Příjem plateb ve službě Steam  >>  Časté dotazy k platebním údajům
Kontaktní údaje
Otázka: Mohu při vyplňování dokumentů použít speciální znaky, které jsou jedinečné pro můj jazyk?
Odpověď: Ne, používejte prosím pouze znaky anglické abecedy.
Otázka: Mohu své položky odeslat do Steam Workshopu ještě předtím, než Vám poskytnu své kontaktní údaje?
Odpověď: Ne, dokud nám neposkytnete platné kontaktní údaje, bankovní údaje a daňové informace, nebude možné stanovit rozdělení příjmů a Váš podíl ze zisku.
Otázka: Mohu zadat svoji přezdívku?
Odpověď: Ne, při vstupu do Steam Workshopu je třeba vyplnit celé své jméno a příjmení. Nezadávejte žádnou ze svých přezdívek.
Otázka: Jak mám zadat název společnosti?
Odpověď: Název společnosti, který do dokumentů zadáte, musí být název právního subjektu, který vlastní práva k dané položce a který bude podepisovat Distribuční dohodu služby Steam a Dodatek upravující podmínky Steam Workshopu. Zadaný název společnosti musí přesně odpovídat názvu uvedenému v oficiálních dokumentech Vaší banky a v daňových dokumentech daňového úřadu USA, případně v použitelných zahraničních daňových dokumentech.
Otázka: Jak mám zadat název společnosti, pokud jsem jediným vlastníkem hry jakožto fyzická osoba?
Odpověď: Nezadávejte žádné přezdívky nebo zkratky, zadejte pouze své celé jméno a příjmení. Zadané jméno musí přesně odpovídat jménu uvedenému v oficiálních dokumentech Vaší banky a v daňových dokumentech daňového úřadu USA, případně v použitelných zahraničních daňových dokumentech.
Otázka: Při zadávání svého jména jsem se dopustil chyby. Co mám dělat?
Odpověď: Dokud Vaše položka nebude přijata a schválena k prodeji prostřednictvím Steam Workshopu, můžete své jméno i příjmení změnit v sekci „Kontaktní údaje“.
Otázka: Změnil jsem název své společnosti (a tuto změnu jsem již zanesl do svých bankovních údajů a daňových informací). Jak tuto změnu zanesu i do Workshopu?
Odpověď: Tuto změnu momentálně ve Steam Workshopu neumožňujeme.
Otázka: Kde si mohu změnit svoji adresu?
Odpověď: Adresu si můžete změnit prostřednictvím svého účtu ve Steam Workshopu. Pokud změníte zemi, ve které máte sídlo nebo trvalý pobyt, budete muset znovu vyplnit daňový dotazník, aby Vám na základě této změny byla vyměřena nová sazba daně z příjmů.
Otázka: Mohu dokumenty vyplnit jménem určité společnosti?
Odpověď: Pokud je Vaše společnost zaregistrována ve Spojených státech amerických, tak ano. To samé platí, pokud je společnost zaregistrována v jiném státě a její zisky jsou daněny pouze na úrovni celé společnosti jakožto právnické osoby. Jestliže je však zaregistrována v jiném státě a její zisky jsou daněny jak na úrovni společnosti, tak posléze i na úrovni jednotlivých společníků (tzv. dvojí danění), tak ne. Vzhledem k obtížnosti získávání daňových dokumentů z cizích států nemůžeme ve Workshopu podporovat takovéto zahraniční právnické osoby.
Otázka: Proč se mi sekce „Kontaktní údaje“ zobrazuje jako neúplná? Zadal jsem všechna potřebná data.
Odpověď: Ověřte si prosím, že jste ve zmíněné sekci zadali své celé jméno a adresu.
Otázka: Existují země/regiony/subjekty/jednotlivci, se kterými nemůže společnost Valve spolupracovat?
Odpověď: Úřad pro kontrolu zahraničního kapitálu (neboli „OFAC“), který je součástí Ministerstva financí Spojených států amerických, spravuje a prosazuje ekonomické a obchodní sankce vycházející ze zahraniční politiky a cílů národní bezpečnosti. Mezi těmi figuruje také ochrana Spojených států a její ekonomiky před určenými cizími zeměmi, režimy, teroristy, mezinárodními překupníky drog, osobami zapojenými do činnosti šíření zbraní hromadného ničení a dalšími bezpečnostními riziky. OFAC vydává seznam těchto nebezpečných zemí/skupin (tzv. „Specially Designated National List“ neboli „Vnitrostátní seznam určující rizika“), kterým se společnost Valve, tedy společnost se sídlem ve Spojených státech, musí řídit a který jí zakazuje obchodovat se zmíněnými zeměmi/skupinami. Kromě toho OFAC spravuje obchodní sankce a embarga konkrétních zemí (tzv. „sankcionovaných zemí“), která omezují nebo přímo zakazují jakékoli nelicencované obchodní transakce do těchto zemí. Některá, ne však všechna, omezení, která OFAC ukládá, jsou prosazována i v jiných zemích než jen ve Spojených státech.

Společnost Valve neprovádí obchody nebo jakýmkoli jiným způsobem nespolupracuje s jedinci či subjekty, které podléhají sankcím nebo jiným omezením obchodu. To mimo jiných zahrnuje skupiny/země uvedené v seznamech SDN (tzv. „Specially Designated Nationals“ neboli „Určené země“) a FSE (tzv. „Foreign Sanctions Evaders“ neboli „Cizí země/zahraniční skupiny nepřistupující na sankce“) spravovaných Ministerstvem financí Spojených států amerických. Navíc společnost Valve neprovádí obchody nebo jakýmkoli jiným způsobem nespolupracuje s jedinci či subjekty pocházejícími ze sankcionovaných zemí, mezi které patří Krym, Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie.
Údaje o bankovním účtu
Otázka: Jaké znaky mohu používat při zadávání bankovních údajů?
Odpověď: Můžete používat pouze písmena anglické abecedy, číslice a mezery. Při vyplňování kódu SWIFT a čísla IBAN nepoužívejte pomlčky ani mezery. Ostatní znaky a symboly by mohly při zpracovávání Vašich plateb působit problémy, tak je prosím nezadávejte.
Otázka: Mohu své položky odeslat do Steam Workshopu ještě předtím, než Vám poskytnu platné bankovní údaje?
Odpověď: Ne, dokud nám neposkytnete platné kontaktní údaje, bankovní údaje a daňové informace, nebude možné stanovit rozdělení příjmů a Váš podíl ze zisku.
Otázka: Musím Vám své bankovní údaje poskytnout i v případě, že si od Vás nechci nechat vyplácet podíl ze zisku z mých položek?
Odpověď: Ano, platné bankovní údaje nám musíte poskytnout nezávisle na tom, zda bude Vaše položka dostupná k zakoupení nebo bude zdarma.
Otázka: Stále se mi zobrazuje chybová zpráva „Jméno majitele účtu se musí shodovat se jménem, které jste zadali ve službě Steam“. Co mám dělat?
Odpověď: Tato chybová zpráva indikuje, že se jméno majitele bankovního účtu v sekci „Bankovní údaje“ neshoduje se jménem zadaným v sekci „Kontaktní údaje“. Vyžadujeme, aby se všechny údaje v těchto sekcích shodovaly. Musí jít o přesnou shodu, jakékoli drobné odchylky způsobí tuto chybu (např. pan J. Novák × Josef Novák). Nejlepší je zkopírovat jméno z bankovních údajů a poté ho vložit do Steam Workshopu při vytváření účtu. Pro jistotu připomínáme, že k vyplácení plateb není možné použít bankovní účet třetí osoby.
Otázka: Kde si mohu změnit své bankovní údaje?
Odpověď: Bankovní údaje si můžete změnit kliknutím na následující odkaz: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
Otázka: Proč se mi při zadávání bankovních údajů zobrazuje URL adresa, která nepatři společnosti Valve?
Odpověď: Ke zprostředkování měsíčních plateb využíváme služeb společnosti WorldPay, proto se na stránce s bankovními údaji zobrazuje URL adresa této společnosti.
Otázka: Mohu platby dostávat na můj účet systému PayPal nebo prostřednictvím jiného mimobankovního způsobu platby?
Odpověď: Ne. Platby mohou být uskutečněny pouze bankovním převodem.
Otázka: Vyplácíte platby i v jiných měnách, než v amerických dolarech?
Odpověď: Platby vyplácíme pouze v amerických dolarech. Pokud je Váš bankovní účet veden v jiné měně, dojde v momentě obdržení platby k převodu na tuto měnu Vaší bankou. Ověřte si, že Vaše banka umožňuje přijímání plateb v amerických dolarech. Pokud to Vaše banka neumožňuje, budete muset změnit své bankovní údaje a uvést jinou banku, která přijímání amerických dolarů nebrání. Jinak Vám nebudeme moci zasílat platby.
Otázka: Co je to SWIFT kód?
Odpověď: Kód SWIFT je unikátní identifikace určité banky, vytvořená podle standardů Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Tyto kódy se používají v případě mezibankovních přenosů, zvláště v okamžiku mezinárodních peněžních převodů, a také při výměně jiných zpráv mezi bankami.

Váš SWIFT kód lze vyhledat dle názvu Vaší banky, dle Vašeho bydliště či dle poštovního směrovacího čísla. Pokud SWIFT kód Vaší banky neznáte a nelze jej vyhledat, bude pro jeho získání nutné kontaktovat Vaši banku.

Při zadávání kódu SWIFT nepoužívejte mezery.
Otázka: Co je to směrovací číslo?
Odpověď: Je to devítimístný bankovní kód identifikující finanční instituce se sídlem ve Spojených státech. O sdělení tohoto čísla můžete buď požádat Vaši banku, nebo ho lze najít na spodní části Vašeho šeku.

Při zadávání směrovacího čísla nepoužívejte mezery.
Otázka: Co je to číslo IBAN?
Odpověď: Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) je mezinárodní standard pro identifikaci bankovních účtů. Obvykle se používá v Evropě. Odkaz uvedený níže Vás zavede k nástroji, pomocí kterého si můžete ověřit, že jste nám poskytli platné IBAN.

IBAN Validátor

Při zadávání čísla IBAN nepoužívejte pomlčky ani mezery.
Otázka: Co znamená stát banky?
Odpověď: Stát banky je místo, kde se nachází vaše konkrétní pobočka banky; není tím myšleno sídlo její hlavní centrály.
Otázka: Kam mám zadat údaje o své korespondenční bance?
Odpověď: Zadejte pouze údaje o své tuzemské bance, k dokončení transakce nejsou údaje o korespondenční bance potřeba.
Otázka: Mohu zadat bankovní účet, který je zřízen ve prospěch třetí osoby?
Odpověď: Ne, bankovní účet musí být zřízen na Vaše jméno.
Otázka: Je možné použít účet, který mám zřízený společně s dalšími lidmi?
Odpověď: Ne. Jméno příjemce na bankovním účtu se musí shodovat se jménem přispěvatele do Workshopu zadaným v sekci „Kontaktní údaje“. A jelikož je společný účet zřízen pro několik osob najednou, nebyla by tato podmínka splněna.
Otázka: Mohu své platby rozdělit mezi několik účtů?
Odpověď: Ne. Platby můžeme vyplácet pouze jednomu příjemci.
Otázka: Kdy mohu provádět změny na svém bankovním účtu?
Odpověď: Všechny naše platby odesílané každý měsíc 30. jsou výsledkem předcházejícího přípravného období. Abychom Vaše změny na bankovním účtu stihli včas zpracovat, proveďte je prosím nejpozději 20. dne daného měsíce.
Otázka: Proč se mi sekce „Bankovní údaje“ zobrazuje jako neúplná? Zadal jsem všechna potřebná data.
Odpověď: Tyto údaje musí nejprve zkontrolovat a potvrdit zaměstnanec společnosti Valve. To může trvat až jeden týden.
Daňové informace – daňový dotazník
Otázka: Mohu své položky odeslat do Steam Workshopu ještě předtím, než Vám poskytnu platné daňové informace?
Odpověď: Ne, dokud nám neposkytnete platné kontaktní údaje, bankovní údaje a daňové informace, nebude možné stanovit rozdělení příjmů a Váš podíl ze zisku.
Otázka: Existuje nějaká možnost, že bych nemusel vyplňovat daňový dotazník?
Odpověď: Ne, všichni přispěvatelé do Workshopu musí daňový dotazník vyplnit, nezávisle na tom, jaká daňová sazba se na Vás bude vztahovat.
Otázka: Jak mám společnosti Valve poskytnout potřebné daňové informace?
Odpověď: Při vstupu do Steam Workshopu budete odkázáni na daňový dotazník. Jeho vyplnění trvá 5 až 10 minut a skládá se z několika otázek, jejichž zodpovězení je nutné pro následné vyplnění některého z daňových formulářů (W-9 nebo W-8BEN). Daňový dotazník si můžete zobrazit i kliknutím na následující odkaz: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
Otázka: Co si musím před vyplněním daňového dotazníku obstarat?
Odpověď: Od všech přispěvatelů požadujeme, aby nám poskytli platné daňové identifikační číslo (TIN) odpovídající platným a účinným daňovým předpisům. Přispěvatelé ze Spojených států mohou jako daňové identifikační číslo použít číslo EIN (identifikační číslo zaměstnavatele) nebo číslo sociálního pojištění (SSN). Zahraniční přispěvatelé mohou použít některé z výše zmíněných daňových čísel přidělených Spojenými státy nebo zahraniční TIN.
Otázka: Proč se mi při vyplňování daňového dotazníku zobrazuje URL adresa, která nepatři společnosti Valve?
Odpověď: Ke zpracovávání daňových dotazníků využíváme službu třetí strany nazvanou TaxIdentity, která je provozována společností Lilaham.
Otázka: Mohu dotazník během vyplňování uložit a pokračovat později?
Odpověď: Ne. Daňový dotazník nelze uložit, musí být vyplněn naráz. Jeho vyplnění trvá pouze 5 až 10 minut.
Otázka: Mohu v dotazníku použít jiné jméno, než které jsem zadal do svých kontaktních údajů?
Odpověď: Ne. V daňovém dotazníku musíte uvést stejné jméno, které jste zadali v kontaktních údajích. Pokud se jméno v daňovém dotazníku nebude shodovat s kontaktními údaji, bude dotazník neplatný a Vy nebudete moci odesílat své položky do Steam Workshopu.
Otázka: Proč nedojde k okamžitému ověření mého daňového čísla (TIN)?
Odpověď: Daňová čísla jsou ověřována daňovým úřadem Spojených států (IRS). Proces ověření daňových čísel se často prodlužuje kvůli výpadkům databáze IRS. U nově vydaných daňových čísel může ověření trvat až 30 dní, protože se musí počkat, až IRS tuto databázi aktualizuje.
Otázka: Co se stane, když daňový dotazník vyplním vícekrát?
Odpověď: Všechny dříve vyplněné dotazníky budou smazány, a to i přesto, že byly zadané daňové informace ověřeny a schváleny. Daňový dotazník byste měli znovu vyplňovat pouze v případě, když dojde ke změně rozhodných skutečností (např. přesunete své sídlo do jiné země), nebo je potřeba přidat dodatečné informace (např. zadání nově vydaného daňového čísla).
Otázka: Změnil jsem sídlo nebo trvalý pobyt. Musím znovu vyplnit daňový dotazník?
Odpověď: Pokud se tato změna uskutečnila v rámci jedné země, tak ne. Opětovné vyplnění daňového dotazníku je vyžadováno pouze při přestěhování do jiné země.
Daňové informace – daň z příjmů
Otázka: Jaká sazba daně z příjmů se bude vztahovat na mé platby?
Odpověď: Konkrétní procentuální sazbu daně z příjmů, které budou podléhat Vaše platby, se dozvíte na konci dotazníku. Sazba se bude pohybovat od 0 do 30 %, a to v závislosti na údajích, které jste uvedli v dotazníku. Pokud vyměřená sazba daně činí 30 % a země, ve které máte sídlo nebo trvalý pobyt, má se Spojenými státy uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, můžete zkusit znovu vyplnit dotazník a zadat číslo TIN přidělené Spojenými státy nebo zahraniční TIN, čímž může dojít ke snížení sazby. Seznam zemí, které mají se Spojenými státy uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, naleznete zde:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
Otázka: Co se stane, pokud mezi zemí mého sídla nebo trvalého pobytu a Spojenými státy není uzavřena žádná smlouva o zamezení dvojího zdanění?
Odpověď: Budeme nuceni srazit 30 % z Vašeho příjmu a poukázat tuto částku ve formě daně na účet daňového úřadu USA. Pro možnost vrácení této částky ve formě dobropisu k dani placené v zahraničí v rámci Vašeho daňového přiznání kontaktujte svého daňového poradce.
Otázka: Co když do svého daňového dotazníku přidám americké/zahraniční identifikační číslo daňového poplatníka a snížím sazbu srážkové daně? Vyplatí mi společnost Valve částku, o kterou jsem z důvodu daní přišel?
Odpověď: Ne, společnost Valve Vám nevyplatí srážkovou daň, pokud je změněna její sazba poskytnutím identifikačního čísla daňového poplatníka, jelikož už tuto daň odvedla daňovému úřadu Spojených států (IRS). Doporučujeme Vám kontaktovat odborníka na toto téma, který Vám pomůže zjistit, zda a jestli vůbec máte nárok na získání zaplacené částky či její části.
Daňové informace – daňová identifikační čísla (TIN)
Otázka: Proč musím získat Individual Taxpayer Identification Number (ITIN, neboli daňové číslo)?
Odpověď: Osoby cizího původu (tzn. osoby, které nejsou občany Spojených států) jsou obecně povinny hradit daň z příjmu, kterého ve Spojených státech nabyly. Většina příjmů nabytých ve Spojených státech, jejichž příjemcem je cizinec, podléhá 30% daňové sazbě. Uplatnění snížené sazby a možnosti osvobození od daně závisí na skutečnosti, zda mají Spojené státy uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se státem, ze kterého cizinec pochází. Aby bylo možné uplatnit výhody plynoucí z této smlouvy, je nutné vyplnit formulář W-8BEM. Pro vyplnění formuláře je nutné mít platné daňové číslo TIN přidělené Spojenými státy nebo zahraniční TIN. Seznam zemí, které mají se Spojenými státy uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, naleznete zde:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Pokud máte sídlo nebo trvalý pobyt na Slovensku, budete muset zadat číslo TIN získané ve Spojených státech vyplněním formuláře W-8BEN, abyste mohli čerpat výhody plynoucí ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Zahraniční TIN v tomto případě nestačí.
Otázka: Je potřeba zároveň s žádostí o přidělení daňového čísla TIN vyplňovat a odevzdávat (specifické) daňové přiznání?
Odpověď: S žádostí o přidělení daňového čísla ITIN pro potřeby využití výhod plynoucích ze smlouvy o zabránění dvojímu zdanění není nutné vyplňovat a odevzdávat (specifické) daňové přiznání.
Otázka: Jaké druhy daňových identifikačních čísel (TIN) existují ve Spojených státech?
Odpověď: Osoby žijící mimo Spojené státy americké mohou jako daňové identifikační číslo použít číslo EIN (identifikační číslo zaměstnavatele, pro fyzické osoby i společnosti) nebo číslo ITIN (osobní daňové identifikační číslo, pouze pro fyzické osoby).
Otázka: Mohu si jako fyzická osoba vybrat, zda požádám o daňové číslo EIN nebo ITIN?
Odpověď: Ano, fyzické osoby si mezi čísly EIN a ITIN mohou vybrat.
Otázka: Jak získám daňové identifikační číslo (TIN) ve Spojených státech?
Odpověď: Identifikační číslo zaměstnavatele (EIN) pro fyzické osoby (musíte uvést, že jste živnostníkem) a společnosti lze získat telefonicky na telefonním čísle (267) 941-1099. Tato linka není bezplatná a mohou se na ni vztahovat ceny mezistátních hovorů. Číslo EIN lze také získat prostřednictvím formuláře SS-4, „Application for Employer Identification Number“ (Žádost o identifikační číslo zaměstnavatele), který můžete zaslat faxem (což trvá přibližně čtyři pracovní dny) nebo poštou (což trvá přibližně čtyři týdny). Více informací o formuláři SS-4 můžete nalézt na webových stránkách daňového úřadu USA.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
Otázka: Jak dlouho potrvá, než daňový úřad (IRS) přidělí daňové číslo ITIN?
Odpověď: Proces získání ITIN může trvat až několik měsíců.
Daňové informace – daňová hlášení
Otázka: Jaká hlášení pro daňové účely vydáváte?
Odpověď: Přispěvatelům ze Spojených států zaznamenáváme jejich roční příjmy ze služby Steam na formuláři 1099-MISC. Tato daňová hlášení vydáváme každý rok před 31. lednem.

Zahraničním přispěvatelům zaznamenáváme jejich roční příjmy ze služby Steam na formuláři 1042-S. Tato daňová hlášení vydáváme každý rok před 15. březnem. Lze je použít jako prohlášení o Vašich příjmech a sražených daních za předchozí daňový rok.
Platby
Otázka: Proč jsem ještě neobdržel platbu?
Odpověď: Abychom Vám mohli začít posílat platby, musíte nám nejprve poskytnout potřebné bankovní údaje a daňové informace. Zkontrolujte prosím, zda jste je všechny řádně vyplnili.

Protože k rozesílání plateb využíváme služeb společnosti WorldPay, mohou Vaše platby kromě „Valve Corporation“ nést také označení „WorldPay“. Podívejte se, zda jste neobdrželi platbu s některým z uvedených označení.

Pokud nemůžete najít platbu ani od WorldPay ani od společnosti Valve, napište nám prosím e-mail a my Vám ji pomůžeme dohledat. Mějte prosím na vědomí, že nám dohledání Vaší platby může pár dnů trvat. V případě, že se nám Vaši platbu nepodaří odeslat nebo nám bude vrácena zpět, Vás budeme o této skutečnosti informovat a sdělíme Vám i přesnou příčinu problému, abyste jej do příštího platebního období mohli odstranit. Vrácené platby jsou automaticky zahrnovány do následujícího platebního období. Mimo tyto pravidelné intervaly platby nezasíláme.
Otázka: Musím dosáhnout určitého minimálního zisku, abyste mi mohli začít posílat platby?
Odpověď: Ano, s rozesíláním jednotlivých plateb totiž vznikají určité náklady, do kterých jsou započítávány i případné bankovní poplatky, díky čemuž se nevyplatí odesílat malé peněžní částky. Vaši platbu Vám odešleme až v okamžiku, kdy si vyděláte alespoň 100 dolarů.
Otázka: V jakých intervalech od Vás mohu očekávat platby?
Odpověď: Platby odesíláme do 30. dne následujícího měsíce od uskutečnění prodeje. Například za prodeje uskutečněné v únoru Vám zaplatíme 30. března. Provedení peněžního převodu se však může protáhnout až na několik pracovních dní. Pokud bychom navázali na zmíněný příklad, mohla by námi odeslaná platba dorazit na Váš účet až v prvním dubnovém týdnu.
Otázka: Jaký způsob platby používáte?
Odpověď: Platby provádíme elektronickým (mezibankovním) převodem. V současnosti nenabízíme žádné jiné platební metody, takže se prosím ujistěte, že jste takové platby schopni přijímat. Společnost Valve neposkytuje k této problematice žádné další informace.
Otázka: Má banka mě požádala o doložení původu příchozích plateb. Co mám dělat?
Odpověď: K doložení původu příchozích plateb by mělo stačit, když své bance ukážete smlouvy, které jste podepsali při vstupu do Steam Workshopu. K jejich zobrazení se přihlaste do služby Steam, přejděte do Workshopu, vyberte možnost „Vaše soubory ve Workshopu“ a poté „Právní ujednání“.
Otázka: Kdo je „WorldPay“ a proč mi od nich přichází platby?
Odpověď: Ke zprostředkování našich měsíčních plateb využíváme poskytovatele služeb třetí strany. Označení Vašich příchozích plateb proto může obsahovat „WorldPay“.

Společnost WorldPay je zapsána pod adresou:

Walbrook Building,
25 Walbrook,
Londýn,
EC4N 8AF
Velká Británie
Otázka: Mohli byste mou platbu rozdělit a poslat na více bankovních účtů?
Odpověď: Ne, platby jsou vždy spojeny s jedním přispěvatelem a s jeho příslušným účtem. Nemůžeme Vám zprostředkovat žádné jejich další rozdělování.
Otázka: V tomto platebním období jsem si nestihl změnit své bankovní údaje. Mohli byste mi poslední platbu přeposlat na můj nový účet?
Odpověď: Všechny naše platby rozesíláme jednou měsíčně. Když se nám některá z nich vrátí zpět, tak ji příští měsíc pošleme znovu. Neúspěšné platby není mimo pravidelné intervaly možné opakovat.
Otázka: K příjmu plateb ze služby Steam ještě nejsem připraven. Mohli byste jejich vyplácení pozastavit?
Odpověď: Zaplatíme Vám, až nám poskytnete platné bankovní údaje a daňové informace a až se Vaše vydaná položka začne prodávat. Pozastavování plateb neumožňujeme.
Výkazy prodejních zisků
Otázka: Mohu někde najít informace o prodejích svých položek, například počet prodaných kusů nebo tržby v eurech?
Odpověď: Jakmile bude nějaká Vaše položka z Workshopu schválena k prodeji, objeví se na Vaší stránce se soubory ve Workshopu odkaz „Zobrazit moje zisky“. Pokud dosud nebyla schválena žádná Vaše položka, je načase s tím něco udělat a přijít s dalšími skvělými výtvory!