Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Beast Boxing Turbo
goodhustle  [δημιουργός] 9 Νοε 2012 στις 10:45
Beast Boxing Turbo FAQ
If your question isn't answered here, please post it below and I'll add it if it fits in. Thanks!
-------------------

Q: The game crashes, help!
A: Oh no! This is something we will do our best to fix. Please send us an email ASAP at http://www.goodhustle.com/contact/

Q: The game resized to 4x resolution on my Macbook Pro Retina when I chose fullscreen, and I can't get it back!
A: This is a known bug with the current version where this can occur. Please delete the file (HOME DIRECTORY)/Library/Preferences/com.goodhustle.beastboxingturbomac.plist and restart the game, then please run it in Windowed mode, or only select a 1440x900 resolution until this issue is resolved in a future update. NOTE: It may reset your volume settings and endless mode leaderboard name. If you want to preserve these settings and are comfortable with techie instructions, please contact us at http://www.goodhustle.com/contact/ for detailed support.

Q: How many computers can I install the game on if I buy direct?
A: Up to 10 computers that you own. We are fine with you installing it on your work and home machines, or all the family computers, for example.

Q: If I buy direct, will I get a Steam key if this game is Greenlit?
A: Yes!