Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Bleed
Game won't work
Bought the direct from the maker and whenever I start it up nothing happens. Not even a window saying something failed. Any suggestions?
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
I'm having the exact same issue.
Did the game install XNA 4.0? If not, you might want to try installing it yourself. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20914
Still not working QQ
Ok. I contacted the guy who made the game and for me I needed to update my drivers. There is also a helpme.txt file in the folder you installed the game into he says try some of the suggestions in there. If not send him an e-mail he was nice and offered a refund if I couldn't get it to work. Peace.
I had the same problems, but I seemed to fix it with this "shotgun approach"

-Do a repair installation of NET 4.0
-Do a repair installation of XNA 4.0
-Update your video card drivers

It seems XNA needs fairly recent VC drivers to run. Not too sure why.
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50