej stawka ta wynosi 30%, ale może zostać zmniejszona lub całkowicie zniesiona, jeśli między USA a krajem podatnika została zawarta odpowiednia umowa. Aby skorzystać z płynących z niej korzyści, należy wypełnić formularz W-8BEN, co wymaga podania ojczystego lub amerykańskiego numeru TIN. Listę krajów, które podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, można znaleźć tutaj:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Jeśli mieszkasz w Słowacji, musisz podać amerykański numer TIN, wypełniając formularz W-8BEN, aby korzystać ze zwolnienia z podatku pobieranego u źródła. Zagraniczny numer identyfikacji podatkowej nie wystarczy.
P. Czy złożenie wniosku o numer TIN wiąże się z koniecznością składania wniosku o zwrot podatku w USA?
O. Składanie wniosku o numer ITIN dla skorzystania z porozumienia podatkowego nie zmusza cię do składania wniosku o zwrot podatku w USA.
P. Jakie są rodzaje numeru TIN w USA?
O. Dla osób spoza USA TIN może być numerem identyfikacji pracodawcy (EIN) dla osób prywatnych i fizycznych lub indywidualnym numerem identyfikacji podatkowej (ITIN) wyłącznie dla osób prywatnych.
P. Jeśli jestem osobą prywatną, czy mogę wybrać między ubieganiem się o EIN lub ITIN?
O. Tak, osoba prywatna może się ubiegać o numer EIN lub ITIN.
P. W jaki sposób mogę uzyskać amerykański numer TIN?
O. Numer identyfikacji pracodawcy (EIN) dla osób prywatnych i fizycznych można zdobyć, dzwoniąc pod numer (267) 941-1099. Połączenie z tym numerem nie jest wolne od podatków i może obowiązywać opłata dalekodystansowa. EIN może także zostać przyznany przez wysłanie formularza „Form SS-4, Application for Employer Identification Number” przez faks, co zajmuje około czterech dni roboczych i zostanie dostarczone pocztą w ciągu około czterech tygodni. Więcej informacji o formularzu SS-4 jest dostępne na stronie IRS.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
P. Jak długo trzeba czekać, aż Urząd Podatkowy USA przydzieli indywidualny numer identyfikacyjny podatnika (ITIN)?
O. Zdobycie numeru ITIN może zająć kilka miesięcy lub więcej.
Informacje podatkowe - zgłaszanie
P. Jakie raporty dostarczacie na potrzeby rozliczeń podatkowych?
O. Współautorzy z USA otrzymają formularz podatkowy 1099-MISC. Formularze te wydajemy do 31 stycznia włącznie.

Współautorzy spoza USA otrzymają formularz IRS 1042-S. Formularze te wysyłamy do 15 marca włącznie. Dokument ten zawiera informacje o dochodach uzyskanych w USA i podatku zapłaconym w poprzednim roku podatkowym.
Płatności
P. Czemu płatności nie wpłynęły jeszcze na konto?
O. Musisz nam dostarczyć wszystkie dane bankowe oraz informacje podatkowe zanim będziemy w stanie przelać do ciebie pieniądze. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne.

W związku z tym, że korzystamy z usług WorldPay jako pośrednika obsługującego płatności, tytułem przelewu otrzymanej płatności może być “WorldPay” lub “Valve Corporation”. Sprawdź czy przelew pochodzi od jednego z powyższych.

Jeśli po sprawdzeniu nadal nie widzisz płatności od WorldPay lub Valve Corporation, skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail, a my prześledzimy wpłatę. Miej na uwadze, że proces ten może potrwać do kilku dni, zanim poinformujemy cię o jego wyniku. Jeśli twoja wpłata została odrzucona i powróciła do nas, powiadomimy cię o powodzie odrzucenia płatności w celu jego korekty. Płatność zostanie następnie dołączona do tej w następnym miesiącu. Nie możemy cofnąć płatności cyklicznych.
P. Czy wymagany jest minimalny dochód, który trzeba zdobyć, aby można było otrzymać wypłatę?
O. Tak. Z każdym przesłaniem środków, a w niektórych przypadkach również z wpływem środków na konto odbiorcy, wiążą się koszta, które w praktyce uniemożliwiają wypłaty drobnych sum. W związku z tym możemy przetrzymać twoją wypłatę, aż zbierze się minimum 100 $.
P. Co ile czasu wypłacacie mi należności?
O. Wypłacamy pieniądze do trzydziestego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano sprzedaży. Na przykład za transakcje z lutego zapłacimy ci do 30 marca. Zaksięgowanie pieniędzy może zająć kilka dni roboczych. Kontynuując powyższy przykład, pieniądze za transakcje, które miały miejsce w lutym, mogą trafić do ciebie w pierwszych dniach kwietnia.
P. Z jakiej metody płatności korzystacie?
O. Wypłacimy twoją należność przelewem drogą elektroniczną przez system Electronic Funds Transfer. Aktualnie nie oferujemy innych metod płatności - upewnij się, że będziesz w stanie otrzymać pieniądze tą drogą. Valve nie jest w stanie zapewnić dodatkowej dokumentacji, aby pomóc ci w otrzymaniu pieniędzy.
P. Muszę dostarczyć swojemu bankowi dodatkową dokumentację odnośnie natury wpłaty. Co mam zrobić?
O. Możesz uzyskać dostęp do podpisanych umów poprzez konto warsztatu. Zaloguj się do Steam, przejdź do warsztatu, wybierz „Twoje przedmioty z warsztatu”, a następnie „Umowy prawne”. W tym miejscu masz dostęp do umowy użytkownika i umowy podziału przychodów z warsztatu.
P. Czym jest WorldPay i dlaczego otrzymuję od nich wpłaty?
O. Korzystamy z usług pośrednika obsługującego nasze miesięczne płatności. Możliwe jest, że zobaczysz WorldPay w tytule przelewu od Steam.

Siedziba firmy WorldPay:

The Walbrook Building,
25 Walbrook,
Londyn,
EC4N 8AF
Wielka Brytania
P. Czy możecie rozdzielić moją wypłatę na więcej niż jedno konto bankowe?
O. Nie, płatności są powiązane jeden do jednego z współautorem i kontem. Jakikolwiek podziały lub dalsze wymagane płatności są twoim obowiązkiem, ponieważ my nie jesteśmy w stanie procesować kilku płatności z jednym współautorem.
P. Nie udało mi się zmienić informacji o banku przed bieżącym cyklem płatności. Czy możecie ponownie wysłać pieniądze na moje nowe konto bankowe?
O. Dokonujemy wpłat raz na miesiąc. Jeśli wpłata z jakiegoś powodu do nas powróciła, zostanie dołączona do kolejnej. Nie możemy dokonywać płatności poza cyklem rozliczeniowym.
P. Nie mogę jeszcze otrzymywać wypłaty ze Steam. Czy możecie trzymać pieniądze za nas?
O. Kiedy już twój przedmiot zostanie wydany, podaj nam prawidłowe dane podatkowe i bankowe. Gdy następnie przedmiot zacznie się sprzedawać, wypłacimy kasę. Nie możemy trzymać pieniędzy za ciebie.
Zgłaszanie sprzedaży
P. Gdzie mogę zobaczyć szczegółowe dane dotyczące mojej sprzedaży, czyli informacje takie jak ilość sprzedanych kopii czy suma uzyskanych dolarów itp., dotyczące moich poszczególnych przedmiotów?
O. Gdy któreś z twoich materiałów zostaną już zaakceptowane do płatnego, zatwierdzonego warsztatu, zobaczysz link „Zobacz swój dochód” na stronie „Moje pliki warsztatu”. Jeśli żadne z twoich dzieł nie zostało jeszcze zaakceptowane, masz teraz szansę włączyć się do akcji!