Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Melody's Escape
Just a couple of suggestions...
When I first heard about the game, I almost expected it to be a cross between Mirror's Edge and Audiosurf, but now that I see the actual concept, I think that the current expression of how the music is displayed is a much better idea. There were a couple of things that needed improvement, but ultimately I like the design of the game, and the fluency it has.

Just a couple of things I saw needed work:
  • A bit of animation needed to flow better. An example of this is how the runner would jump over a barrier, then sort of roll forward and immediately be on her feet. I understand fluent animations may be hard to incorporate all the time, but in a game like this, it's completely necessary to up the quality and playability. This could help with player immersion...?

  • There probably should've been a bit more diversity within the... Elements... of everything here. To me, it almost seemed really static. I understand that you're working on the backgrounds changing between levels, but it needs... something more. It's all the Ice cream, the syrup, the cherry on top and all... but it's missing something. Sprinkles?

  • As far as the game looked in the trailer, the basics of the game were displayed. It might be a good idea to incorporate difficulty settings in with the music, because there might be that one song somebody really likes, but it's way too easy to go anywhere with, and that player is going to lose a lot of interest in the game.

  • It might also be a good idea to have a point system. Competition is an excellent idea, and will keep players coming back for more, or to hold territory on a leaderboard.

  • Have a way to let players individualize themself. Character creation is a great idea, and mabye even a bit of level color customization (Intense levels don't have to be red! Let the players choose!).

I hope that this has been of help to you. I am really looking forward to the release of the game, and hope to buy a copy when it comes out!

If you're looking for things to refer to, I suggest looking at the gameplay of Mirror's Edge 2D[web-static.ea.com].
Τελευταία επεξεργασία από Junpei Iori; 20 Νοε 2012 στις 8:13
< >
Εμφάνιση 1-11 από 11 σχόλια
Loïc  [δημιουργός] 25 Νοε 2012 στις 7:59 
Heya,

Sorry for the late reply, I didn't see this post until today. Thanks for taking the time to give me your input.

* While I'd love to add more frames, the fact is that the fast rhythm gameplay requires twitchy animations that finishes quickly, so interpolating two animations together would miss a beat completly by the time that they are over. I have to decide between smoothness and intensive/precise gameplay (especially since there is a margin of error allowed for the player to react, so I also have to take the "worst timing" case into consideration.

* I understand that everything must feel plain and vanilla at the moment, but I am concentrating on the core gameplay experience first. Rest assured that I will spend quite some time polishing the graphics and adding all kind of eye candy. After all it's my favorite part of gamedev :)

* Difficulties/point system are planned, with online leaderboards.

* Color customization is definitly planned since I care about colorblind people and I want them to be able to choose the colors that they can easilly indentify.
Thanks for the returned message, and I'm glad that you're taking them into consideration!
Just wanted to say that now I have read your explanation of the animations (even though I wish they were more fluid) I understand the reasoning behind your choice and okay with it. I guess I revert back to a single suggestion of more variety in backgrounds. That is all. Keep up the good work and good luck.
Thanks to Scribble's reply, I saw the new video! I have to say that I am really amazed at how well this game looks!

Only thing I can think about right now is how cool it would be if this game were in first person, but maybe that's just the Mirror's Edge addict in me showing it's face.
Τελευταία επεξεργασία από Junpei Iori; 2 Ιαν 2013 στις 6:26
Sorry for bumping such an old thread, but I just saw the new video and I believe I may have just noticed a solution to everybody's animation problems.

Maybe the animations could complete slower or faster, depending on the BPM?

for example, You're not going to encounter another obstacle in 60 as fast as you are in 120, so the animation can be drawn out longer, and thus look a little smoother.

I like the new backgrounds, by the way.
Loïc  [δημιουργός] 1 Μαϊ 2013 στις 10:52 
While that is true, BPM isn't always stable (if it's not stable enough I use an other method to detect sound peaks, which works awesomely I must say).
Anyway, I've fixed or will fix most animations that need fixing (like the wall kick, working on it right now)
Good to hear. It's just fantastic to see how awesome of a job you are doing on this!
i'd say the animations are just fine, have you ever tried doing a roll yourself ? i usually goes fast so i'd say its only sorta realistic. can't wait for the game, keep up the good work Epsi.
Sorry for another bump (Two times in a single thread? It's a new record!), but I just saw the newest video, and I gotta say, WOAH.

I mean, I'm completely taken aback by how... AMAZING this looks. It's certainly come a long way from the first video. I'm pretty sure that everything I found that neded improvement in the original post here was covered, and I'm glad to see a lot of added difficulty! A challenge is always good to have, and will definitely keep people coming back to play this game.

Kudos to Epsi, who is working miracles with this project!

Will it have WASD support? Or maybe Gamepad support?
Loïc  [δημιουργός] 12 Αυγ 2013 στις 12:42 
Thanks !

As for the controls, both :)
Oh, thank you thank you thank you! The hype I have for this game is unbelievable!
< >
Εμφάνιση 1-11 από 11 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50