Betaald worden op Steam  >>  Veelgestelde vragen over de betaling
Contactinformatie
V. Kan ik speciale tekens gebruiken die uniek voor mijn lokale taal zijn bij het voltooien van het papierwerk?
A. Nee. Gebruik geen speciale tekens die uniek zijn voor een taal anders dan het Engels.
V. Kan ik mijn items bij de Steam Workshop inzenden voordat ik mijn contactinformatie doorgeef?
A. Nee, je zult niet in staat zijn om het splitsen van inkomsten te finaliseren in de Steam Workshop voordat je ons voorzien hebt van geldige contact-, bank- en fiscale informatie.
V. Kan ik een alias/bijnaam invoeren?
A. Nee. Je moet je wettelijke voor- en achternaam gebruiken voor de gegevens. Gebruik geen alias of bijnaam tijdens het invullen van je gegevens.
V. Wat moet ik invullen als de officiële naam van mijn bedrijf?
A. De naam die je invoert dient van de juridische entiteit te zijn die de rechten om het spel uit te geven bezit, danwel daartoe is gemachtigd door de rechthebbenden, en is de entiteit die de Steam-distributieovereenkomst en de Aanvullende Workshop-gebruikersovereenkomst zal ondertekenen. De bedrijfsnaam die hier wordt ingevoerd dient gelijk te zijn aan de vermelding op officiële bankdocumenten en de belastingdocumenten van de IRS in de Verenigde Staten of andere buitenlandse belastingdocumenten, indien van toepassing.
V. Wat moet ik invullen als de officiële naam van mijn bedrijf als het een eenmanszaak is?
A. Voer niet je bedrijfsnaam, roepnaam, alias of bijnaam in. Gebruik je volledige wettelijke naam. De naam die je hier invoert dient gelijk te zijn aan de vermelding op officiële bankdocumenten en de belastingdocumenten van de IRS in de Verenigde Staten of andere buitenlandse belastingdocumenten, indien van toepassing.
V. Ik heb mijn naam verkeerd ingevoerd. Wat nu?
A. Zolang je voorwerp nog niet is geaccepteerd voor verkoop in de Steam Workshop, kan je je voor- en achternaam nog veranderen bij contactinformatie.
V. Ik heb mijn officiële naam (en bank- en belastinginformatie) gewijzigd. Hoe zorg ik ervoor dat dit ook wordt doorgevoerd in mijn workshop-account?
A. We hebben op dit moment niet de mogelijkheid om namen aan te passen in de Steam Workshop.
V. Waar kan ik mijn adres wijzigen?
A. Je kunt je adres veranderen via je Steam Workshop-account. Let erop dat je verplicht bent het belastinginterview opnieuw af te laten nemen wanneer je woonland verandert om je nieuwe norm voor bronbelasting te berekenen, gebaseerd op je nieuwe omstandigheden.
V. Kan ik het papierwerk afronden als een partnerschap?
A. Als je vennootschap is geregistreerd in de Verenigde Staten of je vennootschap buiten de VS bestaat en het vennootschap als geheel wordt belast, dan wel. Als je vennootschap echter buiten de VS bestaat en belast wordt op de individuele vennoot/vennoten in plaats van als geheel, dan niet. Vanwege de complexiteit bij het krijgen van de juiste belastingdocumentatie, kunnen we geen vennootschappen buiten de VS ondersteunen als een legale entiteit binnen Workshop.
V. Waarom wordt mijn contactinformatie als incompleet getoond? Ik heb de vereiste data ingevoerd.
A. Verifieer dat je een volledige naam en het volledige adres hebt ingevoerd in deze sectie.
V. Zijn er bepaalde landen/regio's, entiteiten of personen waar Valve geen zaken mee kan doen?
A. Het OFAC (Office of Foreign Assets Control) van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten beheert en handhaaft economie- en handelssancties gebaseerd op de doelen voor buitenlands beleid en de nationale veiligheid van de Verenigde Staten tegen gerichte landen en regimes, terroristen, internationale drugshandelaren, diegenen die verwikkeld zijn in activiteiten die gerelateerd zijn aan de proliferatie van massavernietigingswapens en andere dreigingen voor de nationale veiligheid, het buitenlandse beleid of de economie van de Verenigde Staten. Het OFAC publiceert lijsten van zulke partijen (Specially Designated National List) waarvan Valve, als Amerikaans bedrijf, verboden is zaken mee te doen. Daarnaast beheert het OFAC handelssancties en embargo's tegen specifieke landen (Sanctioned Countries), zodat transacties zonder vergunning met deze landen met een embargo verboden of beperkt zijn. Veel, maar niet alle, beperkingen die het OFAC oplegt moeten ook worden gehandhaafd door andere landen naast de Verenigde Staten.

Valve doet geen zaken met individuen of entiteiten die onderworpen zijn aan sancties of andere handelscontrolebeperkingen die van toepassing zijn, verbindt zich niet met hen en faciliteert er geen transacties mee. Dit omvat, maar is niet beperkt tot partijen op de Specially Designated Nationals (SDN) en Foreign Sanctions Evaders (FSE) Lists, die door het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten worden gehandhaafd. Daarnaast doen we geen zaken met individuen of entiteiten in gesanctioneerde landen, waaronder de Krim, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië, verbinden we ons niet met hen en faciliteren we er geen transacties mee.
Bankaccountinformatie
V. Zijn er tekens die ik niet kan/zou moeten gebruiken voor mijn bankinformatie?
A. Je moet Engelse letters, cijfers en spaties gebruiken bij het invoeren van je bankgegevens. Gebruik geen koppeltekens of spaties in de velden voor je account, SWIFT of IBAN. Andere symbolen worden geaccepteerd, maar zorgen mogelijk voor problemen bij het verwerken van je betalingen.
V. Kan ik items inzenden voor de Steam Workshop voordat ik mijn bankinformatie invoer?
A. Nee, je zult niet in staat zijn om het splitsen van inkomsten te finaliseren in de Steam Workshop voordat je ons voorzien hebt van geldige contact-, bank- en fiscale informatie.
V. Dien ik bankinformatie te verschaffen ook als ik geen geld wil ontvangen voor de voorwerp(en)?
A. Ja, je dient geldige bankinformatie in te voeren onafhankelijk van of het een betaald of gratis voorwerp is.
V. Ik krijg steeds de foutmelding “De naam van de bankrekeningbeheerder moet overeenkomen met de naam die je op Steam hebt ingevoerd”. Wat moet ik doen?
A. De naam van de rekeninghouder die is ingevuld in de bankinformatiesectie komt niet overeen met de juridische naam in de contactinformatiesectie. We vereisen dat dezelfde juridische naam wordt ingevuld in de contactinformatie-, bankinformatie- en belastinginformatiesecties. Variaties (Meneer J. Jansen en Jan Jansen) worden niet geaccepteerd. Vaak is het handig om het één keer in te vullen, deze te kopiëren en in de andere secties weer te gebruiken. Let op: dit betekent dat je niet iemand anders zijn bankrekening kunt gebruiken om je betalingen op te ontvangen.
V. Hoe wijzig ik mijn bankinformatie?
A. Je kunt je bankinformatie wijzigen door op de volgende link te klikken: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
V. Waarom zie ik een URL die niet van Valve is als ik mijn bankinformatie invul?
A. We gebruiken WorldPay, een uitbetalingsprovider van een derde partij, om je maandelijks uit te betalen. De pagina met bankinformatie is door WorldPay ter beschikking gesteld.
V. Kan ik betalingen ontvangen op mijn PayPal-account of andere vergelijkbare accounts die niet van de bank zijn?
A. Nee. Betalingen kunnen enkel worden ontvangen door middel van overschrijvingen van bank naar bank.
V. Betalen jullie in valuta anders dan Amerikaanse Dollars?
A. We betalen alleen in Amerikaanse Dollars. Als je bankaccount een andere valuta gebruikt, wordt de betaling bij ontvangst door je bank omgezet in je lokale valuta. Neem contact op met je bank om er zeker van te zijn dat ze Amerikaanse Dollars kunnen ontvangen - sommige banken accepteren geen Amerikaanse Dollars. Als je bank geen Amerikaanse Dollars accepteert, zul je bankgegevens dienen te verstrekken van een bank waar Amerikaanse Dollars wel geaccepteerd worden om de betaling te ontvangen.
V. Wat is een SWIFT-code?
A. Een SWIFT-code is een unieke identificatiecode voor een bepaalde bank overeenkomstig met standaarden die zijn goedgekeurd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Deze codes worden gebruikt bij de overdracht van geld tussen banken, met name voor internationale overschrijvingen, en ook voor de uitwisseling van andere berichten tussen banken.

Je kunt je SWIFT-code zoeken via de naam van je bank, stad of postcode. Als je het niet weet en de SWIFT-code van je bank niet kunt vinden, neem dan contact op met je bank.

Gebruik geen spaties bij het invoeren van je SWIFT-code.
V. Wat is een routing-nummer?
A. Het is een bankcode van negen cijfers om een financieel instituut in de VS te identificeren. Je kunt dit nummer bij je bank opvragen of vinden aan de onderkant van een cheque.

Gebruik geen spaties bij het invoeren van je banknummer.
V. Wat is een IBAN-nummer?
A. Het International Bank Account Number (IBAN) is een internationale standaard voor het identificeren van bankrekeningen, die meestal in Europa gebruikt wordt. Klik op de link hieronder voor een IBAN-valideertool om te controleren of je een juist IBAN hebt opgegeven.

IBAN Validator

Gebruik geen koppeltekens of spaties bij het invoeren van je IBAN-nummer.
V. Wat betekent "land van bank"?
A. Het land van je bank slaat op de plaats waar jouw bankketen zich bevindt, niet de locatie van het hoofdkantoor van de bank.
V. Waar kan ik de gegevens van mijn correspondentiebank invullen?
A. Voltooi het bankgedeelte met de informatie over je ontvangende bank, aangezien we geen correspondentiebank nodig hebben om de betaling te voltooien.
V. Kan ik een FFB (for further benefit) of FFC (for further credit) als account invoeren?
A. Nee. Je bankrekening moet direct op jouw naam staan. We kunnen geen betalingen uitvoeren die extra instructies vereisen om te voltooien.
V. Is het mogelijk een gedeeld account te gebruiken?
A. De naam van degene aan wie wordt uitbetaald moet overeenkomen met de Steamworks-bijdragernaam. Over het algemeen heeft een gedeeld account meerdere namen en zal het daarom niet werken.
V. Kan ik de uitbetalingen van mijn verkoop opsplitsen?
A. Nee. We kunnen maar aan één persoon per workshop-account uitbetalen.
V. Zijn er maandelijkse deadlines voor veranderingen aan bankrekeningen?
A. Houd er rekening mee dat we betalingen op de 30e van de maand uitvoeren en dat er doorlooptijd is bij het voorbereiden van de betalingen. Om ervoor te zorgen dat je bankwijzigingen op tijd voor de betalingen geaccepteerd worden in het systeem, moet je bankwijzigingen voor de 20e van de maand doorgeven.
V. Waarom wordt mijn banktinformatie als incompleet getoond? Ik heb de vereiste data ingevoerd.
A. Een Valve-administrator dient jouw bankinformatie goed te keuren voordat deze als compleet wordt getoond. Dit kan een week duren.
Belastinginformatie - Belastinginterview
V. Kan ik items inzenden voor de Steam Workshop voordat ik mijn fiscale informatie invoer?
A. Nee, je zult niet in staat zijn om het splitsen van inkomsten te finaliseren in de Steam Workshop voordat je ons voorzien hebt van geldige contact-, bank- en fiscale informatie.
V. Kan ik me afmelden voor het voltooien van het belastinginterview en bronbelasting/roerende voorheffing laten toepassen?
A. Nee. Alle bijdragers moeten het belastinginterview voltooien ook als je bronbelasting/roerende voorheffing wil laten toepassen.
V. Hoe lever ik de benodigde belastinginformatie aan Valve?
A. Als deel van het instapproces krijg je een link toegestuurd om het belastinginterview af te laten nemen. Het belastinginterview duurt 5 tot 10 minuten en zal je een aantal vragen stellen om je te helpen bij het afronden van een van de twee belastingformulieren (W-9 of W-8BEN). Je kunt het belastinginterview ook bereiken door deze link te volgen: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo.
V. Wat moet ik tot mijn beschikking hebben voordat ik het belastinginterview laat afnemen?
A. We vereisen dat alle bijdragers een geldige TIN (Taxpayer Identification Number) aanleveren om te voldoen aan de gestelde eisen van de VS voor belastingaangifte. Voor partners in de VS is je TIN een Employer Identification Number (EIN) of een sofi-nummer (SSN). Voor bijdragers buiten de VS is óf een TIN van de VS óf een buitenlandse TIN nodig om voordeel uit belastingverdragen te krijgen.
V. Waarom zie ik een URL die niet van Valve is bij het klikken op de link om aan het belastinginterview te beginnen?
A. We gebruiken een dienst met de naam TaxIdentity, voorzien door een derde partij met de bedrijfsnaam Lilaham, om het interview af te nemen.
V. Kan ik het belastinginterview halverwege opslaan om later verder te gaan?
A. Nee. Je kunt niet halverwege opslaan omdat het belastinginterview in één keer voltooid moet worden. Het belastinginterview duurt 5 tot 10 minuten.
V. Kan ik een andere naam gebruiken dan degene die bij de bedrijfsinformatie is gebruikt om het belastinginterview af te laten nemen?
A. Nee. Het belastinginterview moet onder dezelfde naam vallen als die gegeven is bij bedrijfsinformatie. Als je een naam geeft die niet overeenkomt met de naam gegeven in de contactinformatie wordt je belastinginformatie als ongeldig beschouwd en kan je geen items insturen in Workshop.
V. Waarom wordt mijn TIN niet meteen gevalideerd?
A. De TIN wordt gevalideerd door de International Revenue Service (IRS). Dit proces is onderhevig aan de storingen van de database van de IRS die het proces kunnen vertragen. Daarnaast kan het 30 dagen duren voordat recent uitgegeven TINs worden doorgevoerd, aangezien de IRS de database die wij controleren moet bijwerken.
V. Wat gebeurt er als ik het belastinginterview opnieuw laat afnemen?
A. Het vorige belastinginterview zal worden verwijderd, ook als de belastinginformatie geverifieerd en geldig is. Het belastinginterview zal alleen opnieuw afgenomen moeten worden als er een verandering is in de omstandigheden (als je bijv. verhuisd bent naar een ander land) of als er aanvullende informatie is die oorspronkelijk is weggelaten, zoals een TIN uit de VS of het buitenland.
V. Ik ben net verhuisd. Moet ik het belastinginterview opnieuw afnemen?
A. Als je verhuisd bent binnen hetzelfde land als waar het oorspronkelijke belastinginterview is gehouden, dan hoef je deze niet opnieuw af te nemen. Indien je bent verhuisd naar een ander land, zul je deze wel opnieuw moeten afnemen.
Belastinginformatie - Belasting inhouden
V. Hoeveel bronbelastingen worden van mijn betalingen afgetrokken?
A. Aan het eind van het belastinginterview zal het inhoudingspercentage gegeven worden. Het inhoudingspercentage kan variëren van 0% tot 30% inhouding op inkomsten vanuit de VS, gebaseerd op de informatie die je ons hebt gegeven tijdens het belastinginterview. Mocht je inhoudingspercentage 30% zijn en je woonland heeft een belastingverdrag met de VS, dan loont het misschien om het belastinginterview opnieuw af te laten nemen en een TIN uit de VS of het buitenland te geven om het inhoudingspercentage te verminderen. De volgende landen hebben een belastingverdrag met de VS:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
V. Wat gebeurt er als er geen inkomstenbelastingsverdrag tussen mijn land en de Verenigde Staten bestaat?
A. De IRS verplicht ons dan 30% van je inkomsten achter te houden en die belasting door te geven aan de IRS. Neem contact op met je belastingadviseur om uit te vinden of je deze belastingen als buitenlands belastingkrediet op je belastingaangifte kunt invullen.
V. Als ik mijn belastinginterview bijwerk, zodat het een Amerikaanse of buitenlandse TIN heeft, en ik mijn bronbelasting verminder, zal Valve eerdere bedragen die van mijn betalingen zijn ingehouden dan terugbetalen?
A. Nee, Valve betaalt bronbelastingen niet terug wanneer er een tariefwijziging plaatsvindt door verstrekking van een TIN, omdat Valve deze belastingen al aan de federale belastingdienst (IRS) heeft overgemaakt. Je zult contact moeten opnemen met een belastingspecialist voor informatie of en hoe je dit saldo vergoed kunt krijgen.
Belastinginformatie - TIN van de VS
V. Waarom moet ik een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) aanvragen?
A. Over het algemeen moet een buitenlands persoon belasting in de VS betalen over de inkomsten die via de VS gemaakt zijn. De meeste inkomsten uit de VS die een buitenlands persoon ontvangt kennen een belastingtarief van 30%. Een verlaagd tarief, waaronder ontheffing, kan van toepassing zijn als er een belastingverdrag is tussen het land waarin een buitenlands persoon verblijft en de Verenigde Staten. Om de voordelen van het belastingverdrag te kunnen ontvangen, moet je formulier W-8BEN invullen en daarvoor heb je een buitenlandse TIN of een TIN van de VS nodig. De volgende landen hebben een belastingverdrag met de VS:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Als je land van verblijf Slowakije is, zul je een TIN van de VS bij het voltooien van formulier W-8BEN moeten gebruiken om voordelen van het belastingverdrag te kunnen krijgen en een verlaging van het percentage bronbelasting toe te kunnen passen. Een buitenlandse TIN is niet voldoende.
V. Moet ik, als ik een TIN aanvraag, ook een belastingaangifte voor de VS invullen?
A. Als je een ITIN aanvraagt vanwege de voordelen van het belastingsverdrag, hoef je geen belastingaangifte voor de VS in te vullen.
V. Wat voor soorten TIN zijn er in de VS?
A. Voor mensen die niet van de Verenigde Staten zijn kan een TIN een Employer Identification Number (EIN) zijn voor individuen en bedrijven of een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) voor enkel individuen.
V. Kan ik als individu een aanvraag doen voor een EIN of ITIN?
A. Ja, een individu kan een aanvraag voor een EIN of een ITIN doen.
V. Hoe verkrijg ik een TIN van de VS?
A. Een Employer Identification Number (EIN), voor individuen (je moet aanduiden dat je een eenmanszaak bent) en bedrijven, kan via telefoon verkregen worden door naar het nummer (267) 941-1099 te bellen. Dit is geen tolvrij nummer en kosten voor langeafstandsgesprekken kunnen van toepassing zijn. Een EIN kan ook verkregen worden door het inzenden van formulier "SS-4, Application for Employer Identification Number" per fax, wat ongeveer vier werkdagen duurt of per mail, wat ongeveer vier weken duurt. Meer informatie over formulier SS-4 is beschikbaar op de website van de IRS.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
V. Hoelang duurt het voordat de IRS een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) uitgeeft?
A. Het kan enkele maanden of langer duren om een ITIN te verkrijgen.
Belastinginformatie - Aangifte
V. Welke gegevens worden geleverd voor belastingdoeleinden?
A. Bijdragers uit de VS hebben royalty's verdiend uit het voorgaande belastingjaar waarvan met formulier 1099-MISC aangifte is gedaan. We verstrekken deze jaarlijkse formulieren elk jaar op of voor 31 januari.

Bijdragers buiten de VS zullen jaarlijks aangifte krijgen van inkomsten in de VS op het IRS-formulier 1042-S. We verstrekken deze jaarlijkse formulieren elk jaar op of voor 15 maart. Ze zijn een informatieve verklaring van je royalty's en enig bedrag dat in het voorgaande belastingjaar is ingehouden.
Betalingen
V. Waarom heb ik nog geen betalingen ontvangen?
A. Je moet volledige bank- en belastinginformatie opgeven voordat we betalingen kunnen doen. Controleer goed of beide gegevens volledig en geverifieerd zijn.

Omdat we WorldPay gebruiken, een betalingsprovider van een derde partij, kan de beschrijving van de betaling zowel "WorldPay" als "Valve Corporation" zeggen. Controleer of je betalingen hebt ontvangen onder een van deze namen.

Als je het gecontroleerd hebt en geen betaling van ofwel WorldPay ofwel Valve Corporation ziet, stuur ons dan een e-mail en we zullen de betaling traceren. Wees je ervan bewust dat dit een paar dagen kan duren voordat we je op de hoogte kunnen brengen. Mocht je betaling mislukt zijn en bij ons zijn teruggekomen, dan zullen we je op de hoogte stellen van de reden van mislukking zodat je dit kunt corrigeren. Zodra dit is gecorrigeerd zal het bedrag bij de betalingsronde van de eerstvolgende maand worden ingevoegd. We kunnen geen betalingen buiten deze cyclus uitvoeren.
V. Is er een minimale omzet die ik moet behalen voordat ik een betaling kan ontvangen?
A. Ja. Er zijn kosten verbonden aan het uitbetalen van elke individuele transactie evenals de mogelijke extra kosten van de bank die aan je doorberekend worden op het moment van ontvangst van het geld, waardoor het uitbetalen voor kleine bedragen beperkt wordt. Daarom houden wij je betaling tegen tot een minimum van $100 verdiend is.
V. Wat is de normale betalingscyclus?
A. We betalen je op de 30e van de maand na de verkopen. We zullen je bijvoorbeeld betalen op 30 maart voor verkopen die zijn gemaakt in februari. Het kan een paar werkdagen duren voor de betaling op je bankrekening is gestort. In dat geval zul je, uit het zojuist besproken voorbeeld, de betaling in de eerste dagen van april op je bankrekening zien.
V. Welke betaalmethode gebruiken jullie?
A. We maken je betalingen via een Electronic Funds Transfer, dat is een overschrijving van bank naar bank. We hebben momenteel geen andere betalingsmethoden - zorg er dus voor dat je betalingen op deze manier kunt ontvangen. Valve is niet in staat om extra documentatie te leveren om je te helpen deze betalingen te ontvangen.
V. Ik moet extra documentatie aan mijn bank verstrekken voor het doel van de betalingen. Wat moet ik doen?
A. Je kan de overeenkomsten die je getekend hebt verkrijgen met je workshop-account. Log in op Steam, ga naar workshop, selecteer ‘Je Workshop-bestanden’ en dan “Wettelijke overeenkomsten”. Hier kan je de subscriber agreement en je workshop revenue share agreement vinden.
V. Wat is WorldPay en waarom ontvang ik daarvan betalingen?
A. We gebruiken een dienst van een derde partij om onze maandelijkse betalingen uit te voeren. Het is mogelijk dat je WorldPay als beschrijving ziet bij je inkomende Steam-betaling.

Het geregistreerde adres van WorldPay is:

The Walbrook Building,
25 Walbrook,
London,
EC4N 8AF
United Kingdom
V. Kan ik de betalingen opdelen naar meer dan één bankrekening?
A. Nee. Betalingen zijn een-op-een geassocieerd met de bijdrager en het account. Elke verdeling of verdere betalingen die moeten worden gemaakt zijn jouw verantwoordelijkheid, aangezien wij niet in staat zijn om meerdere betalingen voor één bijdrager uit te voeren.
V. Ik heb mijn bankgegevens niet op tijd veranderd voor de betalingscyclus. Kunnen jullie de betaling opnieuw uitvoeren naar mijn nieuwe bankrekening?
A. We voeren eens per maand betalingen uit. Als je betaling om wat voor reden dan ook naar ons teruggestort wordt, zal deze bijgevoegd worden in de betalingsronde van de eerstvolgende maand. We kunnen geen betalingen buiten deze cyclus uitvoeren.
V. Ik ben nog niet klaar om betalingen van Steam te ontvangen. Kunnen jullie mijn geld inhouden?
A. Zodra je item(s) uitgebracht is/zijn, je ons hebt voorzien van de nodige bank- en belastinginformatie en je item(s) verkocht is/zijn, zullen we je betalen. We zijn niet in staat om geld in te houden.
Verkoopverslagen
V. Waar kan ik een overzicht vinden van mijn verkopen? Informatie zoals aantal eenheden, verkoopinkomsten, enz. per item?
A. Wanneer je items aanvaard worden in een betaalde gecureerde Workshop zal je een link zien verschijnen naar "Je inkomsten bekijken" op je "Mijn Workshop-bestanden"-pagina. Als je nog geen aanvaarde inhoud hebt is het nu een geweldige tijd om mee te doen!