Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Construct 2
Game Maker
Does this compare to or is it better than Game Maker Studios by yo yo games?
< >
Εμφάνιση 1-15 από 32 σχόλια
I've used Game Maker, Stencyl, Game Salad, Multimedia Fusion and a number of other game creation tools. Construct is easily the best, in my opinion.

The interface may be a little confusing to you if you're a GM user, but take the time to get used to it and you'll be creating games a lot faster than any other software will allow.
I'm not sure how they compare if you break down all the functions, but I'd say that a big upside with Construct 2 is the ease of use. Editing levels consists of dragging, dropping, resizing and rotating objects in a canvas, and then using an entirely point- and click-based interface to assign each object their behaviors and associated events.

For example, the process of creating a very basic platformer game would consist of merely importing a GIF animation of a player walk cycle, giving that object a "platform movement" behavior and then placing a couple of tiles in the level for the player to walk on. Pretty simple stuff.

Here's a video of the process: http://www.youtube.com/watch?v=y9vs494u4Ik

As a game developer who's more interested in designing rather than programming, this toolkit is a godsend. But of course, YoYo Games have a good toolkit too, and in the end I think it's a matter of personal preference.
Αναρτήθηκε αρχικά από mathutor:
Does this compare to or is it better than Game Maker Studios by yo yo games?
Highly subjective depending on what you need.
Construct 2 seems to be great for quick and easy prototyping without needing to code.
GameMaker is good for those who won't mind a slightly higher learning curve and who need the power of programming. :)
Αναρτήθηκε αρχικά από DarkByNight:
Αναρτήθηκε αρχικά από mathutor:
Does this compare to or is it better than Game Maker Studios by yo yo games?
Highly subjective depending on what you need.
Construct 2 seems to be great for quick and easy prototyping without needing to code.
GameMaker is good for those who won't mind a slightly higher learning curve and who need the power of programming. :)
Well said.
In comparison to other tools, Construct 2 offers "better" simplicity in creating different sorts of predefined behaviours.

However, you are also trapped in this simplicity.

If you want to script a more or less complex behaviour (be that procedural level generation, artificial intelligence, or other) in Stencyl or GameMaker, you can switch to code mode, and write that in a number of lines.

But here, there isn't such thing. There isn't code, only these simplistic D&D tools.
As well there isn't much of debugging functionality, meaning that if you mess up, you really do.
Actually, Construct 1 used to support Python for coding. While I'm not a particular fan of Python, it's quite better than making a gigantic D&D scheme.

Of course, you can make your own behaviour (after learning JavaScript), but there will be a point when you'll ask yourself “What am I doing? Why didn't I just write everything in JavaScript in first place?”. Having met this with other tools, I must say that it is a very awkward moment.

So, to sum it up:
If you are pretty certain that you are not going to ever need any complex coding (e.g. making those well mentioned first platformer games), you are safe with Construct.
If you are thinking about making something more unusual and/or complicated, you'll be better off with picking Stencyl or GameMaker.
If you already have a programming background, out of these few GameMaker would match best (built-in scripting language is similar to multiple popular programming languages), or even other solutions - there is a surprising amount of cross-platform SDKs for many languages. Is worth noting that almost noone of those will give you a level or graphic editor, though.
Scirra  [δημιουργός] 18 Οκτ 2012 στις 7:00 
@YellowAfterLife @DarkByNight are you both aware that we have a fully documented Javascript API that allows you to write your own code? https://www.scirra.com/manual/15/sdk
Αναρτήθηκε αρχικά από Scirra:
@YellowAfterLife @DarkByNight are you both aware that we have a fully documented Javascript API that allows you to write your own code? https://www.scirra.com/manual/15/sdk
I believe that this part of my post covers that:
Αναρτήθηκε αρχικά από YellowAfterlife:
Of course, you can make your own behaviour (after learning JavaScript),
Should've probably explicitly called it "SDK", though it seemed pretty clear that it is the primary (only?) way behaviours can be added.

Generally, HTML5 output of GameMaker suffers from same problem (if you want to access DOM or specific browser features, you're doomed to make a lot of single-purpose extensions), however I've made a separate extension[yal.cc] that allowed "inline" pieces of JavaScript in code. Similar can be done for Construct 2, though IDE-sided API is almost warranted to be intermediately awkward-looking due to limited behaviour field editing capabilities(e.g. no multiple lines support). I'll make a post on my blog if my attempts at making such extension will get somewhere in terms of usability.
Τελευταία επεξεργασία από YellowAfterlife; 18 Οκτ 2012 στις 9:03
@yellowafterlife - If you'd bothered to look, you'd find that both procedural level creation and enemy AI projects have already been created with C2. The power of C2 means you don't need to program these things yourself. If however you are clever enough to write your own code, whats to stop you making a plugin? Why is that different from writing code in GM or Stencyl? The added extra is that you could release that plugin to the general plugin and help others too. I've yet to come to a point where C2 can't do something I want and it's being added to and improved all the time.
Αναρτήθηκε αρχικά από YellowAfterlife:
Αναρτήθηκε αρχικά από Scirra:
@YellowAfterLife @DarkByNight are you both aware that we have a fully documented Javascript API that allows you to write your own code? https://www.scirra.com/manual/15/sdk
I believe that this part of my post covers that:
Αναρτήθηκε αρχικά από YellowAfterlife:
Of course, you can make your own behaviour (after learning JavaScript),
Should've probably explicitly called it "SDK", though it seemed pretty clear that it is the primary (only?) way behaviours can be added.

Generally, HTML5 output of GameMaker suffers from same problem (if you want to access DOM or specific browser features, you're doomed to make a lot of single-purpose extensions), however I've made a separate extension[yal.cc] that allowed "inline" pieces of JavaScript in code. Similar can be done for Construct 2, though IDE-sided API is almost warranted to be intermediately awkward-looking due to limited behaviour field editing capabilities(e.g. no multiple lines support). I'll make a post on my blog if my attempts at making such extension will get somewhere in terms of usability.


Thanks for this, i know javascript so this will help a lot (mostly because i dont have nearly as much experience with GML (Game Maker Language). Thanks for all the feedback.
I've tried MMF2, Stencyl, GM and of course C2. I keep coming back to C2 as it's simple and powerful. The games are smoother looking, and created in no time once you get used to the layout of the UI. I personally would recommend C2 over GM any day of the week. And no, I don't work for them, just a MASSIVE fan of the software.
I've used Construct 2, GameSalad, Stencyl, GameMaker, Multimedia Fusion 2, and Scratch. Had it not been for C2, I don't think I would be making games right now. It's just a pleasure to use, and the community is outstanding. There's always people around to help.

Not to mention C2 puts out new releases weekly. It's already amazing, and somehow it just keeps getting better and better.
Construct 2 for a Year.
It is really fun to use, and with all the plugins and frequent updates, it gets stronger every week :D
Αναρτήθηκε αρχικά από VanDaL:
@yellowafterlife - If you'd bothered to look, you'd find that both procedural level creation and enemy AI projects have already been created with C2. The power of C2 means you don't need to program these things yourself. If however you are clever enough to write your own code, whats to stop you making a plugin? Why is that different from writing code in GM or Stencyl? The added extra is that you could release that plugin to the general plugin and help others too. I've yet to come to a point where C2 can't do something I want and it's being added to and improved all the time.
Did I say impossible? I didn't. I know of TowerClimb and several other great games that are made (or being made) with Construct. Point was usability for such purposes.

Here's an example[pastebin.com] of what you probably shouldn't try to do in Construct 2. That's level loader code from my year old game PolyGravity, which was first written in GM and afterwards ported (but unreleased) into several other game creation tools and frameworks. Such is rather game-specific, leaving conversion of entire code branch into extension a rather useless event (especially since there does not seem to be a good interface for communication between behaviours).
If you don't have much to do, you can try converting above into relatively "visual" event sheet and posting an image of such. Would quite support your statements...
C2 isn't very good for iphone and android however...
How is network support?
Sadly, at the moment, support for mobile platforms and multiplayer needs more work, but not impossible. However, updates are weekly and addtions/production are quite fast :) I have no doubt that Construct 2 will support both situations. Plus, not to mention C2 is a lot less expensive and all modules included. I simply couldn't afford GM and was very glad to find C2. Wish I found it earlier.
Τελευταία επεξεργασία από DiGiTaL-CORE; 18 Οκτ 2012 στις 16:17
< >
Εμφάνιση 1-15 από 32 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50