Cities: Skylines

Cities: Skylines

43 lượt đánh giá
Top Notch Hamburgers Prop Pack
 
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Assets: Prop
Kích cỡ tệp
Đã đăng
5.783 MB
17 Thg03 @ 1:27am
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Đăng ký để tải xuống
Top Notch Hamburgers Prop Pack

Đã đăng ký
Hủy đăng ký
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi Beardmonkey
Essential assets
245 vật phẩm
Mô tả
Top Notch Hamburgers Prop Pack by Beardmonkey

This pack contains seven props for the Top Notch Hamburgers assets.

Top Notch Bench
Tris: 68
Texture: 256x128 px
LOD tris: 18
LOD texture: 32x16 px

Top Notch Chicken Sign
Tris: 28
Texture: 256x128 px
LOD tris: 10
LOD texture: 32x16 px

Top Notch Cut Out Board
Tris: 62
Texture: 256x128 px
LOD tris: 18
LOD texture: 64x32 px

Top Notch Drive Through Menu
Tris: 84
Texture: 512x256 px
LOD tris: 36
LOD texture: 64x32 px

Top Notch Parking Bumper
Tris: 18
Texture: 256x128 px
LOD tris: 10
LOD texture: 64x8 px

Top Notch Road Sign
Tris: 574
Texture: 512x256 px
LOD tris: 134
LOD texture: 32x32 px

Top Notch Trash Bin
Tris: 58
Texture: 128x128 px
LOD tris: 10
LOD texture: 32x32 px

< >
2 bình luận
Beardmonkey  [tác giả] 26 Thg03 @ 12:46pm 
Hehe, yeah!
blg393 25 Thg03 @ 7:34pm 
ATX representation!!!!