Å få betalt på Steam  >>  Betalingsinfo FAQ
Kontaktinformasjon
Sp. Kan jeg bruke spesielle tegn som er unike for mitt lokale språk ved utførelse av papirarbeidet?
Sv. Nei, ikke bruk noen spesielle tegn som er unike for noe annet språk enn engelsk.
Sp. Kan jeg sende inn gjenstandene mine til Steam Workshop før jeg oppgir kontaktinformasjon?
Sv. Nei. Du vil ikke kunne sluttføre deling av inntekter for gjenstander i Steam Workshop før du har gitt oss gyldige kontakt-, bank- og skatteopplysninger.
Sp. Kan jeg skrive inn et alias/kallenavn?
Sv. Nei. Du må angi ditt juridiske for- og etternavn under introduksjonen. Ikke angi et alias eller kallenavn når du fyller inn opplysningene.
Sp. Hva skal jeg oppgi som min bedrifts juridiske navn?
Sv. Navnet du skriver inn må være den juridiske enheten som eier eller har rettighetene til gjenstanden, og er den juridiske enheten som kommer til å skrive under på Steams distribusjonsavtale og tilleggsvilkårene for Workshop. Foretaksnavnet du skriver her må samsvare med navnet som står i offisielle dokumenter med banken din og på amerikansk skatteverks dokumenter eller utenlandske skattedokumenter når disse forekommer.
Sp. Hva skal jeg oppgi som min bedrifts juridiske navn dersom jeg er den eneste innehaveren?
Sv. Ikke angi ditt Doing Business As ("DBA") eller "mottakelig navn" eller alias/kallenavn. Vennligst bruk ditt fulle juridiske navn. Navnet du skriver her må samsvare med navnet som står i offisielle dokumenter med banken din og på amerikanske IRS-skattedokumenter eller utenlandske skattedokumenter når disse forekommer.
Sp. Jeg har skrevet inn navnet mitt feil. Hva gjør jeg?
Sv. Så lenge gjenstanden din ikke har blitt akseptert for salg innad i Steam Workshop, kan du endre fornavnet og etternavnet ditt under kontaktinformasjon.
Sp. Jeg endret mitt juridiske navn (samt bank- og skatteinformasjon). Hvordan oppdaterer jeg denne informasjonen på min Workshop-konto?
Sv. Vi har for øyeblikket ikke mulighet til å foreta navneendringer i Steam Workshop.
Sp. Hvor forandrer jeg adressen min?
Sv. Du kan forandre adressen din gjennom Steam Workshop-kontoen din. Vennligst merk at dersom du endrer bostedslandet ditt, vil du måtte gå gjennom skatteintervjuet på nytt for å etablere den nye renten som skal gjelde for kildeskatten din basert på dine nye omstendigheter.
Sp. Kan jeg fullføre papirarbeidet som et partnerskap?
Sv. Om du har et partnerskap registrert i USA eller om ditt partnerskap eksisterer utenfor USA og partnerskapet skatter på partnerskapsnivå, så går det. Derimot, hvis partnerskapet ditt eksisterer utenfor USA, og partnerskapet skatter på individuell(e) partner(e) i stedet for på partnerskapsnivået, så går det ikke. På grunn av vanskelighetene med å skaffe gyldig skattedokumentasjon kan vi ikke akseptere partnerskap utenfor USA som en juridisk person innenfor Workshop.
Sp. Hvorfor vises kontaktinformasjonen min som uferdig? Jeg har skrevet inn de nødvendige data.
Sv. Vennligst kontroller at du har skrevet inn ditt fulle navn og adresse i denne delen.
Sp. Finnes det visse land/områder, enheter eller individer som Valve ikke kan gjøre forretninger med?
Sv. The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists, international narcotics traffickers, those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction and other threats to the national security, foreign policy or economy of the United States. OFAC publish lists of such parties (Specially Designated National List) with whom Valve, as a US company, are prohibited from doing business with. In addition, OFAC administers trade sanctions and embargo programs against specific countries (Sanctioned Countries), such that unlicensed transactions involving those embargoed countries are prohibited or restricted. Many, but not all, of the limitations OFAC imposes are also enforced by other countries besides the US.

Valve does not do business with or otherwise engage in or facilitate transactions involving individuals or entities that are subject to sanctions or other applicable trade control restrictions. This includes, but is not limited to parties listed on the Specially Designated Nationals (SDN) and Foreign Sanctions Evaders (FSE) Lists maintained by the U.S. Department of the Treasury. In addition, we do not do business with or otherwise engage in or facilitate transactions with individuals or entities in Sanctioned Countries including Crimea, Cuba, Iran, North Korea, Sudan, and Syria.
Bankkontoinformasjon
Sp. Finnes det noen tegn jeg ikke kan / ikke burde fylle inn i bankinformasjonen min?
Sv. Du kan kun bruke engelske bokstaver, tall og mellomrom når du skriver inn dine bankdata. Ikke bruk bindestreker eller mellomrom i konto-, SWIFT- eller IBAN-feltene. Alle andre symboler vil kanskje aksepteres men vil sannsynligvis forårsake problemer når vi prøver å behandle utbetalingene dine.
Sp. Kan jeg sende inn gjenstandene mine i Steam Workshop før jeg oppgir gyldig bankinformasjon?
Sv. Nei. Du vil ikke kunne sluttføre deling av inntekter for gjenstander i Steam Workshop før du har gitt oss gyldige kontakt-, bank- og skatteopplysninger.
Sp. Trenger jeg å oppgi bankinformasjon selv om jeg ikke ønsker å motta inntektsandel på gjenstanden(e)?
Sv. Ja, du vil være nødt til å oppgi gyldig bankinformasjon uansett om gjenstanden din er en betalt gjenstand eller en gratis gjenstand.
Sp. Jeg får feilmeldingen "Bankkontoinnehavers navn må samsvare med navnet du har skrevet inn på Steam". Hva gjør jeg?
Sv. Bankkontoinnehaverens navn som blir innskrevet i bankinformasjonsdelen samsvarer ikke med det juridiske navnet oppgitt i "Kontaktinformasjon"-delen. Vi krever at det samme juridiske navnet blir brukt i kontakt-, bank- og skatteinformasjonsdelene. Alle variasjoner (Mr J Smith vs. Joseph Smit) vil ikke aksepteres. Noen ganger er det nyttig å kopiere og lime inn navnet inn i bildet for innskriving av bankdata. Vennligst merk at dette betyr at du ikke kan bruke en annens bankkonto for å motta betalingen din.
Sp. Hvordan endrer jeg bankinformasjonen min?
Sv. Du kan endre bankinformasjonen din ved å klikke på følgende lenke: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
Sp. Hvorfor ser jeg en ikke-Steam URL når jeg skriver inn bankinformasjon?
Sv. Vi bruker WorldPay, en tredjeparts betalingsformidler, for å utføre månedlige betalinger til deg. Siden for bankinformasjon er en mal gitt av WorldPay.
Sp. Kan jeg motta betalinger til PayPal-kontoen min eller andre lignende ikke-bankkontoer?
Sv. Nei. Betalinger kan kun mottas via bank-til-bank overføringer.
Sp. Betaler dere i andre valutaer enn amerikanske dollar?
Sv. Vi betaler kun i amerikanske dollar. Dersom bankkontoen din holdes i en annen valuta, vil konverteringen til din lokale valuta foretas av banken din ved mottak av betalingen. Sjekk med baken din for å bekrefte at de kan motta amerikanske dollar – noen banker vil ikke godta utenlandsk valuta. Dersom banken din ikke godtar mottak av amerikanske dollar, vil du måtte oppgi bankinformasjon til en bank som godtar amerikanske dollar, skulle du ønske å motta betalingen.
Sp. Hva er en SWIFT-kode?
Sv. En SWIFT-kode er en unik identifikasjonskode for en spesifikk bank i samsvar med standarder som godkjennes av International Organization for Standardization (ISO). Disse kodene brukes ofte ved transaksjoner mellom banker, delvis ved internasjonale overføringer, samt ved utbytte av øvrige meldinger mellom banker.

Du kan søke etter SWIFT-koden din ved å bruke banknavn, by eller postnummer. Hvis du ikke vet og kan ikke finne bankens SWIFT-kode, bør du kontakte banken din for å få den.

Når du skriver inn SWIFT-koden din, ikke bruk mellomrom.
Sp. Hva er et routing-nummer?
Sv. Det er en nisifret bankkode som identifiserer en finansinstitusjon i USA. Du kan få dette nummeret tilsendt fra din bank, eller du vil normalt sett finne det på bunnen av din sjekk.

Når du skriver inn routing-nummeret ditt, ikke bruk mellomrom.
Sp. Hva er et IBAN nummer?
Sv. International Bank Account Number (IBAN) en internasjonal standard for å identifisere bankkontoer. Det er vanligvist brukt i Europa. Se linken nedenfor for et IBAN-valideringsverktøy for å være sikker at du har gitt oss et gyldig IBAN.

IBAN-validator

Når du skriver inn IBAN-nummeret ditt, ikke bruk bindestreker eller mellomrom.
Sp. Hva menes med bankens land?
Sv. Bankens land er hvor din spesifikke bankfilial ligger, og ikke hvor hovedkontoret befinner seg.
Sp. Hvor skriver jeg inn korrespondentbanken min sine opplysninger?
Sv. Vennligst fullfør bankdelen med din mottakende banks opplysninger da vi ikke trenger korrespondentbanken for å fullføre en overførsel.
Sp. Kan jeg skrive inn en FFB (for further benefit) eller FFC (for further credit) konto?
Sv. Nei, bankkontoinformasjonen din må være direkte i ditt navn. Vi kan ikke behandle betalinger som krever ytterligere instrukser for å fullføre.
Sp. Er det mulig å bruke en felles konto?
Sv. Navnet på betalingsmottakeren på bankkontoen må samsvare med bidragsyternavnet i kontaktinformasjonsdelen. Generelt sett vil bruk av felles kontoer involvere flere navn og dermed vil dette ikke fungere.
Sp. Kan jeg dele betalinger for salgene mine?
Sv. Nei. Vi kan kun utbetale til én betalingsmottaker per Workshop-konto.
Sp. Finnes det en siste dag i måneden for bankkontoendringer?
Sv. Vennligst merk at vi utfører utbetalinger den 30. hver måned og at det kreves ledetid for å forberede utbetalingene. For å forsikre at bankendringene dine aksepteres i systemet innen utbetaling bør du sluttføre bankendringer innen den 20. i måneden.
Sp. Hvorfor vises bankinformasjonen min som uferdig? Jeg har skrevet inn de nødvendige data.
Sv. En Valve-administrator må godkjenne bankinformasjonen din før den vil vises som fullført. Dette kan ta opptil en uke.
Skatteinformasjon – Skatteintervju
Sp. Kan jeg sende inn gjenstandene mine til workshop før jeg gir gyldig skatteinformasjon?
Sv. Nei. Du vil ikke kunne sluttføre deling av inntekter for gjenstander i Steam Workshop før du har gitt oss gyldige kontakt-, bank- og skatteopplysninger.
Sp. Kan jeg velge å ikke fullføre skatteintervjuet og la kildeskatt benyttes?
Sv. Nei. Alle bidragsytere må fullføre skatteintervjuet selv om du vil velge at kildeskatt skal anvendes.
Sp. Hvordan gir jeg Valve de skatteopplysningene som trengs?
Sv. Som en del av introduksjonsprosessen for Steam Workshop kommer du til å få en lenke for å begynne skatteintervjuet. Skatteintervjuet tar 5-10 minutter og vil stille deg en rekke spørsmål for å guide deg gjennom fullførelsen av et av skatteskjemaene (W-9 eller W-8BEN). Du kan også åpne skatteintervjuet ved å følge denne lenken: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
Sp. Hva må jeg ha tilgjengelig før jeg gjennomfører skatteintervjuet?
Sv. Vi krever at alle bidragsytere gir oss gyldig skattebetaleridentifikasjon for å overholde amerikanske skatterapporteringsregler. For bidragsytere i USA er ditt TIN enten et Employer Identification Number (EIN), eller et Social Security Number (SSN). For bidragsytere utenfor USA kreves et amerikansk TIN eller utenlandsk TIN for å ha rett på skatteavtalefordeler.
Sp. Hvorfor ser jeg en ikke-Steam URL når jeg klikker på lenken for å starte skatteintervjuet?
Sv. Vi bruker en tjeneste kalt TaxIdentity gitt av et tredjepartsselskap kalt Lilaham for å gjennomføre skatteintervjuet.
Sp. Kan jeg lagre når jeg har kommet delvis gjennom skatteintervjuet og fortsette senere?
Sv. Nei. Du kan ikke lagre midtveis i skatteintervjuet siden det må fullføres i samme økt. Skatteintervjuet tar 5-10 minutter.
Sp. Kan jeg bruke et navn som er annerledes enn det jeg oppgav i kontaktinformasjonen for å gjennomføre skatteintervjuet?
Sv. Nei. Skatteintervjuet må gjennomføres under samme navn som ble oppgitt i kontaktinformasjonen. Dersom du oppgir et annet navn som ikke stemmer overens med navnet oppgitt i kontaktinformasjonen, vil skatteintervjuet ditt automatisk bli gjort ugyldig og du vil ikke kunne sende inn gjenstander gjennom Workshop.
Sp. Hvorfor får jeg ikke en umiddelbar validering av mitt TIN?
Sv. Ditt TIN valideres av Internal Revenue Service (IRS). Prosessen kan bli forsinket på grunn av driftsavbrudd i IRS-databasen. Dessuten kan nyutstedte TIN ta opp til 30 dager å behandle ettersom IRS må oppdatere databasen som vi sjekker med.
Sp. Hva skjer hvis jeg tar skatteintervjuet på nytt?
Sv. Det tidligere skatteintervjuet vil slettes selv om den skatteinformasjonen kan ha vært verifisert og gyldig. Skatteintervjuet burde kun tas om igjen dersom det er en endring av omstendigheter (dvs. du har flyttet til et annet land) eller det er ytterligere informasjon slik som et amerikansk eller utenlandsk TIN som ikke ble med i første omgang.
Sp. Jeg har akkurat flyttet. Må jeg ta skatteintervjuet på nytt?
Sv. Dersom flyttingen skjedde innenfor samme land som ble gitt i det originale skatteintervjuet, behøver du ikke å ta skatteintervjuet på nytt. Dersom du har flyttet til et annet land, er du nødt til å ta skatteintervjuet på nytt.
Skatteinformasjon – Kildeskatt
Sp. Hvor mye kildeskatt vil trekkes fra betalingene mine?
Sv. Ved slutten av skatteintervjuet vil trekksats bli gitt i %. Trekksatsen kan variere fra 0% til 30% trekk av amerikansk kildeinntekt, basert på informasjonen du oppgav i løpet av skatteintervjuet. Dersom trekksatsen din er 30% og bostedslandet ditt har en skatteavtale med Amerika, kan det være lurt å ta skatteintervjuet på nytt og oppgi et amerikansk eller utenlandsk TIN for å redusere trekksatsen. Land som har skatteavtaler med Amerika kan finnes her:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
Sp. Hva skjer om det ikke finnes noen skatteavtale for inntekt mellom mitt hjemland og USA?
Sv. Vi kommer til å bli pålagt av IRS å holde tilbake 30% av betalingen for din inntektsandel og remittere disse avgiftene til IRS. Det kan være lurt å rådføre deg med din skatterådgiver om hvorvidt du kan få erstatning for disse avgiftene som utenlandsk skattekreditt på selvangivelsen din.
Sp. If I update my tax interview to include a US or foreign TIN and reduce my withholding rate will Valve refund previous amounts that have been withheld from my payments?
Sv. No, Valve does not refund withholding taxes when there is a rate change triggered by providing a TIN, as Valve would have already remitted those taxes to the IRS. You will need to consult with a tax specialist to understand if / how you will be able to recoup these funds.
Skatteinformasjon – Amerikanske TIN
Sp. Hvorfor trenger jeg å anskaffe et individuelt skattebetaleridentifikasjonsnummer (ITIN)?
Sv. Generelt sett er en utlending underlagt amerikansk skatt på sine amerikanske inntekter. De fleste typer av amerikansk inntekt som en utenlandsk person får er underlagt en amerikansk skattesats på 30%. En redusert skattesats, inklusiv skattefrihet, kan forekomme dersom det finnes en skatteavtale mellom den utenlandske personens bostedsland og USA. For å utnytte fordeler i samsvar med skatteavtalene for inntekt må du fylle inn et W-8BEN-skjema som krever enten et utenlandsk TIN eller et amerikansk TIN. Land som har skatteavtaler med Amerika kan finnes her:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Dersom bostedslandet ditt er Slovakia, er du nødt til å oppgi et amerikansk TIN for å fullføre skjemaet W-8BEN for å dra nytte av skatteavtalefordeler og benytte en fritatt trekksats. Et utenlandsk TIN er ikke nok.
Sp. Krever søknad om et TIN at jeg leverer en amerikansk selvangivelse?
Sv. Å søke om et ITIN for å kunne dra nytte av en skatteavtale krever ikke at du leverer en amerikansk selvangivelse.
Sp. Hvilke typer amerikanske TINs finnes?
Sv. For personer som ikke er amerikanske statsborgere kan et TIN være et Employer Identification Number (EIN) for individer og foretak, eller et Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) kun for individer.
Sp. Hvis jeg er et individ, kan jeg velge å søke etter en EIN eller ITIN?
Sv. Ja, et individ kan søke om enten et EIN eller et ITIN.
Sp. Hvordan skaffer jeg meg et amerikansk TIN?
Sv. Et Employer Identification Number (EIN) for individer (du må indikere at du er et enkeltpersonforetak) og foretak kan fås via telefon ved å ringe +1 (267) 941-1099. Dette er ikke et avgiftsfritt nummer og langdistanseavgifter kan påløpe. Et EIN kan også fås ved å fylle ut "Form SS-4, Application for Employer Identification Number" via faks som tar rundt fire arbeidsdager og via e-post som tar rundt fire uker. Mer informasjon om SS-4-skjemaet finnes tilgjengelig på det amerikanske skatteverket IRS sitt nettsted.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
Sp. Hvor lang tid tar det for IRS å utstede et Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?
Sv. Det kan ta noen måneder eller lenger å anskaffe en ITIN.
Skatteinformasjon – Rapportering
Sp. Hva slags rapporter tilbyr dere for skatteformål?
Sv. Amerikanske bidragsytere vil motta royalties opptjent i det forrige skatteåret rapportert i skjemaet 1099-MISC. Vi utsteder disse årlige skjemaene senest 31. januar hvert år.

Ikke-amerikanske bidragsytere vil ha amerikansk kildeinntekt rapportert årlig med IRS-skjemaet 1042-S. Vi utsteder disse årlige skjemaene senest 15. mars hvert år, og de er informasjonsrapporter om dine royalties og de beløp som trekkes fra i forrige skatteår.
Betalinger
Sp. Hvorfor har jeg ikke mottatt betalinger enda?
Sv. Du må gi oss all utfylt bank- og skatteinformasjon før vi kan foreta betalinger til deg. Vennligst forsikre deg om at begge delene har blitt utfylt og verifisert.

Siden vi bruker WorldPay, en tredjepartsleverandør av betalinger, kan beskrivelsen på betalingen din være "WorldPay" eller "Valve Corporation". Kontroller om du har fått betalinger fra noen av disse.

Dersom du har sjekket og fremdeles ikke ser en betaling fra enten WorldPay eller Valve Corporation kan du sende en e-post til oss så vil vi spore betalingen. Merk at denne prosessen kan ta noen dager før vi kan gi deg en oppdatering. Hvis betalingen din mislyktes og ble tilbakesendt til oss, vil vi gi deg beskjed om hvorfor betalingen mislyktes slik at du kan rette på det. Når feilen er rettet kommer det til å inkluderes i neste måneds betalingsutsending. Vi kan ikke utsende betalinger som ikke stemmer overens med betalingssyklusen.
Sp. Eksisterer det et minimumsbeløp jeg må tjene før jeg kan motta en utbetaling?
Sv. Ja. Det er kostnader ved hver enkelt utbetaling, så vel som muligheten for bankgebyr for mottakeren, noe som gjør det uønsket å utføre små utbetalinger. Derfor er det mulighet for at vi tilbakeholder utbetaling inntil et minimumsbeløp på $100 er inntjent.
Sp. Hva er deres normale syklus for å betale meg?
Sv. Vi behandler utbetalinger innen den 30. i måneden etter salg. For eksempel så vil vi betale deg for kalendermåneden februar innen 30. mars. Det kan ta noen virkedager før betalingen blir postet til bankkontoen din. I det tilfellet kan du se betalingen i bankkontoen din i løpet av de første få dagene i april, etter eksempelet ovenfor.
Sp. Hva slags betalingsmåte bruker du?
Sv. Vi vil utføre betalingene til deg gjennom elektronisk overføring av midler som er en bank-til-bank overførsel. Vi tilbyr for tiden ingen andre betalingsmetoder - vennligst forsikre deg om at du er i stand til å motta betalinger på denne måten. Valve kan ikke gi ytterligere dokumentasjon for å hjelpe deg med å motta midlene dine.
Sp. Jeg må gi ytterligere dokumentasjon til banken min angående formålet med utbetalingene. Hva gjør jeg?
Sv. Du kan komme til de vilkår som du har underskrevet gjennom Workshop-kontoen din. Logg inn på Steam, gå til Workshop, velg "Dine Workshop-filer" og deretter "Juridiske vilkår". Her har du tilgang til abonnementsavtalen og avtalen for din Workshop-inntektsdeling.
Sp. Hvem er WorldPay og hvorfor ser jeg betalinger fra dem?
Sv. Vi benytter oss av en tredjepartsleverandør av betalinger for å utføre våre månedlige betalinger. Det er mulig at du kan se WorldPay som beskrivelsen assosiert med din innkommende Steam-betaling.

Den registrerte adressen til WorldPay er:

The Walbrook Building,
25 Walbrook,
London,
EC4N 8AF
United Kingdom
Sp. Kan dere dele utbetalingen min mellom flere bankkontoer?
Sv. Nei, betalinger er direkte koblet mellom bidragsyter og konto. Oppdelinger og ytterligere betalinger som behøves er ditt ansvar og vi kan ikke behandle ytterligere betalinger for en bidragsyter.
Sp. Jeg endret ikke bankinformasjonen min tidsnok for denne betalingssyklusen. Kan dere utstede betalingen på nytt til min nye bankkonto?
Sv. Vi utfører betalinger en gang i måneden. Dersom betalingen din returneres til oss av hvilken som helst grunn, kommer det til å inkluderes i neste måneds betalingsutsending. Vi kan ikke utstede betalinger som ikke stemmer overens med betalingssyklusen.
Sp. Jeg er ikke klar for å motta betalinger fra Steam. Kan dere holde inne betalingene til oss?
Sv. Når gjenstanden eller gjenstandene dine har blitt utgitt, du har gitt oss gyldige bank- og skatteopplysninger, og det har blitt gjort salg av gjenstanden eller gjenstandene, vil vi betale deg. Vi kan ikke holde tilbake betalinger til deg.
Salgsrapportering
Sp. Hvor kan jeg se en nedbrytning av salgene mine? Datapunkter som antall enheter, salgsinntekter osv. per mine ulike gjenstander?
Sv. Når du har fått innhold inkludert i en betalt og behandlet Workshop, så vil du se en lenke til "Vis dine inntekter" fra "Mine Workshop-filer"-siden. Hvis du ikke har fått noe innhold inkludert ennå, så er nå et ypperlig tidspunkt til å komme i gang!