Steam Greenlight
Koncept i Steam Greenlight

Denna sektion är avsedd för artiklar som vill samla in respons från potentiella kunder och börja bygga upp en gemenskap. Om du gillar det här projektet så betygsätt det gärna eller lägg till det bland dina favoriter. Rösterna här är bara till för att ge utvecklaren data och reaktioner - inte för att få spelet distribuerat på Steam.

Innehåller artikel: "Music of the Spheres"
Inga artiklar som stämmer överens med dina sökord hittades.