Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Eschalon: Book III
"Updated sound engine" will fix the Linux sound issues?
I had issues with Book1+2 sound under newer Linux distro releases (it worked with ALSA only, but fails with PulseAudio), will this updates sound engine fix those issues?
I mean those: http://basiliskgames.com/forums/viewtopic.php?f=22&t=5784
http://basiliskgames.com/forums/viewtopic.php?f=22&t=7442
http://basiliskgames.com/forums/viewtopic.php?f=22&t=4885

And if it will fix those issues, will it be possible to update Book1+2 to this new sound engine?

Thanks
Maxim.

< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
BasiliskGames  [δημιουργός] 15 Αυγ 2013 στις 12:39 
Yes, we have Pulse Audio working under Ubuntu 12.04. Have not tested on any other variant yet.
Please bring it to Book1+Book2 as well.
It was dead simple to have Eschalon 1+2 play sounds correctly, it was enough to run it with "padsp /path/to/eschalon". It's a big shame that these trivial fixes were not implemented by the developer.
Actually running the game with "padsp" doesn't fix this problem for me. (I also tried other workarounds, but they didn't work :( ).
I repeat the words MaximB: bring it to Book1+Book2 as well
I don't know about other distros, but on arch you can install lib32-alsa-oss and run it with aoss eschalon1
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50