Πληρωμές από Steam  >>  Συχνές ερωτήσεις πληρωμών
Στοιχεία επικοινωνίας
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ειδικούς χαρακτήρες που είναι μοναδικοί για την γλώσσα μου κατά τη συμπλήρωση των εντύπων;
A. Όχι, μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που είναι μοναδικοί σε κάποια γλώσσα εκτός της αγγλικής.
Ε. Μπορώ να υποβάλω αντικείμενα στο Εργαστήρι Steam μου πριν παρέχω στοιχεία επικοινωνίας;
A. Όχι. Δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τα μερίδια εσόδων για αντικείμενα στο Εργαστήρι Steam πριν μας παρέχετε έγκυρα τραπεζικά στοιχεία, φορολογικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
Ε. Μπορώ να εισάγω ένα ψευδώνυμο;
A. Όχι. Πρέπει να εισάγετε το νόμιμο όνομα και επώνυμό σας όταν εγγράφεστε. Μην εισάγετε ψευδώνυμα κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.
Ε. Τι πρέπει να εισάγω ως το νόμιμο όνομα της εταιρείας μου;
A. Το όνομα που θα εισάγετε πρέπει να ανήκει στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το αντικείμενο ή έχει τα δικαιώματα έκδοσής του και είναι το νομικό πρόσωπο που θα υπογράψει το Συμφωνητικό Διανομής Steam και το Συμπληρωματικό Συμφωνητικό Εργαστηρίου. Η εταιρική επωνυμία που θα εισάγετε εδώ πρέπει να ταιριάζει με την επωνυμία όπως αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα της τράπεζας σας και στα έγγραφα της ΔΟΥ των Ηνωμένων Πολιτειών ή στα αλλοδαπά φορολογικά έγγραφα, κατά περίπτωση.
Ε. Τι θα πρέπει να εισάγω ως εταιρική επωνυμία μου, αν είμαι ένας μοναδικός ιδιοκτήτης;
A. Μην εισάγετε την εμπορική ονομασία σας ή «φιλικό όνομα» ή ψευδώνυμο. Παρακαλούμε εισάγετε την πλήρη νομική επωνυμία σας. Η επωνυμία που θα εισάγετε εδώ πρέπει να ταιριάζει με το όνομα όπως αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα της τράπεζας και στα έγγραφα της ΔΟΥ των Ηνωμένων Πολιτειών ή στα αλλοδαπά φορολογικά έγγραφα, κατά περίπτωση.
Ε. Εισήγαγα το όνομά μου λανθασμένα. Τι κάνω;
A. Εφόσον το αντικείμενό σας δεν έχει εγκριθεί για πωλήσεις στο Εργαστήρι Steam, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το επώνυμό σας στα Στοιχεία Επικοινωνίας.
Ε. Έχω αλλάξει το νόμιμο ονοματεπώνυμό μου (και τα τραπεζικά και φορολογικά στοιχεία μου). Πώς μπορώ να επιφέρω αυτές τις αλλαγές στο λογαριασμό εργαστηρίου μου;
A. Προς το παρόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε αλλαγές ονομάτων στο Εργαστήρι Steam.
Ε. Πού μπορώ να αλλάξω τη διεύθυνσή μου;
A. Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνσή σας μέσω του λογαριασμού Εργαστηρίου Steam. Σημειώστε ότι σε περίπτωση αλλαγής της χώρας διαμονής σας, θα χρειαστεί να επαναλάβετε το φορολογικό ερωτηματολόγιο για να καθοριστεί ο νέος συντελεστής παρακράτησης φόρου βάσει των νέων συνθηκών σας.
Ε. Μπορώ να συμπληρώσω τα έγγραφα ως συνεργάτης;
A. Εάν έχετε ομόρρυθμη εταιρεία καταχωρημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες ή η εταιρεία σας βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ και η φορολόγηση γίνεται στο επίπεδο της εταιρείας, τότε ναι. Ωστόσο, εάν η εταιρεία σας βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ και η φορολόγηση γίνεται στο επίπεδο των εταίρων και όχι της εταιρείας, τότε όχι. Λόγω της πολυπλοκότητας απόκτησης της κατάλληλης τεκμηρίωσης φόρου, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ομόρρυθμες εταιρίες εκτός των ΗΠΑ. ως νόμιμο φορέα εντός του Εργαστηρίου.
Ε. Γιατί τα στοιχεία επικοινωνίας μου εμφανίζονται ως ελλιπή; Έχω εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα.
A. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε εισάγει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας σε αυτή την ενότητα.
Ε. Υπάρχουν χώρες/περιοχές, νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η Valve δε συνεργάζεται;
A. Το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. επιβάλλει οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις με βάση την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και των εθνικών στόχων ασφάλειας έναντι στοχευμένων ξένων χωρών και καθεστώτων, τρομοκρατών, διεθνών διακινητών ναρκωτικών, εκείνων που σχετίζονται με δραστηριότητες σχετικές με τη διακίνηση όπλων μαζικής καταστροφής και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το OFAC δημοσιεύει καταλόγους με τα εν λόγω μέρη (Κατάλογος Ειδικά Ορισθέντων Υπήκωων) με τα οποία η Valve, ως εταιρεία των ΗΠΑ, απαγορεύεται να έχει εμπορικές σχέσεις. Επιπλέον, το OFAC επιβάλλει εμπορικές κυρώσεις και προγράμματα εμπάργκο έναντι συγκεκριμένων χωρών (Χώρες με Κυρώσεις), έτσι ώστε οι μη αδειοδοτημένες συναλλαγές που αφορούν τις εν λόγω χώρες που έχουν εμπάργκο να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Πολλοί, αλλά όχι όλοι, από τους περιορισμούς του OFAC επίσης επιβάλλονται από άλλες χώρες εκτός των ΗΠΑ.

Η Valve δεν έχει εμπορικές σχέσεις ή εμπλέκεται ή διευκολύνει συναλλαγές που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις ή άλλους περιορισμούς εμπορικού ελέγχου. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε μέρη που αναφέρονται στους Καταλόγους Ειδικά Ορισθέντων Υπήκωων (SDN) και Αλλοδαπών Λαθρέμπορων (FSE) που τηρούνται από Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. Επιπρόσθετα, δεν έχουμε εμπορικές σχέσεις ή εμπλεκόμαστε ή διευκολύνουμε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα των Χωρών με Κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων της Κριμαίας, της Κούβας, του Ιράν, της Βόρειας Κορέας, του Σουδάν και της Συρίας.
Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού
Ε. Υπάρχουν χαρακτήρες που δεν μπορώ / δεν πρέπει να εισάγω στις τραπεζικές μου πληροφορίες;
A. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο Αγγλικά γράμματα, αριθμούς και διαστήματα κατά την είσοδο των τραπεζικών δεδομένων σας. Μην εισάγετε παύλες ή κενά διαστήματα στα πεδίου του λογαριασμού, του SWIFT ή του IBAN. Οποιαδήποτε άλλα σύμβολα μπορεί να γίνουν αποδεκτά, αλλά πιθανότατα θα προκαλέσουν προβλήματα κατά την προσπάθεια επεξεργασίας των πληρωμών σας.
Ε. Μπορώ να υποβάλω τα αντικείμενά μου στο Εργαστήρι Steam πριν παράσχω έγκυρα τραπεζικά στοιχεία;
A. Όχι. Δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τα μερίδια εσόδων για αντικείμενα στο Εργαστήρι Steam πριν μας παρέχετε έγκυρα τραπεζικά στοιχεία, φορολογικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
Ε. Πρέπει να υποβάλω τραπεζικά στοιχεία ακόμα και εάν δεν θέλω να λάβω μερίδιο εσόδων για τα αντικείμενα;
A. Ναι, πρέπει να υποβάλετε έγκυρα στοιχεία τραπέζης ανεξαρτήτως του αν το αντικείμενο σας είναι δωρεάν ή όχι.
Ε. Συνεχίζω να λαμβάνω το μήνυμα σφάλματος «Το όνομα δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που έχετε εισάγει στο Steam». Τι να κάνω;
A. Το όνομα του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού που εισήχθηκε στο πεδίο με τα τραπεζικά στοιχεία δεν ταιριάζει με το νόμιμο όνομα που εισήχθηκε στο πεδίο «Στοιχεία επικοινωνίας». Απαιτούμε το ίδιο νόμιμο όνομα να εισαχθεί στα πεδία στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικά στοιχεία και φορολογικά στοιχεία. Οποιεσδήποτε παραλλαγές (π.χ. Mr J Smith αντί Joseph Smith) δε θα γίνουν αποδεκτές. Μερικές φορές είναι χρήσιμο να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το όνομα στην οθόνη εισαγωγής τραπεζικών δεδομένων. Σημειώστε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τραπεζικό λογαριασμό κάποιου άλλου για να λάβει την πληρωμή σας.
Ε. Πώς μπορώ να αλλάξω τα τραπεζικά μου στοιχεία;
A. Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της τράπεζάς σας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
Ε. Γιατί βλέπω ένα URL εκτός της Valve όταν εισάγω τις τραπεζικές πληροφορίες;
A. Χρησιμοποιούμε το WorldPay, έναν τρίτο πάροχο πληρωμών, για να κάνουμε τις μηνιαίες πληρωμές σε εσάς. Η σελίδα τραπεζικών πληροφοριών είναι ένα πρότυπο που παρέχεται από το WorldPay.
Ε. Μπορώ να λαμβάνω πληρωμές στο λογαριασμό PayPal μου ή σε κάποιους άλλους παρόμοιους μη τραπεζικούς λογαριασμούς;
A. Όχι. Οι πληρωμές μπορούν να λαμβάνονται μόνο μέσω μεταφορών μεταξύ τραπεζών.
Ε. Πληρώνετε σε νόμισμα εκτός του δολαρίου ΗΠΑ;
A. Πληρώνουμε μόνο σε δολάρια (USD). Αν ο τραπεζικός σας λογαριασμός χρησιμοποιεί άλλο νόμισμα, η μετατροπή στο τοπικό σας νόμισμα θα γίνει από την τράπεζά σας κατά τη λήψη της πληρωμής. Παρακαλούμε ελέγξτε με την τράπεζά σας ότι μπορεί να δεκτεί USD - μερικές τράπεζες δεν δέχονται USD. Εάν η τράπεζά σας δεν δέχεται USD, θα χρειαστεί να δώσετε τραπεζικά στοιχεία από μια τράπεζα που δέχεται USD ώστε να λάβετε την πληρωμή.
Ε. Τι είναι ο κωδικός SWIFT;
A. Ο κωδικός SWIFT είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης για τράπεζες σύμφωνα τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO). Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζών, κυρίως για διεθνείς μεταφορές, μα και για επικοινωνία μεταξύ τραπεζών.

Μπορείτε να αναζητήσετε τον κωδικό SWIFT της τράπεζας σας με βάση το όνομα της τράπεζας σας, την πόλη ή τον ταχυδρομικό κώδικα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό SWIFT, επικοινωνήστε με την τράπεζα σας και ζητήστε τον.

Όταν εισάγετε τον κωδικό SWIFT σας, μην εισάγετε κενά.
Ε. Τι είναι ο αριθμός δρομολόγησης;
A. Είναι ένας εννιαψήφιος τραπεζικός κωδικός με τον οποίο αναγνωρίζεται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των Η.Π.Α. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από την τράπεζά σας ή μπορείτε να το βρείτε συνήθως στο κάτω μέρος της επιταγής σας.

Όταν εισάγετε τον αριθμό δρομολόγησής σας, παρακαλούμε μην εισάγετε διαστήματα.
Ε. Τι είναι ο αριθμός IBAN;
A. Ο International Bank Account Number (IBAN) είναι μια διεθνής τυποποίηση για τον προσδιορισμό τραπεζικών λογαριασμών. Χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να επικυρώσετε ότι μας δώσετε έναν έγκυρο λογαριασμό IBAN.

Επικύρωση IBAN

Όταν εισάγετε τον αριθμό IBAN σας, μην εισάγετε παύλες ή κενά.
Ε. Τι σημαίνει χώρα τράπεζας;
A. Η χώρα τράπεζας αφορά το πού βρίσκεται το συγκεκριμένο υποκατάστημα της τράπεζας και όχι τα κεντρικά της.
Ε. Που εισάγω τις τραπεζικές πληροφορίες του εκπροσώπου μου;
A. Συμπληρώστε το τραπεζικό τμήμα μαζί με τα στοιχεία της παραλήπτριας τράπεζας καθώς δεν χρειαζόμαστε την ανταποκρίτρια τράπεζα για να ολοκληρωθεί η μεταφορά.
Ε. Μπορώ να εισάγω ένα λογαριασμό FFB (μέσω ενδιάμεσης τράπεζας) ή FFC (με επιπλέον δικαιούχο);
A. Όχι, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα πρέπει να είναι στο όνομά σας άμεσα. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληρωμές που απαιτούν πρόσθετες οδηγίες για να ολοκληρωθούν.
Ε. Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσω έναν κοινό λογαριασμό;
A. Το όνομα του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να ταιριάζει με το όνομα του συντελεστή Εργαστηρίου στα στοιχεία επικοινωνίας. Γενικά, η χρήση ενός κοινού λογαριασμού θα έχει επιπλέον ονόματα και ως εκ τούτου δε θα λειτουργεί.
Ε. Μπορώ να διαμοιράσω τις πληρωμές από τις πωλήσεις μου;
A. Όχι. Μπορούμε να πληρώσουμε μόνο ένα άτομο ανά λογαριασμό Εργαστηρίου.
Ε. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία κάθε μήνα για τις αλλαγές τραπεζικού λογαριασμού;
A. Σημειώσατε ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται έως τις 30 του μήνα και ότι υπάρχει χρόνος προετοιμασίας των πληρωμών. Για να διασφαλιστεί η αποδοχή στο σύστημα των αλλαγών τραπεζικών στοιχείων σας, εγκαίρως για τις πληρωμές, ολοκληρώστε όποιες αλλαγές μέχρι τις 20 του μήνα.
Ε. Γιατί τα τραπεζικά στοιχεία μου εμφανίζονται ως ελλιπή; Έχω εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα.
A. Ένας διαχειριστής της Valve πρέπει να εγκρίνει τα στοιχεία της τράπεζάς σας πριν εμφανιστούν ως ολοκληρωμένα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και μια εβδομάδα.
Φορολογικά στοιχεία – Φορολογικό ερωτηματολόγιο
Ε. Μπορώ να υποβάλω τα αντικείμενά μου στο εργαστήρι πριν παράσχω έγκυρα στοιχεία φορολόγησης;
A. Όχι. Δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τα μερίδια εσόδων για αντικείμενα στο Εργαστήρι Steam πριν μας παρέχετε έγκυρα τραπεζικά στοιχεία, φορολογικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
Ε. Μπορώ να μη συμπληρώσω το φορολογικό ερωτηματολόγιο και να έχω παρακράτηση φόρου;
A. Όχι. Όλοι οι συντελεστές πρέπει να συμπληρώσουν το φορολογικό ερωτηματολόγιο ακόμη και αν επιθυμούν να εφαρμοστεί παρακράτηση φόρου.
Ε. Πώς μπορώ να παρέχω στη Valve τα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται;
A. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής συντελεστή στο Εργαστήρι Steam, θα σας δοθεί σύνδεσμος όπου θα μπορείτε να ξεκινήσετε το φορολογικό ερωτηματολόγιο. Το φορολογικό ερωτηματολόγιο διαρκεί 5-10 λεπτά και περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων που θα σας οδηγήσει στην επιτυχή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων (W-9 ή W-8BEN). Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο φορολογικό ερωτηματολόγιο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
Ε. Τι χρειάζεται να έχω στην διάθεση μου πριν ξεκινήσω το φορολογικό ερωτηματολόγιο;
A. Απαιτούμε από όλους τους συντελεστές μας να μας παρέχουν έγκυρη φορολογική ταυτοποίηση σε αρμονία με τους κανονισμούς των φορολογικών δηλώσεων στις Η.Π.Α. Για συνεργάτες εντός Η.Π.Α., ο ΑΦΜ σας είναι είτε ο Αριθμός Αναγνώρισης Εργοδότη είτε ο Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης. Για συνεργάτες εκτός Η.Π.Α. χρειάζεται ΑΦΜ ή ΑΦΜ εξωτερικού για διεκδίκηση των πλεονεκτημάτων της συνθήκης.
Ε. Γιατί βλέπω ένα μη-Valve URL, όταν πατώ στο σύνδεσμο για την εκκίνηση του φορολογικού ερωτηματολογίου;
A. Χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία που ονομάζεται TaxIdentity όπου παρέχεται από μια τρίτη εταιρεία ονόματι Lilaham για τη διεξαγωγή του φορολογικού ερωτηματολογίου.
Ε. Μπορώ να αποθηκεύσω μέρος του φορολογικού ερωτηματολογίου και να συνεχίσω αργότερα;
A. Όχι. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μέρος του φορολογικού ερωτηματολογίου καθώς πρέπει να ολοκληρωθεί στην ίδια συνεδρία. Το φορολογικό ερωτηματολόγιο διαρκεί 5-10 λεπτά.
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα διαφορετικό όνομα από αυτό που παρείχα στα στοιχεία επικοινωνίας για το φορολογικό ερωτηματολόγιο;
A. Όχι. Το φορολογικό ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι συμπληρωμένο με το ίδιο όνομα που υπάρχει στα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν παρέχετε διαφορετικό όνομα που δεν ταιριάζει με αυτό στα στοιχεία επικοινωνίας, το φορολογικό ερωτηματολόγιό σας θα ακυρωθεί αυτόματα και δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε αντικείμενα μέσω του Εργαστηρίου.
Ε. Γιατί δε λαμβάνω μια άμεση επικύρωση του ΑΦΜ μου;
A. Ο ΑΦΜ επικυρώνεται από τη Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων. Αυτή η διαδικασία υπόκειται σε πιθανές διακοπές στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων και μπορεί να καθυστερήσει. Επιπλέον, οι ΑΦΜ που εκδόθηκαν πρόσφατα μπορεί να χρειαστούν έως και 30 μέρες για να επεξεργαστούν καθότι η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων πρέπει να ενημερώσει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούμε για σύγκριση στοιχείων.
Ε. Τι συμβαίνει αν επαναλάβω το φορολογικό ερωτηματολόγιο;
A. Το προγενέστερο φορολογικό ερωτηματολόγιο θα διαγραφεί ακόμα και αν τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να επιβεβαιώθηκαν και να είναι έγκυρα. Το φορολογικό ερωτηματολόγιο θα πρέπει να επαναληφθεί μόνο αν υπάρξει μια αλλαγή στις συνθήκες (δηλαδή αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα) ή αν υπάρξουν επιπλέον στοιχεία όπως ένας ΑΦΜ των Η.Π.Α. ή αλλοδαπός που είχε αρχικά εξαιρεθεί.
Ε. Μόλις μετακόμισα. Χρειάζεται να επαναλάβω το φορολογικό ερωτηματολόγιο;
A. Αν η μετακόμισή σας είναι εντός της ίδιας χώρας που παρείχατε στο αρχικό φορολογικό ερωτηματολόγιο, τότε δεν χρειάζεται να επαναλάβετε το φορολογικό ερωτηματολόγιο. Αν έχετε μετακομίσει σε μια άλλη χώρα, θα πρέπει να επαναλάβετε το φορολογικό ερωτηματολόγιο.
Φορολογικά στοιχεία – Παρακράτηση φόρων
Ε. Πόσοι παρακρατούμενοι φόροι θα αφαιρεθούν από τις πληρωμές μου;
A. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ερωτηματολογίου, ο συντελεστής παρακράτησης % θα σας παρασχεθεί. Ο συντελεστής παρακράτησης μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 30% παρακράτηση σε έσοδα προερχόμενα από τις Η.Π.Α., βάσει των πληροφοριών που παρείχατε κατά τη διάρκεια του φορολογικού ερωτηματολογίου. Εάν ο συντελεστής παρακράτησής σας είναι 30% και η χώρα διαμονής σας έχει μια φορολογική σύμβαση με τις Η.Π.Α., μπορεί να θέλετε επαναλάβετε το φορολογικό ερωτηματολόγιο και παράσχετε ΑΦΜ των Η.Π.Α. ή αλλοδαπό προκειμένου να μειωθεί ο συντελεστής παρακράτησης. Οι χώρες που έχουν φορολογικές συμβάσεις με τις Η.Π.Α. μπορούν να βρεθούν εδώ:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
Ε. Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει φορολογική σύμβαση μεταξύ της χώρας διαμονής μου και των Ηνωμένων Πολιτειών.
A. Θα υποχρεωθούμε από τη ΔΟΥ να παρακρατήσουμε το 30% από το μερίδιο εσόδων σας και να αποστείλουμε αυτούς τους φόρους στη ΔΟΥ. Μπορεί να θελήσετε να συμβουλευτείτε τον λογιστή σας για το αν μπορείτε να ανακτήσετε αυτούς τους φόρους ως πιστωτικούς φόρους εξωτερικού με την επιστροφή φόρου σας.
Ε. Αν ενημερώσω τη φορολογική μου δήλωση για να περιλαμβάνει ένα αριθμό φορολογικού μητρώου από τις ΗΠΑ ή από άλλη χώρα και μειώσω το ποσοστό παρακράτησης θα μου επιστρέψει η Valve τα προηγούμενα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις πληρωμές μου;
A. Όχι, η Valve δε θα επιστρέψει φόρους παρακράτησης όταν παρουσιαστεί αλλαγή στο ποσοστό παρακράτησης από την παροχή ενός αριθμού φορολογικού μητρώου, καθώς η Valve έχει ήδη εμβάσει αυτούς τους φόρους στη ΔΟΥ (IRS). Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό λογιστή φόρων για να το αν και πώς μπορείτε να αποζημιωθείτε για αυτά τα κεφάλαια.
Φορολογικά στοιχεία – ΑΦΜ των ΗΠΑ
Ε. Γιατί πρέπει να αποκτήσω ένα Individual Taxpayer Identification Number (ITIN);
A. Γενικά, ένα αλλοδαπό άτομο είναι υποκείμενο στην φορολογία των Η.Π.Α στο βασικό εισόδημα Η.Π.Α. Οι περισσότεροι τύποι βασικού εισοδήματος Η.Π.Α που λαμβάνονται από ένα αλλοδαπό άτομο είναι υποκείμενοι στο φορολογικό συντελεστή 30% των Η.Π.Α. Ένας μειωμένος συντελεστής, συμπεριλαμβανομένης απαλλαγής, μπορεί να εφαρμόζεται εάν υπάρχει φορολογική σύμβαση μεταξύ της χώρας κατοικίας του αλλοδαπού ατόμου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να ασκήσετε τα οφέλη σας υπό την φορολογική σύμβαση, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο υπόδειγμα W-8BEN και αυτό απαιτεί είτε την απόκτηση αλλοδαπού ΑΦΜ ή ΑΦΜ των ΗΠΑ. Οι χώρες που έχουν φορολογικές συμβάσεις με της Η.Π.Α. μπορούν να βρεθούν εδώ:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Εάν η χώρα διαμονής σας είναι η Σλοβακία, θα πρέπει να παράσχετε ΑΦΜ των ΗΠΑ συμπληρώνοντας τη φόρμα W-8BEN ώστε να διεκδικήσετε τα οφέλη της φορολογικής σύμβασης και να εφαρμόσετε απαλλαγή παρακράτησης φόρου. Ένας αλλοδαπός ΑΦΜ δεν είναι αρκετός.
Ε. Για να υποβάλω αίτηση για έναν ΑΦΜ, πρέπει να υποβάλω μια επιστροφή φόρου από τις Η.Π.Α;
A. Η αίτηση για ένα ITIN για σκοπούς ασκήσεως οφελών υπό τη φορολογική σύμβαση δεν απαιτεί την υποβολή επιστροφής φόρου στις Η.Π.Α.
Ε. Τι είδη ΑΦΜ των ΗΠΑ υπάρχουν;
A. Για άτομα εκτός των ΗΠΑ, Ο ΑΦΜ μπορεί να είναι Αριθμός Αναγνώρισης Φορολογουμένου (EIN) για ιδιώτες και επιχειρήσεις ή Ατομικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ITIN) αποκλειστικά για ιδιώτες.
Ε. Αν είμαι ιδιώτης, μπορώ να υποβάλω αίτηση για Αριθμό Αναγνώρισης Φορολογουμένου (EIN) ή για Ατομικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ITIN);
A. Ναι, ένας ιδιώτης μπορεί να υποβάλει αίτηση είτε για Αριθμό Αναγνώρισης Φορολογουμένου (EIN) είτε για Ατομικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ITIN).
Ε. Πώς μπορώ να αποκτήσω έναν ΑΦΜ των ΗΠΑ;
A. Ο Αριθμός Αναγνώρισης Φορολογουμένου (EIN), για ιδιώτες (χρειάζεται να δηλώσετε ότι είστε ατομική εταιρεία) και επιχειρήσεις, μπορεί να διατεθεί τηλεφωνικώς καλώντας το +1 (267) 941 1099. Ο αριθμός αυτός είναι με χρέωση και μπορεί να ισχύουν τέλη υπεραστικών κλήσεων. Ένας EIN μπορεί επίσης να διατεθεί συμπληρώνοντας τη «Φόρμα SS-4, Αίτηση για Αριθμό Αναγνώρισης Φορολογουμένου» μέσω φαξ που χρειάζεται περίπου τέσσερις εργάσιμες ημέρες και ταχυδρομικώς που χρειάζεται περίπου τέσσερις εβδομάδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Φόρμα SS-4 είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της φορολογικής υπηρεσίας IRS.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
Ε. Πόσο καιρό παίρνει για τη φορολογική υπηρεσία (IRS) να εκδώσει ένα Individual Taxpayer Identification Number (ITIN);
A. Μπορεί να πάρει λίγους μήνες ή περισσότερο για να αποκτήσετε ένα ITIN.
Φορολογικά στοιχεία – Αναφορές
Ε. Τι αναφορές παρέχετε για φορολογικούς σκοπούς;
A. Συντελεστές στις Η.Π.Α. υποχρεούνται να αναφέρουν έσοδα από πνευματικά δικαιώματα του προηγούμενου οικονομικού έτους υποβάλλοντας τη φόρμα 1099-MISC. Διανέμουμε αυτές τις ετήσιες φόρμες στις ή πριν τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Συντελεστές εκτός Η.Π.Α. υποχρεούνται να αναφέρουν έσοδα προερχόμενα από τις Η.Π.Α. ετησίως στη ΔΟΥ στη φόρμα 1042-S. Διανέμουμε αυτές τις ετήσιες φόρμες στις ή πριν τις 15 Μαρτίου κάθε έτους και είναι πληροφοριακή δήλωση των εσόδων σας από πνευματικά δικαιώματα σας και οποιωνδήποτε ποσών παρακρατήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Πληρωμές
Ε. Γιατί δεν έχω λάβει τις πληρωμές μου ακόμα;
A. Θα πρέπει να μας παρέχετε όλα τα ολοκληρωμένα τραπεζικά και φορολογικά στοιχεία πριν μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές προς εσάς. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είδη στοιχείων έχουν ολοκληρωθεί και επαληθευτεί.

Επειδή χρησιμοποιούμε την WorldPay, έναν τρίτο πάροχο πληρωμών, η περιγραφή στην πληρωμή σας μπορεί να εμφανίζει «WorldPay» ή «Valve Corporation». Ελέγξτε να δείτε αν έχετε λάβει πληρωμές με οποιαδήποτε από τις δύο περιγραφές.

Εάν έχετε ελέγξει και ακόμα δεν βλέπετε πληρωμή από την WorldPay ή την Valve Corporation, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email και θα ανιχνεύσουμε την πράξη πληρωμής. Σημειώστε πως αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες, πριν σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Εάν η πληρωμή δεν ήταν έγκυρη και επέστρεψε σε εμάς, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της αποτυχίας πληρωμής ώστε να τον διορθώσετε. Μόλις διορθωθεί, θα συμπεριληφθεί στις επόμενες προγραμματισμένες μηνιαίες πληρωμές. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πληρωμές εκτός προγράμματος.
Ε. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα έσοδα που πρέπει να κερδίσω πριν μπορέσω να λάβω μια πληρωμή;
A. Ναι. Υπάρχουν κόστη που συνδέονται με την έκδοση κάθε μεμονωμένης πληρωμής καθώς και τραπεζικά έξοδα που μπορεί να σας επιβληθούν κατά την παραλαβή χρημάτων, καθιστώντας την πληρωμή μικρών χρηματικών ποσών απαγορευτική. Συνεπώς, ενδέχεται να κρατήσουμε την πληρωμή σας μέχρι να έχετε αποκομίσει το ελάχιστο ποσό των $100.
Ε. Κάθε πότε να περιμένω τα έσοδά μου;
A. Πληρώνουμε για τις ακόλουθες πωλήσεις μέχρι τις 30 του επόμενου μηνός. Για παράδειγμα, θα σας πληρώσουμε για τις μηνιαίες πωλήσεις του Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Μαρτίου. Μπορεί να πάρει μερικές εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί η πληρωμή στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δείτε την πληρωμή στον τραπεζικό σας λογαριασμό κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του Απριλίου, ακολουθώντας το παράδειγμα παραπάνω.
Ε. Ποιά μέθοδο πληρωμής θα χρησιμοποιήσετε;
A. Οι πληρωμές σας θα γίνονται μέσω Electronic Funds Transfer που είναι μια μέθοδος μεταφοράς μεταξύ τραπεζών. Προς το παρόν δεν προσφέρουμε άλλες μεθόδους πληρωμής - επιβεβαιώστε ότι μπορείτε να λάβετε πληρωμές με αυτό τον τρόπο. Η Valve δεν είναι δυνατόν να παρέχει περαιτέρω τεκμηρίωση για να σας βοηθήσει να λάβετε τα χρήματά σας.
Ε. Πρέπει να παρέχω στην τράπεζά μου με επιπλέον έγγραφα σχετικά με το σκοπό των πληρωμών. Τι πρέπει να κάνω;
A. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα συμφωνητικά που έχετε υπογράψει μέσω του λογαριασμού Εργαστηρίου σας. Συνδεθείτε στο Steam, μεταβείτε στο Εργαστήρι, επιλέξτε «Τα αρχεία Εργαστηρίου σας» και έπειτα «Νομικές συμφωνητικά». Από εδώ έχετε πρόσβαση στο συμφωνητικό συνδρομητή και στο συμφωνητικό μεριδίων εσόδων.
Ε. Ποια είναι η WorldPay και γιατί βλέπω πληρωμές από αυτούς;
A. Χρησιμοποιούμε έναν τρίτο πάροχο πληρωμών για να πραγματοποιήσουμε τις μηνιαίες πληρωμές. Είναι πιθανό να δείτε την περιγραφή WorldPay συσχετισμένη με την εισερχόμενη πληρωμή σας από το Steam.

Η καταχωρημένη διεύθυνση για την WorldPay είναι:

The Walbrook Building,
25 Walbrook,
London,
EC4N 8AF
United Kingdom
Ε. Μπορείτε να διαχωρίσετε την πληρωμή μου σε περισσότερους από έναν τραπεζικό λογαριασμό;
A. Όχι, οι πληρωμές συνδέονται με ένα συντελεστή και ένα λογαριασμό. Οποιοιδήποτε διαχωρισμοί ή περαιτέρω πληρωμές που πρέπει να γίνουν είναι δική σας ευθύνη, καθώς δεν είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε πολλαπλές πληρωμές για έναν συντελεστή.
Ε. Δεν άλλαξα εγκαίρως τα τραπεζικά στοιχεία μου για αυτές τις μηνιαίες πληρωμές. Μπορείτε να επανεκδώσετε την πληρωμή στον νέο τραπεζικό λογαριασμό μου;
A. Πραγματοποιούμε πληρωμές μία φορά τον μήνα. Αν η πληρωμή σας μας επιστραφεί για οποιονδήποτε λόγο, θα συμπεριληφθεί στις επόμενες προγραμματισμένες μηνιαίες πληρωμές. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μη προγραμματισμένες πληρωμές.
Ε. Δεν είμαι έτοιμος να λάβω τις πληρωμές του Steam. Μπορείτε να κρατήσετε τα χρήματά μου;
A. Όταν τα αντικείμενά σας κυκλοφορήσουν, μας έχετε παρέχει με έγκυρες τραπεζικές και φορολογικές πληροφορίες και υπάρξουν πωλήσεις των παιχνιδιών σας, θα σας πληρώσουμε. Δεν είμαστε σε θέση να κρατάμε τα χρήματά σας.
Αναφορά πωλήσεων
Ε. Πού μπορώ να δω το πώς κατανεμήθηκαν οι πωλήσεις μου; Δεδομένα όπως ο αριθμός των μονάδων ή τα έσοδα για κάθε ένα από τα αντικείμενά μου;
A. Μόλις το περιεχόμενο σας γίνει αποδεκτό σε ένα επιμελημένο και πληρωμένο Εργαστήρι, θα δείτε ένα σύνδεσμο για την «Προβολή εσόδων» σας από τη σελίδα των «αρχείων εργαστηρίου σας». Εάν δεν έχετε ακόμα αποδεκτό περιεχόμενο, τώρα είναι μια καλή ώρα να ασχοληθείτε με αυτό!