Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
No More Room in Hell
A few choice questions
So I've never played this game but from the looks of it I'm going to get it on steam so a few questions I'd want to know when infected is it better to tell people you are infected or to keep it secret and see what happens. And my second question is is it better to kill someone if they're infected (which I would assume) or is there actually some cure you can get. A final question is death is perma death right?
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Riley  [δημιουργός] 14 Οκτ 2012 στις 23:19 
Generally speaking, it's best to hold off on announcing your infection to other players since you still have some time on getting a set of pills to temporarily stop the virus long enough to either find more pills, or to complete the round

Also there are players that are really overzealous on making sure no one's sick so there's a chance that you'll be executed immediately by mentioning your infected state :P (has to be a headshot, otherwise your body will still get back up and gnaw on the executor)

Finally, by default on objective maps, there's perma death (you die and will only come back if the round is finished or everyone dies) but certain maps will have respawn checkpoints that will activate when certain parameters are met

In survival mode, dead players will respawn at the start of a new wave but at 50% health, and they'll also respawn on a resupply wave (chopper bringing in items) with 100% but those are uncommon
you trust no one, tell no one, kill everyOne.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50