Получаване на заплащане в Steam  >>  ЧЗВ относно платежната информация
Информация за връзка
В: Мога ли да използвам специални знаци, които са уникални за местния ми език, при попълването на документите?
О: Не. Не използвайте специални символи, които са уникални за език, различен от английския.
В: Мога ли да подам артикулите си в Steam работилницата, преди да предоставя информация за връзка?
О: Не. Ще сте неспособни да финализирате подялбата на приходите в Steam работилницата, преди да ни предоставите валидна информация за връзка, банкова и данъчна информация.
В: Мога ли да въведа псевдоним или прякор?
О: Не. Трябва да въведете юридическото си име и фамилия, когато се присъединявате. Не въвеждайте псевдоним или прякор при попълването на информацията.
В: Какво трябва да въведа като официално наименование на моята компания?
О: Въведеното име трябва да е юридическо лице, което е собственик или има права да публикува артикула. Гореупоменатото трябва да е юридическото лице, което ще подпише „Условията за ползване на Steam“ и „Допълнителните условия на работилницата“. Въведеното на компанията тук, трябва да съвпада с това, което е записано на официалните банкови документи и тези към данъчната служба в САЩ или чуждестранните такива, ако е приложимо.
В: Какво трябва да въведа като официално наименование на моята компания, ако съм едноличен търговец?
О: Не въвеждайте търговското наименование, под което извършвате дейността си („DBA“ — Doing Business As), нито „асоциираното име“, псевдоним или прякор. Моля, въведете пълното юридическо име. Въведеното наименование тук, трябва да съвпада с това, което е записано на официалните банкови документи и тези към данъчната служба в САЩ или чуждестранните такива, ако е приложимо.
В: Въведох името си неправилно. Какво да правя?
О: Докато артикулът Ви не е бил приета за продажба в Steam работилницата, можете да променяте собственото и фамилното име в информацията за връзка.
В: Промених юридическото си име (включително банковата и данъчната информация). Как да отразя тези промени в акаунта ми за работилницата?
О: В момента не сме способни да правим промени на името за Steam работилницата.
В: Къде мога да променя адреса си?
О: Можете да промените адреса си, чрез Steam акаунта Ви в работилницата. Моля, имайте предвид, че ако променяте държавата, в която живеете, ще трябва отново да попълните данъчния въпросник. Така ще бъде установен новият процент на данъчно облагане според настоящите обстоятелства.
В: Мога ли да завърша документите като съдружник?
О: Ако имате съдружник, регистриран в САЩ или ако съдружието Ви съществува извън САЩ, но данъчното облагане е на ниво сдружение, тогава да. Но ако съдружието Ви съществува извън САЩ, а данъчното облагане е към отделния(те) партньор(и) вместо на ниво сдружение, в такъв случай не можете. Поради сложността при получаването на подходящата данъчна документация, не можем да поддържаме подобни съдружници извън САЩ, като юридическо лице в рамките на работилницата.
В: Защо информацията ми за връзка се показва като непълна? Въвел съм необходимите данни.
О: Моля, потвърдете, че сте въвели пълното си име и адрес в този раздел.
В: Има ли определени държави/региони, юридически или физически лица, с които Valve не могат да извършват бизнес?
О: Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) към Министерството на финансите в САЩ се разпорежда и прилага икономически и търговски санкции спрямо американската външна политика и национални цели за сигурност срещу целеви чужди държави и режими, терористи, международни наркотрафиканти, такива, които са ангажирани с дейности, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение и други заплахи за националната сигурност, външната политика или икономиката на САЩ. Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) публикува списъци на такива страни — „Специално обозначен национален списък“ (Specially Designated Nationals List (SDN)), с които Valve, като компания в САЩ, нямат право да извършват бизнес. Освен това, „Службата за контрол на чуждестранни активи“ (OFAC) разпорежда търговски санкции и ембарго програми срещу конкретни държави (санкционирани държави) по начин, който забранява или ограничава нелицензирани сделки, свързани с тези ембаргови държави. Много, но не всички, от ограниченията, които „Службата за контрол на чуждестранни активи“ (OFAC) налага също се прилагат от други страни, освен САЩ.

Valve не извършват бизнес, както и по никакъв начин не се ангажират или подпомагат сделки с физически или юридически лица, които подлежат на санкции или други приложими контролни търговски ограничения. Това включва, но не е ограничено до страни, изброени в „Специално обозначен национален списък“ (SDN) и списъка за „Налагане на санкции за чуждестранни нарушители“ (Foreign Sanctions Evaders (FSE)), поддържани от Министерството на финансите в САЩ. Освен това, не извършваме бизнес, както и по никакъв начин не се ангажираме или подпомагаме сделки с физически или юридически лица от санкционирани държави, които включват Крим, Куба, Иран, Северна Корея, Судан и Сирия.
Информация за банковата сметка
В: Има ли някакви символи, които не мога или не трябва да въвеждам в моята банковата информация?
О: Трябва да използвате само английски букви, цифри и интервали при въвеждане на Вашите банкови данни. Не въвеждайте тирета или интервали в полетата за сметката, SWIFT или IBAN. Всякакви други символи може да бъдат приети, но най-вероятно ще предизвикат проблеми, когато опитаме да обработим плащанията Ви.
В: Мога ли да подам артикулите си в Steam работилницата, преди да предоставя валидна банкова информация?
О: Не. Ще сте неспособни да финализирате подялбата на приходите в Steam работилницата, преди да ни предоставите валидна информация за връзка, банкова и данъчна информация.
В: Необходимо ли е да предоставям банкова информация, въпреки че не искам да получава дял от приходите за артикула (артикулите)?
О: Да. Необходимо е да предоставите валидна банкова информация, независимо от това дали артикулът Ви е платен или безплатен.
В: Продължавам да получавам съобщението за грешка: „Титулярят на Вашата сметка трябва да съответства с името, въведено в Steam“. Какво да направя?
О: Въведеното име на титуляр в раздела за банкова информация не съвпада с юридическо, вписано в „Информация за връзка“. Изискваме същото юридическо име да бъде въведено в разделите на банковата, данъчната и информацията за връзка. Всякакви разновидности (пр. „Mr J Smith“ вместо „Joseph Smith“) няма да бъдат приети. Понякога е удачно да копирате и поставите името в екрана за въвеждане на банковите данни. Моля, имайте предвид — това значи, че не можете да използвате чужда сметка за получаване на плащанията.
В: Как да подходя при смяната на банковата ми информация?
О: Можете да промените банковата си информация, като последвате тази връзка: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
В: Защо виждам адрес, който не е асоцииран с Valve, когато въвеждам банковата информация?
О: Използваме WorldPay, които са трета страна, предоставяща разплащанията за ежемесечното превеждане на средства до Вас. Страницата за банкова информация е шаблон, предоставен от WorldPay.
В: Мога ли да получавам плащания в моя PayPal или други сходни не банкови акаунти?
О: Не. Плащанията могат да бъдат получени само чрез трансфери от една към друга банка.
В: Плащате ли във валути различни от щатски долари?
О: Плащаме само в щатски долари. Ако Вашата банкова сметка е в друга валута, преобразуването към местната такава ще се извършва от банката Ви при получаване на плащането. Моля, консултирайте се с банката си и се уверете, че тя може да получава щатски долари — някои банки няма да приемат такава валута. Ако Вашата не приема щатски долари, ще е необходимо предоставянето на банкова информация за такава, която приема, така че да получавате разплащанията.
В: Какво е SWIFT код?
О: SWIFT кодът е уникален идентификационен шифър за определена банка, съобразена със стандартите, одобрени от международната организация по стандартизация (ISO). Тези шифри се използват при трансфер на пари между банки, особено за интернационални преводи и също така за обмен на други съобщения между банките.

Можете да потърсите своя SWIFT код, използвайки името на банката, града или пощенския Ви код. Ако не знаете и не можете да намерите SWIFT кода на банката Ви, моля, свържете се с нея и се сдобийте с такъв.

Когато попълвате Вашия SWIFT код, моля, не въвеждайте интервали.
В: Какво е маршрутизационен номер?
О: Това е деветцифрен банков код, който идентифицира финансова институция, намираща се в САЩ. Можете да изискате този номер от банката Ви или да го намерите в долната част на Вашия чек.

Моля, не въвеждайте интервали, когато попълвате своя маршрутизационен номер.
В: Какво е IBAN номер?
О: Интернационалният номер на банковия акаунт (IBAN) е международен стандарт за идентификация на банкови акаунти. Обикновено се използва в Европа. Вижте връзката по-долу, където е инструментът за потвърждаване на IBAN, за да сте сигурни в това, че сте ни представили валиден IBAN.

Потвърждаване на IBAN

Когато попълвате Вашия IBAN номер, моля, не въвеждайте тирета или интервали.
В: Какво означава провинция на банката?
О: Провинцията на банката е там, където се намира Вашият специфичен банков клон, а не местоположението на банковата администрация.
В: Къде да въведа информацията за банката посредник?
О: Моля, попълнете раздела за банкиране с информацията на банката получател, тъй като не се нуждаем то тази, която е посредник при извършването на трансфера.
В: Мога ли да въведа сметка за прехвърляне на печалбите (FFB — for further benefit) или такава за прехвърляне на задълженията (FFC — for further credit)?
О: Не. Информация за банкова Ви сметка трябва да е на Ваше име. Не можем да обработваме преводи, които изискват допълнителни указания при извършването им.
В: Възможно ли е да се използва съвместна сметка?
О: Името на бенефициер в банковата сметка трябва да съвпада с това на сътрудника от работилницата в раздела „Информация за връзка“. В повечето случаи, ако сметката е обща, то тя ще има допълнителни имена и съответно няма да сработи.
В: Мога ли да разделям плащанията от моите продажби?
О: Не. Можем да изплащаме само към един бенефициер за всеки акаунт в работилницата.
В: Има ли месечна такса за промени по банковата информация?
О: Моля, имайте предвид, че извършваме разплащанията до 30 число на месеца, но има и период за подготовка преди това. За да се уверите, че промените по банковата информация ще бъдат отчетени от системата навреме за извършване на разплащанията, моля, завършете всички такива преди 20 число на месеца.
В: Защо банкирането ми се показва като непълно? Въвел съм необходимите данни.
О: Необходимо е администратор на Valve да одобри банковата Ви информация, преди показването ѝ като завършена. Това може да отнеме до седмица.
Данъчна информация — въпросник
В: Мога ли да подам артикулите си в Steam работилницата, преди да предоставя валидна данъчна информация?
О: Не. Ще сте неспособни да финализирате подялбата на приходите в Steam работилницата, преди да ни предоставите валидна информация за връзка, банкова и данъчна информация.
В: Мога ли да се откажа от попълването на данъчния въпросник и прилаганото данъчно облагане?
О: Не. Всички сътрудници трябва да попълнят данъчния въпросник, въпреки че имате възможност за избор при данъчното облагане.
В: Как да предоставя на Valve необходимата данъчната информация?
О: Като част от процеса за присъединяване на Steam работилницата, ще Ви бъде предоставена връзка, така че да започнете данъчния въпросник. Той отнема около 5 — 10 минути и ще Ви бъдат зададени поредица въпроси. Те ще Ви напътстват при попълването на някой от данъчните формуляри (W-9 или W-8BEN). Също така можете да поучите достъп до данъчния въпросник като последвате тази връзка: https://steamcommunity.com/login/home/?goto=%2Fmy%2Fworkshoppaymentinfo
В: С какво е необходимо да разполагам преди попълването на данъчния въпросник?
О: Изискваме всички сътрудници да предоставят действителна идентификация за данъкоплатци съобразно съответните разпоредби на САЩ. За сътрудници от САЩ Вашият TIN е идентификационен номер на работодателя (EIN) или социално осигурителен номер (SSN). За сътрудници, които не са от САЩ, се изисква идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) за САЩ или чуждестранен TIN при предявяване на договорни ползи.
В: Защо виждам адрес, който не е асоциирана с Valve, когато кликна за започване на данъчния въпросник?
О: Използваме услуга наречена TaxIdentity предоставена от компанията Lilaham, която е трета страна и ръководи данъчния въпросник.
В: Мога ли да запазя част от попълнения данъчен въпросник и да продължа по-късно?
О: Не. Не можете да запазите частично попълнен данъчен въпросник, тъй като той трябва да бъде завършен в рамките на една и съща инстанция. Данъчният въпросник отнема около 5 — 10 минути.
В: Мога ли да използвам различно име от това, което съм предоставил(а) в информацията за връзка при попълването на данъчния въпросник?
О: Не. Данъчният въпросник се нуждае от същото име като предоставеното в информацията за връзка. Ако предоставите различно име, което не съвпада с това от информацията за връзка, данъчния Ви въпросник ще стане автоматично невалиден и ще сте неспособни да подавате артикули посредством работилницата.
В: Защо не получавам незабавно потвърждаване за моя идентификационен номер на данъкоплатец (TIN)?
О: Идентификационният номер на данъкоплатеца (TIN) се потвърждава от службата за вътрешни приходи (IRS). Този процес подлежи на прекъсвания в базата данни на IRS, което може да го забави. Освен това, наскоро издаден TIN може да отнеме до 30 дни за обработка, тъй като IRS трябва да обновят базата данни, от която ние сверяваме.
В: Какво ще стане, ако повторно премина през данъчния въпросник?
О: Предходният данъчен въпросник ще бъде изтрит, въпреки че данъчната информация може вече да е потвърдена и валидна. Повторно попълване на данъчния въпросник трябва да става само при налична промяна в обстоятелствата (пр. преместили сте се в друга държава), има допълнителна информация, като например идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) от САЩ или чуждестранен такъв, който е бил пропуснат първоначално.
В: Току-що се преместих. Необходимо ли е да попълня отново данъчния въпросник?
О: Ако преместването Ви е в рамките на същата държава, както е предоставено в първоначалния данъчен въпросник, тогава това не е нужно. Ако сте се преместили в друга държава, се налага да попълните данъчния въпросник отново.
Данъчна информация — данъчно облагане
В: Колко от удържаните данъци ще бъдат приспаднати от моите плащания?
О: При завършването на данъчния въпросник ще Ви бъде предоставена процентната удръжка. Процентната удръжка може да варира от 0% до 30% при източника за доходите в САЩ спрямо информацията, която сте предоставили през данъчния въпросник. Ако процентната удръжка е 30%, а Вашата държава по местожителство има данъчна спогодба със САЩ, ще е добре да попълните повторно данъчния въпросник и предоставите идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) от САЩ или чуждестранен такъв. Така ще намалите процента на удръжката. Страните, които имат данъчни спогодби със САЩ, могат да бъдат намерени тук:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
В: Какво става, ако няма сключен договор за двойно данъчно облагане между държавата, в която живея и Съединените щати?
О: Ще бъдем задължени да удържаме 30% от полагаемия Ви дял приходи и да изпращаме тези данъци към данъчната служба. Можете да се обърнете към данъчен консултант за това дали можете да възстановите тези данъци като чуждестранен данъчен кредит във Вашата данъчна декларация.
В: Ако обновя своят данъчен въпросник, за да включа американски или чуждестранен TIN и намаля процентната удръжка, Valve ще възстанови ли предходните суми, които са били удържани от плащанията ми?
О: Не. Valve не възстановява данъчните удръжки, когато има задействана промяна на процента от предоставянето на TIN. Това е така, тъй като Valve вече ще са внесли тези данъци към данъчните служби. Ще е нужно да се консултирате с данъчен специалист, за да разберете дали / как бихте могли да възстановите тези средства.
Данъчна информация — идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) в САЩ
В: Защо трябва да получа индивидуален идентификационен номер на данъкоплатец (ITIN)?
О: По принцип, чуждестранно лице подлежи на щатска данъчна ставка за приходи от САЩ. Повечето такива видове източници на доходи, получени от чуждестранно лице, подлежат на данъчна ставка от 30%. Намалени данъчни такси, включително и освобождаване, могат да се прилагат, ако има договор за двойно данъчно облагане между Съединените щати и държавата, в която живее чуждестранното лице. За да се възползвате от привилегията съгласно спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане, ще трябва да попълните формуляр W-8BEN, а това изисква да получите чуждестранен TIN или TIN за САЩ. Страните, които имат данъчни спогодби със САЩ могат да бъдат намерени тук:

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z

Ако държавата Ви по местожителство е Словакия, ще трябва да предоставите идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) от САЩ при попълването на формуляр W-8BEN при предявяване на договорни ползи и приложите необлагаема процентна удръжка. Чуждестранен TIN няма да е достатъчен.
В: Кандидатстването за идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) изисква ли да подавам декларация за връщане на данъци от САЩ.
О: Кандидатстването за ITIN, с цел да се възползвате от СИДДО, не изисква от Вас да подавате декларация за връщане на данъци от САЩ.
В: Какви видове идентификационни номера на данъкоплатеца (TIN) има в САЩ?
О: За лица, които не са от САЩ, TIN може да бъде идентификационния номер на работодателя (EIN) за физически лица и фирми или индивидуален идентификационен номер на данъкоплатец (ITIN), който е само за физически лица.
В: Ако съм физическо лице, мога ли да избера между кандидатстване за идентификационен номер на работодател (EIN) или индивидуален идентификационен номер на данъкоплатец (ITIN)?
О: Като физическо лице можете да кандидатствате за EIN или ITIN.
В: Как мога да получа идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) от САЩ?
О: Идентификационен номер на работодателя (EIN) за физически лица (трябва да се посочи, че сте едноличен търговец) и фирми може да бъде получен по телефона, като се обадите на (267) 941-1099. Това не е безплатен номер и може да се прилагат такси за международни разговори. Също така, EIN може да бъде получен чрез подаване на „Формуляр SS-4, Иск за идентификационен номер на работодателя“ по факс, което отнема около четири работни дни, както и по пощата, което отнема около четири седмици. Още информация относно формуляр SS-4 е достъпна в сайта на данъчната служба.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
В: Колко време отнема на данъчните служби да издадат индивидуален идентификационен номер на данъкоплатеца (ITIN)?
О: Може да отнеме няколко месеца или повече да се сдобиете с индивидуален идентификационен номер на данъкоплатеца (ITIN).
Данъчна информация — докладване
В: Какво отчитане предоставяте за целите на данъчното облагане?
О: Сътрудниците от САЩ ще разполагат с процент от приходите получени през предходната година отчетени във формуляр 1099-MISC. Издаваме тези ежегодни формуляри преди или на 31 януари всяка година.

Сътрудниците, които не са от САЩ, ще разполагат с извлечение на приходите от източник в САЩ ежегодно отчетени в данъчен формуляр 1042-S. Издаваме тези ежегодни формуляри преди или на 15 март всяка година. Те са информационно извлечение на приходите и всякакви процентни удръжки през предходния данъчен период.
Плащания
В: Защо все още не съм получавал плащания?
О: Трябва да ни предоставите цялостна банкова и данъчна информация, преди да можем да правим плащания към Вас. Моля, уверете се, че те са попълнени и потвърдени.

Тъй като използваме WorldPay, които са трета страна предоставяща разплащанията, описанието на етикета за плащането трябва да изписва „WorldPay“ или „Valve Corporation“. Моля, проверете дали сте получили разплащания посредством една от двете.

Ако сте проверили и все още нямате получено разплащане от WorldPay или Valve Corporation, моля, изпратете ни е-писмо, а ние ще проследим плащането. Моля, имайте предвид, че този процес може да отнеме няколко дни, преди да Ви предоставим обновление. Ако разплащане е било неуспешно и върнато към нас, ще Ви известим за причината свързана с отказа му, така че да поправите проблема. След което разплащането ще бъде добавено към това за следващия месец. Не можем да извършваме плащания извън цикъла.
В: Има ли минимален приход, който трябва да събера, преди възможността за получаване на плащане?
О: Да. Има разходи, асоциирани с издаването на всяко отделно плащане, както и потенциални банкови такси за Ваша сметка при получаване парите. Това не ни позволява да изплащаме малки парични суми. Поради това, може да задържим приходите Ви до натрупването на минимум 100 $ за изплащане.
В: Какъв е нормалният цикъл, на който ще ми плащате?
О: Изплащаме до 30 число от месеца след последвалите продажни. Например, ще Ви платим за продажбите в календарния месец февруари до 30 март. Може да отнеме няколко работни дни, докато плащането бъде осчетоводено в банковата Ви сметка. В такъв случай, може да видите изплатеното в банковата Ви сметка през първите няколко дни на април, ако се водим от примера по-горе.
В: Какъв начин за разплащане ползвате?
О: Ще направим плащанията Ви чрез електронен превод на средства, което е трансфер от банка до банка. В момента не предлагаме никакви други разплащателни методи, моля, уверете се, че сте способни да получавате плащания по този начин. Valve няма възможност да предоставят допълнителна документация, която да Ви помогне при получаването на приходите.
В: Необходимо е да предоставя допълнителна документация в моята банка относно целта на плащанията. Какво да правя?
О: Можете да достъпите споразуменията, които сте подписали чрез Вашия акаунт в работилницата. Влезте в Steam, отидете до работилницата, изберете „Файловете Ви в работилницата“, а след това „Правни споразумения“. Тук имате достъп до условията за ползване и Вашия дял от приходите в работилница.
В: Кои са WorldPay и защо виждам разплащания от тях?
О: Използваме трета страна за предоставяне на месечните разплащания. Възможно е да видите WorldPay в описанието на етикета за разплащането асоциирано с входящите приходи от Steam.

Седалището на WorldPay е:

The Walbrook Building,
25 Walbrook,
London,
EC4N 8AF
United Kingdom
В: Можете ли да разпределите плащанията ми към повече от една банкова сметка?
О: Не. Разплащанията са асоциирани към съответния сътрудник и сметката му. Всякакви разпределения или допълнителни плащания, които е необходимо да бъдат направени, са Ваша отговорност, тъй като сме неспособни да обработваме множество разплащания за един сътрудник.
В: Не промених банковата си информация навреме за този разплащателен цикъл. Можете ли да го преиздадете към новата ми банкова сметка?
О: Извършваме разплащания веднъж месечно. Ако то бъде върнато към нас поради някаква причина, ще го добавим в следващата партида от месечни плащания. Не можем да извършваме плащания извън цикъла.
В: Не съм готов(а) да приемам плащанията от Steam. Можете ли да задържите парите ни?
О: След като артикулът/артикулите Ви са излезли, предоставили сте ни валидна банкова и данъчна информация и вече има продажби, ще започнем да ги изплащаме към Вас. Неспособни сме да задържаме парите Ви.
Отчет на продажби
В: Къде мога да видя разбивка на продажбите ми? Данни като брой единици, продажби в долари и т.н. за всеки отделен артикул?
О: След като разполагате с прието съдържание в платена, курирана работилница, ще видите връзка към „Преглед на приходите Ви“ от страницата „Файловете ми в работилницата“. Ако не разполагате с никакво прието съдържание, сега е моментът да се включите!