Trò chơi này hiện đã có mặt trên Steam!

Cảm ơn vì đã giúp trò chơi này được chọn để phân phối qua Steam. Thông tin thêm có thể được tìm thấy ở dưới, bao gồm một đường dẫn đến trang cửa hàng Steam.

Greenlight sắp ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đăng tải trò chơi lên Steam, vui lòng tham khảo bài blog này.
Samphi
Ultrix 26 Thg11, 2013 @ 10:38am
Vote
If I vote this into steam,do I get a free steam code so I can play it?
< >
Đang hiển thị 1-15 trong 21 bình luận
Greeny Games  [nhà phát triển] 26 Thg11, 2013 @ 10:51am 
Unfortunately no! There is a very early alpha build coming out on Desura shortly so head there to check it out :)
Ultrix 26 Thg11, 2013 @ 10:52am 
Nguyên văn bởi Greeny Games Studio:
Unfortunately no! There is a very early alpha build coming out on Desura shortly so head there to check it out :)
Second question:Will the game be free,and if not how much will it cost? ;)
Greeny Games  [nhà phát triển] 26 Thg11, 2013 @ 11:58am 
No not free, but on the cheaper end of the scale. Not sure exactly yet but will certainly be a cheap pickup :)
Joker 26 Thg11, 2013 @ 10:13pm 
wow
Ultrix 27 Thg11, 2013 @ 5:54am 
Nguyên văn bởi Greeny Games Studio:
No not free, but on the cheaper end of the scale. Not sure exactly yet but will certainly be a cheap pickup :)
Ok thanks for your information.I will consider buying this game,it looks very much fun.
Greeny Games  [nhà phát triển] 27 Thg11, 2013 @ 6:13am 
Nguyên văn bởi Ultrix:
Nguyên văn bởi Greeny Games Studio:
No not free, but on the cheaper end of the scale. Not sure exactly yet but will certainly be a cheap pickup :)
Ok thanks for your information.I will consider buying this game,it looks very much fun.

No problem :) Glad you like the look of the game.
NiKE 27 Thg11, 2013 @ 6:27am 
Ку
fast-eyes 27 Thg11, 2013 @ 7:27am 
ty nice game
lo-low 28 Thg11, 2013 @ 1:09am 
Seems to look a lot like minecraft
good game
Jacko 10 Thg12, 2013 @ 12:56pm 
Looks like great fun!
Crow 21 Thg12, 2013 @ 2:50am 
don't know
Never Kirchner 26 Thg12, 2013 @ 2:43pm 
Re piola
Player 14 Thg04, 2014 @ 12:06pm 
Cool Game! voted
< >
Đang hiển thị 1-15 trong 21 bình luận
Mỗi trang: 15 30 50